Projekt för utvecklingssamarbete

Projektländer 2020

Dagsverke rf har flera projekt igång för tillfället i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Sierra Leone och Zambia.

Guatemala

Guatemala_fotonovela
Unga i påverkare Guatemala.

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Guatemala inleds i början av 2019. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen PAMI Guatemala.

Kenya

Nuoret ja ohjaajat istumassa ulkona.
Ungdomsföreningens medlemmar vid mötet.

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Kenya inleds i början av 2015. Projektets syfte är att gatuungdomar har egna aktionsgrupper och föreningar, som erbjuder stöd och möjlighet till att lära sig ett yrke och tjäna pengar på sitt arbete. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen Undugu Society of Kenya.

Vuonna 2019 teetettiin Kenian hankkeen loppuarviointi (englanniksi).

Projektet föregicks av Dagsverke rf:s En dag för förändring -kampanj, som riktades till läroanstalter under läsåret 2016–2017.

Nuoria istumassa piirissä puun alla.
Ungdomsklubbar ger information och kamratstöd.

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Malawi inleds i början av 2018. I flick- och ungdomsgrupperna får man kamratstöd, kunskap och färdigheter i livshantering. Med ungdomarnas ledning kan man tala om svåra ämnen samt ändra attityder och tillvägagångssätt i byarna tillsammans med föräldrarna och byhövdingarna. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen CYECE Malawi.

Dagsverke rf:s En röst för flickorna -kampanj, som relaterar till projektet riktades till läroanstalter under läsåret 2017–2018.

Nepal

Oppilaskunnan jäseniä pöydän ääressä Nepalissa.
Studentkårens medlemmars möte.

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Nepal inleds i början av 2016. Projektets syfte är att stöda grundandet av elevkårer i Nepal. Elevkårsaktiva gör påverkansarbete och stöder dem som behöver hjälp i skolor och byar. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen ECCA Nepal.

Dagsverkeskampanj Rätten att vara jag under läsåret 2020–2021 berättar mer om projektet och unga i Nepal.

Sierra Leone

SierraLeone_Taksvarkki
Unga i Bo, Sierra Leone.

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Sierra Leone inleds i början av 2019. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen Center for Coordination of Youth Activities (CCYA).

Zambia

Sambia_taksvarkki_nuorisoneuvosto_Lusaka
Ungdomsrådet utövar sin gatuteaterföreställning.

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Zambia inleds i början av 2015. Projektets syfte är att i zambiska Barefeets ungdomsråd, som arbetar med kreativa metoder som teater och akrobatik, lär sig gatubarn och -unga färdigheter i livskunskap och strävar efter att påverka förverkligandet av gatubarnens rättigheter. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen Barefeet Theatre.

Projektet föregicks av Dagsverke rf:s Var Modig -kampanj, som riktades till läroanstalter under läsåret 2018–2019.