Tillstånd för penninginsamling och registerbeskrivning

Tillstånd för penninginsamling

Tillstånd RA/2020/389 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen. Insamlingstid och -område: 1.6.2020–31.5.2021, hela landet med undantag för Åland.
Tillstånd nr ÅLR 2020/4353 beviljat av Ålands landskapsregering. Giltighetsstid och -område: 1.8.2020–31.7.2021, landskapet Åland.

Registerbeskrivning

Rekisterinpitäjä
Taksvärkki ry
Siltasaarenkatu 4, 7. krs. 00530 Helsinki
Y-tunnus: 0727322-0

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Lauri Peltonen, toiminnanjohtaja
lauri.peltonen(@)taksvarkki.fi
+ 358 (0)40 848 0905

Rekisterin nimi
Taksvärkki ry:n lahjoittaja- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on yhteydenpito sidosryhmiin, toiminnasta tiedottaminen, lahjoittajasuhteiden ja -tietojen hallinnointi ja varainhankinta, vapaaehtoistoiminnan ja työryhmien koordinointi, järjestön toiminnan kehittäminen sekä muu yksityisyyden suojan periaatteita ja henkilötietolainsäädäntöä noudattava Taksvärkki ry:n sidosryhmätoiminta.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– yhteystiedot (henkilön nimi, osoite, puhelin ja sähköposti, organisaation yhteystiedot)
– osallistumistiedot
– rekisteröidyn antamat muut taustatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan pääsääntöisesti suoraan uutiskirjeen tilaamisen, Taksvärkki-keräykseen ilmoittautumisen ja kuukausilahjoittajaksi ryhtymisen yhteydessä tai muun Taksvärkki ry:n organisoiman toiminnan yhteydessä, puhelimitse, sähköpostilla, tapahtumissa ja koulutuksissa sekä sähköisten internet-lomakkeiden avulla.

Julkisissa viroissa toimivien henkilöiden, koulujen ja
organisaatioiden työntekijöiden työhön liittyvät osoitteet,
puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet voidaan kerätä julkisilta
verkkosivuilta.

Tietojen säilytys
Rekisteritiedot säilytetään kymmenen (10) vuotta rekisteröinnin jälkeen elleivät yhdistyksen säännöt, Suomen laki tai tapahtuman luonne toisin edellytä. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Tietojen uusimisesta lähetetään pyyntö rekisteröidylle ennen tiedon poistamista.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Annetut tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt ylläpitäjät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.