Utvecklingssamarbete

Dagsverke rf är en medborgarorganisation som bedriver utvecklingssamarbetsprojekt med målet att främja levnadsförhållandena för barn och unga i utvecklingsländer och stärka deras mänskliga rättigheter. Målsättningen är att ungdomarna blir engagerade i verksamheten i sitt lokalsamhälle och främjar dess utveckling.

Dagsverke rf:s utvecklingssamarbetsprojekt väljs ut på basis av en professionell förhandsundersökning. Jämlikhet och partnerskap är centrala värderingar i vårt arbete. Projekten planeras och genomförs i ett tätt samarbete med kunniga personer från de lokala samarbetsorganisationerna. Kontinuitet är en förutsättning för bestående förändringar. Därför håller projekten på i fem år i genomsnitt, även om kampanjen som riktas åt läroanstalter förändras årligen.

Mer information om Dagsverkes utvecklingssamarbete:

Veera Blomster
programplanerare
tel. 050 495 3778
veera.blomster@taksvarkki.fi

Jaakko Lavonius
programplanerare
tel. 044 544 5657
jaakko.lavonius@taksvarkki.fi

Dagsverke rf har flera projekt igång för tillfället i Guatemala,  Kenya, Nepal, Malawi, Moçambique, Sierra Leone och Zambia.

Dagsverke rf:s verksamhet siktar på en social förändring där ungdomar med hjälp av ansvarspersoner aktiveras till att utveckla sitt egna liv och samfund.