Kom med!

Det finns många olika möjligheter till frivilligarbete vid Dagsverke rf

Vill du besöka skolor i Finland och hålla workshopar om barnets rättigheter och utvecklingsteman? Vill du planera global fostran med oss och främja aktivt medborgarskap för barn och ungdomar?

Lämna oss dina kontaktuppgifter via formuläret nedan så inbjuder vi dig att delta i verksamheten!

Vill du ha värdefull erfarenhet av organisationsarbete och skolvärlden? Är du intresserad av att bekanta dig med ungdomars vardagsliv i Nepal och barnens rättigheter? Få erfarenhet av utbildning och framträdanden via skolbesök?

Dagsverke rf utbildar varje år frivilliga utbildare i global fostran som sedan åker på skolbesök i finskspråkiga och svenskspråkiga högstadier, gymnasier och yrkesläroinrättningar. De utbildare i global fostran håller workshops för ungdomar om Dagsverkes-kampanjens teman och barnens rättigheter.

Skolbesöken är koncentrerade till huvudstadsregionen och trakterna kring Uleåborg, Jyväskylä, Tammerfors och Åbo.

För närmare information, kontakta Dagsverke rf:s planerare för global fostran:
Anna Kivimäki
anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi
050 348 5668

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Jag är intresserad av:

att bli frivillig utbildare i global fostran i skoloratt planera global fostran och aktivt medbogarskap i en arbetsgrupp

Namn (obligatoriskt fält)

E-post (obligatoriskt fält)

Telefon

Donera självsäkerhet, utbildning och jämlikhet

Dagsverke rf främjar barns och ungdomars livsvillkor och mänskliga rättigheter i utvecklingsländer samt uppmuntrar finska ungdomar till globalt medansvar.

Genom att donera summan du valt till Dagsverkes arbete stöder du fleråriga projekt med ungdomar i Zambia, Malawi, Kenya, Sierra Leone, Nepal och Guatemala. Tack vare ditt stöd får ungdomarna som är i en svagare position kamratstöd, utbildning och färdigheter att hantera sitt liv. Ungdomarna fungerar som förebilder för andra och bidrar till att ändra på attityder och tillvägagångssätt i sina egna samfund.

Det går att donera på flera olika sätt. Välj det alternativ av de nedanstående som passar dig bäst.

Donera via telefon

Donera 10 € för unga i Nepal, 0600 13132 (10,01 € + pvm/mpm)

Donera 20 € för unga i Nepal, 0600 15152 (20,28 € + pvm/mpm)

MobilePay

Via MobilePay kan du donera vilken summa som helst på numret 30308.​

Konto för donationer

Kontonumret för donationer är Nordea FI96 1521 3000 101453, referensnummer 1313.

OBS! När er läroinrättning deltar i Dagsverkes-insamlingen får ni ett skolspecifikt referensnummer.

Ge månadsdonation

Du kan börja stöda Dagsverke RF:s utvecklingssamarbeten som månadsgivare genom att gå in på din nätbank och fastställa att en återkommande (en gång i månaden) summa utbetalas till Dagsverke RF:s konto.

Numret på vårt doneringskonto är Nordea FI96 1521 3000 101453, för månatliga donationer använd referensnumret 2121.

Som månadsgivare får du ett månatligt nyhetsbrev från Dagsverke där det berättas om det arbete och de resultat inom projekten som gjorts med Dagsverke-insamlingen, samt hur ungdomarna mår. Var vänlig och fyll i nedanstående blankett när du blir månadsgivare. Din information används endast till att skicka meddelande som angår månadsdoneringen. Om du i framtiden inte vill ha nyhetsbrevet kan du sluta prenumerera på det genom att klicka på länken i slutet av epostmeddelandet.

Dagsverke rf:s månadsgivare

Namn(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Postadress (obligatorisk)

Postnummer och postanstalt (obligatorisk)

Delta i Dagsverkesinsamlingen

Varje läsår erbjuder Dagsverke rf finländska läroinrättningar en ny Dagsverkeskampanj där eleverna arbetar en dag och donerar sin lön till Dagsverke rf. Via kampanjerna kan finländska skolungdomar och studerande stöda sina jämnåriga i de fattigaste delarna av världen. Samtidigt får de unga en chans att pröva på arbetslivet.

Dagsverkeskampanjen för läsåret 2019–2020 Sinnesfrihet drar igång i augusti 2019 genast då skolorna börjar.

För tillfället pågår projekt som bygger på insamlingskampanje i sex utvecklingsländer.

Meningen med Dagsverkeskampanjerna

Meningen med Dagsverkeskampanjerna som erbjuds skolorna varje år är att unga finländare ska få en inblick i hur unga jämnåriga i utvecklingsländerna lever. Varje läsår ordnas en ny kampanj och vi producerar ett omfattande nytt undervisningsmaterial för global fostran. Materialet är avsett att användas under lektionerna ute i skolorna.

En del av Dagsverkeskampanjen utgörs av Dagsverkesinsamlingen. Den bygger på att eleverna eller studerandena arbetar en dag, gör ett dagsverke. Lönen de får donerar de till Dagsverke rf.

Med de insamlade medlen genomförs i utvecklingsländerna mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt som dessutom får tilläggsfinansiering av utrikesministeriet. Syftet är att främja barns och ungas levnadsförhållanden och deras mänskliga rättigheter.

Sambia_taksvarkki

Man kan delta i Dagsverkesinsamlingen på flera olika sätt

Det traditionella sättet är att eleven arbetar en dag, antingen för någon utomstående arbetsgivare eller hemma, och donerar sin lön till Dagsverke rf:s insamling. Den rekommenderade minimilönen är 15 euro.

Skolan kan också ordna ett evenemang, en konsert eller en basar, eller donera intäkterna från skolans kiosk eller kafé för en viss tid till Dagsverke rf:s insamling. Elevkåren kan också komma överens med hemkommunen om att städa upp en närbelägen park mot en Dagsverkesersättning. Skolan kan dessutom gärna utmana andra skolor i kommunen att delta i insamlingen.

Också löntagare och företagare kan delta i insamlingen genom att erbjuda skolelever och studerande ett Dagsverkesjobb, eller genom att donera lönen för t.ex. en timmes arbete direkt till insamlingen på kontot Nordea FI96 1521 3000 1014 53.

Instruktioner för arbetsgivaren och arrangerare finns på kampanjsidan.

Tillstånd nr POL/2014/13672/30.3.2015 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen
Innehavare av tillståndet: Dagsverke rf
Insamlingstid och -område: 1.6.2015-31.5.2020, hela landet med undantag för Åland.

Tillstånd nr ÅLR 2019/4120/28.5.2019 beviljat av Ålands landskapsregering
Giltighetsstid och -område: 1.8.2019-31.7.2020 – landskapet Åland.