Läsloppet

Dagsverke rf:s kampanj Läsloppet har väckt finska skolelevers läsiver och ökat förståelsen om läskunnighetens betydelse och barnets rättigheter. I Läsloppet läste eleverna i fyra veckors tid hemma och i skolan. Samtidigt samlades det med hjälp av lässponsorer in medel för Dagsverke rf:s verksamhet i Nepal.

Läsloppet och Dagsverkes utvecklingssamarbetsprojekt

Genom att delta i Läsloppet har finländska barn och ungdomar bidragit till Dagsverke rf:s fleråriga utvecklingssamarbetsprojekt i Nepal. Den nepalesiska samarbetsorganisationen ECCA:s (Environmental Camps for Conservation Awareness) projekt ökade elevers möjligheter till att delta i utvecklingen av den egna skolmiljön och samhället, och samarbetet mellan elevkårerna och andra skolaktörer förstärktes för att främja läromiljön. Dessutom främjade projektet inkludering av funktionsvarierade och bidrog till en ökad medvetenhet om funktionsvarierade barn och ungas rätt till utbildning. 15 skolor från östra Nepal deltog i projektet.

Exempel på resultaten av Nepal-projektet:

 • Elevkårerna har erbjudit elever möjligheten att få sina röster hörda och har satt frågor som
 • berör unga på den gemensamma agendan.
 • Elevkåren har öppnat dörrar för ungas deltagande i gemensamt beslutsfattande
 • I samarbetsskolorna har det byggts nya toaletter för flickor och gamla toalettutrymmen har
 • renoverats.
 • Handtvättsstationer har byggts i skolorna och rent dricksvatten har gjorts tillgängligt för
 • eleverna.
 • Utbildningar om menstruationshygien har ökat medvetenheten om mens och har
 • uppmuntrat flickor att prata om ämnet som uppfattas som tabu.
 • Samarbetsskolorna i östra Nepal har fått stöd i att ordna säker närundervisning efter
 • coronanedstängningarna, t.ex. genom att införskaffa desinfieringsmedel, ansiktsmasker och
 • flyttbara handtvättsstationer och genom att producera informationsmaterial.

Mer information om Dagsverke rf:s utvecklingssamarbetsprojekt i Nepal finns här.

Läsloppets deltagare

Under åren 2018–2023 deltog sammanlagt 10 181 elever och 341 skolklasser i Läsloppet. Under Läsloppets första läsår 20182019 samlades medel in för flickors utbildning i Malawi. Mer information om Dagsverke rf:s utvecklingssamarbetsprojekt i Malawi finns här

Neljä iloista nepalilaista koululaista kouluvihkot käsissään.
Nepalesiska elever med skolböcker i händerna.

Läsloppets material

Som stöd för Läsloppet producerade vi lärarens materialpaket, som innehåller lektionsövningar. Läsloppet lämpar sig för många olika ämnen och för att behandla teman i global fostran med elever. Utöver de ämnesspecifika målsättningarna stödjer Läsloppet även den grundläggande läroplanens målsättningar för mångsidigt lärande. Läsloppets pedagogiska material och lektionsövningar utökar elevers kunskap om vikten av läskunnighet och barnets rättigheter. Eleverna får även lära känna nepalesiska elevers tankar och skolgång. Läsloppet är ett utmärkt tillfälle att utmana elever att läsa mer på sin fritid och att diskutera ämnena hemma.

Läsloppets gratis läromaterial

Lektionsuppgifter och tips till klassrummet: 

Läsloppet övningar (pdf-format)

Läsloppet tips (pdf-format)

Elevernas Läspass (pdf-format, skriv ut här som dubbelsidiga)

Dagsverkes medelinsamling via Läsloppet har avslutats, men Läsloppets material kan fortfarande användas fritt i skolvardagen. Ni kan även anmäla er skola till den traditionella Dagsverksinsamlingen via kampanjsidan.

Mer information: milka.autio@taksvarkki.fi

Lukuralli-gaseller ritar tillsammans.

Läsloppet-video

I videon nedan kan du lyssna på nepalesiska elevers tankar om vikten av läskunnighet. Videon har undertext på finska, svenska och engelska. Från inställningarna (kugghjulsikon > tekstitykset > valinnat) kan du förstora texten. Om videon nedan inte visas normalt, måste du först acceptera cookies genom att trycka på knappen “Acceptera cookies” i sidans nedre kant. Du hittar videon även via vår YouTube kanal.