Beställ nyhetsbrev

Dagsverke rf:s nyhetsbrev

Vill du veta vad ungdomar får till stånd i elevråd i Nepal, tjejklubbar i Malawi och organisation för gatubarn i Kenya? Är du intresserad av metoder och material för global fostran?

Dagsverke rf informerar i sitt elektroniska nyhetsbrev som utkommer ca 10 i året om arbetet med ungdomarna som utförs i utvecklingsländerna och dess resultat, samt den globalfostran som sker i Finland och de workshops och material som erbjuds.

Beställ Dagsverke rf:s nyhetsbrev (på finska) med blanketten här under.

E-postadresserna i nyhetsbrevens mottagarlista används inte till andra ändamål.