Utvecklingssamarbete

Dagsverke rf är en medborgarorganisation som bedriver utvecklingssamarbetsprojekt med målet att främja levnadsförhållandena för barn och unga i utvecklingsländer och stärka deras mänskliga rättigheter. Målsättningen är att ungdomarna blir engagerade i verksamheten i sitt lokalsamhälle och främjar dess utveckling.

Dagsverke rf:s utvecklingssamarbetsprojekt väljs ut på basis av en professionell förhandsundersökning. Jämlikhet och partnerskap är centrala värderingar i vårt arbete. Projekten planeras och genomförs i ett tätt samarbete med kunniga personer från de lokala samarbetsorganisationerna. Kontinuitet är en förutsättning för bestående förändringar. Därför håller projekten på i fem år i genomsnitt, även om kampanjen som riktas åt läroanstalter förändras årligen.

Mer information om Dagsverkes utvecklingssamarbete:

Veera Blomster
programplanerare
tel. 050 495 3778
veera.blomster@taksvarkki.fi

Jaakko Lavonius
programplanerare
tel. 044 544 5657
jaakko.lavonius@taksvarkki.fi

Dagsverke rf har flera projekt igång för tillfället i Guatemala,  Kenya, Nepal, Malawi, Sierra Leone och Zambia.

Dagsverke rf:s verksamhet siktar på en social förändring där ungdomar med hjälp av ansvarspersoner aktiveras till att utveckla sitt egna liv och samfund.

Utvecklingssamarbetsprojektets urval

Det slutliga beslutet av projektet görs av Dagsverke rf:s styrelse, som består av representanter från löntagarorganisationer, studerandeorganisationer, fredsorganisationer och en organisation för kyrkans ungdomsarbete. Då det kommande projektet väljs ut, utvärderas förutom projektförslaget också samarbetsorganisationens förmåga och möjligheter att genomföra de gemensamt överenskomna målsättningarna.

Projektet som väljs ut presenteras i den riksomfattande Dagsverkskampanjen ett år efter valet. Utgående från utvecklingssamarbetsprojektet och fokuslandet producerar Dagsverke rf information och material i global fostran för skolelever i Finland.

Kaksi nuorta esiintyy kadulla yli satapäisen yleisön keskellä.

Kriterier för insamlingen och organisationen som stöds:

  • Främsta nyttohavare bör vara unga i utvecklingsländer
  • projektet bör innehålla element av utbildning, upplysning eller undervisning
  • projektet bör bidra till en hållbar utveckling
  • organisationen som söker om bistånd bör vara registrerad i sitt hemland, bör ha varit verksam i minst 10 år, med nödvändiga resurser och kunskaper som krävs för att genomföra ett projekt
  • projektet genomförs i samarbete med en medborgarorganisation som är verksam i fokuslandet och med Dagsverke rf
  • projektet håller på i 3-5 år
  • inga omständigheter i hemlandet, så som krigsföring, hindrar samarbetsprojektet för att genomföras.