Projekt för utvecklingssamarbete

Projektländer 2024

Dagsverke rf har flera projekt igång för tillfället i Guatemala, Kenya, Malawi, Moçambique, Nepal, Sierra Leone och Zambia. Klicka på landets namn och läs mera.

Guatemala

Ungdomsgrupper skapar engagerat medborgarskap 

10 nuorta pöydän ja kannettavan tietokoneen ääressä.
Unga i påverkare Guatemala.

Dagsverke rf främjar ungdomars deltagande och möjligheter att påverka i Guatemala. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen PAMI Guatemala (webbsidan på spanska).

Samarbetsprojektet kommer att öka ungdomars kunskap och färdigheter relaterade till mänskliga rättigheter och medborgerligt engagemang, liksom ungdomars deltagande i kommunalt beslutsfattande. På projekt-orterna kommer man att öka ungdomars inflytande i skolor och samhället. Samtidigt stärks de mänskliga rättigheterna i lokalförvaltningen, särskilt inom ungdomspolitiken. Målet är att få ungdomar och vuxna att arbeta tillsammans för barns och ungdomars rättigheter. Dagsverkes projekt skapar ett samhälle som är öppet och icke-diskriminerande för alla.

Kenya

Vardagsidoler – livshandledning och yrkesutbildning för gatuungdomar och förebyggande arbete i samhällen

Nuoret ja ohjaajat istumassa ulkona.
Ungdomsföreningens medlemmar vid mötet.

I Kenya förbättrar Dagsverke rf livet för barn och ungdomar som lever på gatorna och ökar på så sätt barnens och ungdomarnas möjligheter till ett bättre liv. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen Undugu Society of Kenya.

Projektets syfte är att gatuungdomar har egna aktionsgrupper och föreningar, som erbjuder stöd och möjlighet till att lära sig ett yrke och tjäna pengar på sitt arbete. 

Projektet föregicks av Dagsverke rf:s En dag för förändring -kampanj, som riktades till läroanstalter under läsåret 2016–2017.

En röst för flickorna – Stärka flickor, delta i beslutsfattande och främja utbildning

Nuoria istumassa piirissä puun alla.
Ungdomsklubbar ger information och kamratstöd.

I Malawi stärker Dagsverke rf flickors och unga kvinnors självkänsla och främjar deras rätt till utbildning. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen CYECE Malawi (webbsidan på engelska). Projektet genomförs i regionen Salima i Malawi och riktar sig specifikt till flickor och unga kvinnor i åldern 10–24 år.

Det övergripande målet för projektet är att öka flickors beslutsfattande makt i frågor som rör utbildning, sexualitet och sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa. Dessutom arbetar projektet för att eliminera skadliga traditioner och kulturella seder i samhällen. På det här sättet kan flickors rättigheter förverkligas helhetsmässigt.

I flick- och ungdomsgrupperna får man kamratstöd, kunskap och färdigheter i livshantering. Med ungdomarnas ledning kan man tala om svåra ämnen samt ändra attityder och tillvägagångssätt i byarna tillsammans med föräldrarna och byhövdingarna.

Projektet kommer också att stärka kompetensen hos de som ansvarar för flickors rättigheter och stöd för skolan.

Dagsverke rf:s En röst för flickorna -kampanj, som relaterar till projektet riktades till läroanstalter under läsåret 2017–2018.

Meningsfullt deltagande av unga i hållbar utveckling

Kuvassa nuoria ja hankkeen sidosryhmiä suunnittelutyöpajassa.
Unga i workshoppen i Mosambik..

I Moçambique är Associação Comunitária para o Desenvolvimento Humano (ASSCODECHA) Dagsverke rf:s samarbetspartner. Samarbetsprojektet startade sommaren 2023.

Under åren 2023–2025 stödjer projektet “Meningsfullt deltagande av unga i hållbar utveckling” ungas aktiva deltagande i utvecklingen och beslutsfattandet i deras samhällen. Dessutom kommer unga människors tillgång till hälsovård att stärkas, särskilt i fråga om sexuell och reproduktiv hälsa och hiv-behandlingar. Projektet strävar även till en mer inkluderande utbildning och skapandet av en lärmiljö fri från diskriminering och trakasserier i skolor i Maputo Nhlamankulu området.

Målgruppen är speciellt flickor och unga kvinnor, elever som behöver stödundervisning, unga som hoppat av skolan eller inte gått i skola, unga med funktionsvariationer samt unga som fått hiv-infektion och behöver behandling. ASSCODECHA samarbetar med bl.a. den lokala utbildnings- och hälsoförvaltningen, lokala samhällsstrukturer samt personal på skolor och vårdcentraler.

Nepal

Nepalesiska ungdomar utvecklar byskolor som är både barn- och miljövänliga

Oppilaskunnan jäseniä pöydän ääressä Nepalissa.
Studentkårens medlemmars möte.

Projektets syfte är att stöda grundandet av elevkårer i Nepal. I Nepal utvecklar Dagsverke rf byskolor genom att stödja elevkårens aktiviteter och stärka samarbetet mellan elevkårerna och andra skolaktörer för att förbättra inlärningsmiljöerna. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen ECCA Nepal (webbsidan på engelska).

Målet är att öka möjligheterna för ungdomar att delta i utvecklingen av sin egen skolmiljö och sina samfund. Genom utbildningarna lär sig ungdomarna i elevkåren viktiga färdigheter och kunskap om vikten av rent vatten, hygien och miljön för välbefinnandet. Elevkårsaktiva gör påverkansarbete och stöder dem som behöver hjälp i skolor och byar.

De aktiva elevkårsmedlemmarna som är inblandade i projektet pratar om nepalesiska ungdomar påverkansarbete i Dagsverke rf:s Rätten att vara jag -kampanj som riktas till läroanstalter under läsåret 2020–2021.

Sierra Leone

Socioekonomiskt stärkande för ungdomar på landsbygden i Sierra Leone

Fatu & Mabinty hymyilemässä puhelimen äärellä
Vänner Fatu & Mabinty i Port Loko, Sierra Leone.

Projektet som lanserades 2019 fortsätter att arbeta för att främja ungdomarnas mänskliga rättigheter och social inkludering i Sierra Leone. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen Center for Coordination of Youth Activities, CCYA (webbsidan på engelska) (CCYA).

Projektet stärker och uppmuntrar medlemmar i ungdomsgrupper och unga jordbrukarkvinnor, liksom ungdomar med funktionsvariationer, att kräva förverkligandet av mänskliga rättigheter, särskilt när det gäller frågor om beslutsfattande, utbildning, integritet och försörjning.

I låsarets 2023–2024 kampanjen Du är effektfull berättar ungdomarna från Sierra Leone om sitt påverkansarbete.

Zambia

Vardagsidoler – stärka ungas aktionsgrupper som försvarare av gatubarns rättigheter 

Tyttö seuraa tanssiryhmän harjoituksia ulkona.
Ungdomsrådet utövar sin gatuteaterföreställning.

I Zambia hjälper Dagsverke rf barn och ungdomar som lever i en sårbar position att ta kontroll över sina egna liv. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen Barefeet Theatre (webbsidan på engelska) som arbetar med kreativa metoder som teater och akrobatik.

Projektet fokuserar på att förbättra självkänslan hos barn och ungdomar och ge dem livs- och medborgarkunskap. Ungdomsråden, grundade av Barefeet, ger ungdomar ett stödnätverk genom vilket de på ett brett plan kan inverka på utmaningarna som gäller för barn och ungdomar i Zambia. Centralt i arbetet är fokus på de mest utsatta, såsom flickor, personer med funktionsnedsättning och barn och ungdomar som bor på gatan.

Projektet föregicks av Dagsverke rf:s Var Modig -kampanj, som riktades till läroanstalter under läsåret 2018–2019.