Kom med!

Det finns olika möjligheter till frivilligarbete vid Dagsverke rf

  • Vill du besöka skolor i Finland och hålla workshopar om barnets rättigheter och utvecklingsteman? Vill du planera global fostran med oss och främja aktivt medborgarskap för barn och ungdomar? Lämna oss dina kontaktuppgifter via formuläret nedan så inbjuder vi dig att delta i verksamheten!
  • Vill du utmanar världens orättvisor tillsammans med andra unga? Är du 13–18-årig gammal? Kom med till en påverkansgrupp Challengers!

Vill du ha värdefull erfarenhet av organisationsarbete och skolvärlden? Är du intresserad av att bekanta dig med ungdomars vardagsliv i Global Syd och barnens rättigheter? Få erfarenhet av utbildning och framträdanden via skolbesök?

Dagsverke rf utbildar varje år frivilliga utbildare i global fostran som sedan åker på skolbesök i finskspråkiga och svenskspråkiga högstadier, gymnasier och yrkesläroinrättningar. De utbildare i global fostran håller workshops för ungdomar om Dagsverkes-kampanjens teman och barnens rättigheter.

Läs Matildas intervju om lärörikt och givande volontärarbete.
Läs Oivas intervju om att utbilda folk i global fostran.

Skolbesöken är koncentrerade till huvudstadsregionen och trakterna kring Uleåborg, Jyväskylä, Tammerfors och Åbo.

För närmare information, kontakta Dagsverke rf:s planerare för global fostran:
Aura Alarto
aura.alarto@taksvarkki.fi
050 348 5668

Dagsverkes Challengers grupp är en påverkansgrupp med låg tröskel för 1318-åriga unga. 

Gruppen lär känna olika samhälleliga teman, träffar olika experter och påverkare och lär sig olika sätt att påverka tillsammans. Som en medlem i Challengers-gruppen förändrar du världen med lättsam stämning i en trevlig grupp – utan att glömma att ha roligt. 

Träffarna ordnas på nätet eller som hybridmöten, så det är möjligt att delta från var som helst i Finland. Gruppens verksamhet är huvudsakligen på finska.”

Vill du komma med till gruppen? Mera information på finska: 
organisationskoordinator Milka Autio, 
milka.autio@taksvarkki.fi & tel. 050 341 5507

Kapua samlar in medel för att hjälpa människor i globala södern genom att bestiga berg. Kapua har samlat in över 1,1 miljoner euro sedan 2006. Dagsverke är en av Kapuas medlemsorganisationer, dvs. en del av Kapua deltagarnas insamlingsmedel går till Dagsverkes utvecklingssamarbete i globala södern.

Vill du komma med? Tilläggsinformation finns på Dagsverkes finskspråkiga nätsida: https://www.taksvarkki.fi/tule-mukaan/kapua

Läs också mera i Kapua websidan: https://kapua.fi/pa-svenska

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Fråga mer om frivilligarbete vid Dagsverke rf:

Aura Alarto
planerare för global fostran
tel. 050 348 5668
aura.alarto@taksvarkki.fi

Donera självsäkerhet, utbildning och jämlikhet

Dagsverke rf främjar barns och ungdomars mänskliga rättigheter, aktivt medborgarskap samt uppmuntrar finska ungdomar till globalt medansvar.

Genom att donera summan du valt till Dagsverkes arbete stöder du fleråriga projekt med ungdomar i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Moçambique, Sierra Leone och Zambia. Tack vare ditt stöd får ungdomarna som är i en svagare position kamratstöd, utbildning och färdigheter att hantera sitt liv. Aktiva ungdomarna fungerar som förebilder för andra och bidrar till att ändra på attityder och tillvägagångssätt i sina egna samfund.

Det går att donera på flera olika sätt. Välj det alternativ av de nedanstående som passar dig bäst.

Tillstånd nr RA/2021/1029 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen.
Insamlingstid och -område: från 13.8.2021 hela landet med undantag för Åland.
Tillstånd nr ÅLR 2023/3754, beviljat av Ålands landskapsregering.
Giltighetsstid och -område: 1.8.2023–31.7.2024, landskapet Åland.

logo Ansvarsfullt donerande Medlem i AnDo rf

Dagsverke rf är medlem i Ansvarsfullt Donerande rf.

MobilePay

Via MobilePay kan du donera vilken summa som helst på numret 30308.​

Donera via telefon

Stöd ungdomer och donera 10 €, 0600 13132 (10,01 € + pvm/mpm)

Stöd ungdomar och donera 20 €, 0600 15152 (20,28 € + pvm/mpm)

Konto för donationer

Kontonumret för donationer är Nordea FI96 1521 3000 101453, referensnummer 1313.

OBS! När er läroinrättning deltar i Dagsverksinsamlingen får ni ett skolspecifikt referensnummer.

Ge månadsdonation

Du kan börja stöda Dagsverke rf:s utvecklingssamarbeten som månadsgivare genom att gå in på din nätbank och fastställa att en återkommande (en gång i månaden) summa utbetalas till Dagsverke rf:s konto.

Numret på vårt doneringskonto är Nordea FI96 1521 3000 101453, för månatliga donationer använd referensnumret 2121.

Som månadsgivare får du ett månatligt nyhetsbrev från Dagsverke där det berättas om det arbete och de resultat inom projekten som gjorts med Dagsverksinsamlingen, samt hur ungdomarna mår. Var vänlig och fyll i nedanstående blankett när du blir månadsgivare. Din information används endast till att skicka meddelande som angår månadsdoneringen. Om du i framtiden inte vill ha nyhetsbrevet kan du sluta prenumerera på det genom att klicka på länken i slutet av epostmeddelandet.

Delta i Dagsverksinsamlingen

Varje läsår erbjuder Dagsverke rf finländska läroinrättningar en ny Dagsverkskampanj. En del av Dagsverkskampanjen utgörs av Dagsverksinsamlingen. Den bygger på att eleverna eller studerandena arbetar en dag, gör ett dagsverke. Lönen de får donerar de till Dagsverke rf.

Via Dagsverke kan finländska skolungdomar och studerande stöda sina jämnåriga i globala södern. Samtidigt får de unga en chans att pröva på arbetslivet.

Med de insamlade medlen genomförs mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt som dessutom får tilläggsfinansiering av utrikesministeriet. 

Med Dagsverksinsamlingen 2023–2024 stöds ungdomsorganisationernas arbete i Guatemala, Kenya, Malawi, Moçambique, Nepal, Sierra Leone och Zambia.

Varje ung människa har rätt att påverka sin egen framtid. De unga är inte bara framtiden utan också nuet, och därför är det viktigt att garantera lika möjligheter att påverka för alla redan idag. Dagsverkskampanjen 2023–2024 handlar om ungas påverkansarbete och tankar om framtiden.

Dagsverksinsamlingen läsåret 2023–2024 stöder man ungdomsgrupper i alla Dagsverkes projekt. Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen stöds unga människors möjligheter att påverka i projektländerna, t.ex. genom kamratutbildare, utbildningar och olika kampanjer. Ungdomar arbetar tillsammans med vuxna och beslutsfattare. Detta kommer att medföra förändring.

Tillstånd nr RA/2021/1029 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen.
Insamlingstid och -område: från 13.8.2021, hela landet med undantag för Åland.

Tillstånd nr ÅLR 2023/3754, beviljat av Ålands landskapsregering. Giltighetsstid och -område: 1.8.2023–31.7.2024, landskapet Åland.

Man kan delta i Dagsverksinsamlingen på flera olika sätt

Det traditionella sättet är att eleven arbetar en dag, antingen för någon utomstående arbetsgivare eller hemma, och donerar sin lön till Dagsverke rf:s insamling. Den rekommenderade minimilönen är 15 euro.

Skolan kan också ordna ett evenemang, en konsert eller en basar, eller elevkåren kan donera intäkterna från skolans kiosk eller kafé för en viss tid till Dagsverke rf:s insamling. Elevkåren kan också komma överens med hemkommunen om att städa upp en närbelägen park mot en Dagsverksersättning. Skolan kan dessutom gärna utmana andra skolor i kommunen att delta i insamlingen.

Också löntagare och företagare kan delta i insamlingen genom att erbjuda skolelever och studerande ett Dagsverksjobb, eller genom att donera lönen för t.ex. en timmes arbete direkt till insamlingen på kontot Nordea FI96 1521 3000 1014 53 med referensnummer 1313.

Instruktioner för arbetsgivaren och arrangerare finns på kampanjsidan.

Neljä oppilasta ja opettaja seisovat pöydän äärellä.
Elevkårer i Nepal arbetar mot diskriminering.

Bli medlem i Dagsverke rf

Ta ställning för ungdomars rättigheter! Dagsverke rf stöder ungdomars aktörskap och främjar förverkligandet av mänskliga rättigheter.

Som medlem i Dagsverke stödjer du vårt arbete. Vi arbetar med utvecklingssamarbete och global fostran tillsammans med ungdomar. Vi verkar i det globala söder och i Finland.

Som medlem bidrar du till Dagsverkes arbete tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Du blir medlem i Dagsverke genom att fylla i formuläret på denna webbplats. Du kan betala medlemsavgiften omedelbart i nätbanken eller beställa en medlemsavgiftsfaktura till din e-post.

Välkommen med i arbetet för att försvara ungdomars rättigheter!

Vad innebär ett medlemskap i Dagsverke rf

Som medlem i Dagsverke får du följande fördelar.

  • Du får ett nyhetsbrev ungefär en gång i månaden.
  • Du kan delta gratis i Dagsverkes olika utbildningar där man fördjupar sig i olika ämnen kring global fostran.
  • Du får Dagsverkes orangea Fair Trade -tygpåse
  • Du får en inbjudan till Dagsverke rf:s vår- och höstmöten.
  • Du kan påverka Dagsverkes verksamhet. Som medlem har du rösträtt vid årsmöten.

Såhär blir man medlem i Dagsverke

Fyll i formuläret nedan och betala Dagsverke rf:s medlemsavgift på 20 euro till kontot Nordea FI71 1555 3000 1101 31. Använd medlemmarnas referensnummer 3311.

Du kan också gå med som stödmedlem. Stödmedlemmar har inte rösträtt vid årsmötena. Stödmedlemmens årsavgift för privatpersoner är 50 euro per år.

Dagsverke rf:s styrelse godkänner nya medlemmar vid sina möten ungefär varannan månad. Vi skickar informationen till dig när ditt medlemskap har godkänts.

Ansökningsformulär för medlemskap eller stödmedlemskap i Dagsverke rf

Informationen behövs för Dagsverke rf:s medlemsregister. Personlig information används inte för andra ändamål.

Tilläggsinfo om medlemskapet i Dagsverke

Har du frågor om medlemskapet i Dagsverke? Du kan i såna fall vara i kontakt med vår verksamhetsledare Auli Starck via adressen taksvarkki@taksvarkki.fi.