Kom med!

Det finns olika möjligheter till frivilligarbete vid Dagsverke rf

Vill du besöka skolor i Finland och hålla workshopar om barnets rättigheter och utvecklingsteman? Vill du planera global fostran med oss och främja aktivt medborgarskap för barn och ungdomar?

Lämna oss dina kontaktuppgifter via formuläret nedan så inbjuder vi dig att delta i verksamheten!

Vill du ha värdefull erfarenhet av organisationsarbete och skolvärlden? Är du intresserad av att bekanta dig med ungdomars vardagsliv i Nepal och barnens rättigheter? Få erfarenhet av utbildning och framträdanden via skolbesök?

Dagsverke rf utbildar varje år frivilliga utbildare i global fostran som sedan åker på skolbesök i finskspråkiga och svenskspråkiga högstadier, gymnasier och yrkesläroinrättningar. De utbildare i global fostran håller workshops för ungdomar om Dagsverkes-kampanjens teman och barnens rättigheter.

Läs Matildas intervju om lärörikt och givande volontärarbete.
Läs Oivas intervju om att utbilda folk i global fostran.

Skolbesöken är koncentrerade till huvudstadsregionen och trakterna kring Uleåborg, Jyväskylä, Tammerfors och Åbo.

För närmare information, kontakta Dagsverke rf:s planerare för global fostran:
Matti Pihlajamaa
matti.pihlajamaa(at)taksvarkki.fi
050 348 5668

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Jag är intresserad av:

att bli frivillig utbildare i global fostran i skoloratt planera global fostran och aktivt medbogarskap i en arbetsgrupp

Namn (obligatoriskt fält)

E-post (obligatoriskt fält)

Telefon

Fråga mer om frivilligarbete vid Dagsverke rf:

Matti Pihlajamaa
planerare för global fostran
tel. 050 348 5668
matti.pihlajamaa(at)taksvarkki.fi

Donera självsäkerhet, utbildning och jämlikhet

Dagsverke rf främjar barns och ungdomars mänskliga rättigheter, aktivt medborgarskap samt uppmuntrar finska ungdomar till globalt medansvar.

Genom att donera summan du valt till Dagsverkes arbete stöder du fleråriga projekt med ungdomar i Zambia, Malawi, Kenya, Sierra Leone, Nepal och Guatemala. Tack vare ditt stöd får ungdomarna som är i en svagare position kamratstöd, utbildning och färdigheter att hantera sitt liv. Aktiva ungdomarna fungerar som förebilder för andra och bidrar till att ändra på attityder och tillvägagångssätt i sina egna samfund.

Det går att donera på flera olika sätt. Välj det alternativ av de nedanstående som passar dig bäst.

Tillstånd nr RA/2020/389 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen.
Insamlingstid och -område: 1.6.2020–31.5.2021, hela landet med undantag för Åland.
Tillstånd nr ÅLR 2020/4353 beviljat av Ålands landskapsregering.
Giltighetsstid och -område: 1.8.2020–31.7.2021, landskapet Åland.

 

MobilePay

Via MobilePay kan du donera vilken summa som helst på numret 30308.​

Donera via telefon

Stöd ungdomer och donera 10 €, 0600 13132 (10,01 € + pvm/mpm)

Stöd ungdomar och donera 20 €, 0600 15152 (20,28 € + pvm/mpm)

Konto för donationer

Kontonumret för donationer är Nordea FI96 1521 3000 101453, referensnummer 1313.

OBS! När er läroinrättning deltar i Dagsverksinsamlingen får ni ett skolspecifikt referensnummer.

Ge månadsdonation

Du kan börja stöda Dagsverke rf:s utvecklingssamarbeten som månadsgivare genom att gå in på din nätbank och fastställa att en återkommande (en gång i månaden) summa utbetalas till Dagsverke rf:s konto.

Numret på vårt doneringskonto är Nordea FI96 1521 3000 101453, för månatliga donationer använd referensnumret 2121.

Som månadsgivare får du ett månatligt nyhetsbrev från Dagsverke där det berättas om det arbete och de resultat inom projekten som gjorts med Dagsverksinsamlingen, samt hur ungdomarna mår. Var vänlig och fyll i nedanstående blankett när du blir månadsgivare. Din information används endast till att skicka meddelande som angår månadsdoneringen. Om du i framtiden inte vill ha nyhetsbrevet kan du sluta prenumerera på det genom att klicka på länken i slutet av epostmeddelandet.

Dagsverke rf:s månadsgivare

Namn(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Postadress (obligatorisk)

Postnummer och postanstalt (obligatorisk)

Delta i Dagsverksinsamlingen

Varje läsår erbjuder Dagsverke rf finländska läroinrättningar en ny Dagsverkskampanj. En del av Dagsverkeskampanjen utgörs av Dagsverkesinsamlingen. Den bygger på att eleverna eller studerandena arbetar en dag, gör ett dagsverke. Lönen de får donerar de till Dagsverke rf.

Via Dagsverke kan finländska skolungdomar och studerande stöda sina jämnåriga i globala södern. Samtidigt får de unga en chans att pröva på arbetslivet.

Med de insamlade medlen genomförs mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt som dessutom får tilläggsfinansiering av utrikesministeriet.

Dagsverkskampanjen Rätten att vara jag väcker diskussioner om olika former av diskriminering som unga möter och om ungdomars möjligheter att påverka sina samfunds attityder. Under Dagsverksinsamlingen läsåret 2020–2021 stöder man elevkårerna i Nepal som arbetar för ungas likaberättigande.

Tillstånd nr RA/2020/389 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen.
Insamlingstid och -område: 1.6.2020–31.5.2021, hela landet med undantag för Åland.

Tillstånd nr ÅLR 20120/4353 beviljat av Ålands landskapsregering.
Giltighetsstid och -område: 1.8.2020–31.7.2021 – landskapet Åland.

Man kan delta i Dagsverkesinsamlingen på flera olika sätt

Det traditionella sättet är att eleven arbetar en dag, antingen för någon utomstående arbetsgivare eller hemma, och donerar sin lön till Dagsverke rf:s insamling. Den rekommenderade minimilönen är 15 euro.

Skolan kan också ordna ett evenemang, en konsert eller en basar, eller elevkåren kan donera intäkterna från skolans kiosk eller kafé för en viss tid till Dagsverke rf:s insamling. Elevkåren kan också komma överens med hemkommunen om att städa upp en närbelägen park mot en Dagsverkesersättning. Skolan kan dessutom gärna utmana andra skolor i kommunen att delta i insamlingen.

Också löntagare och företagare kan delta i insamlingen genom att erbjuda skolelever och studerande ett Dagsverkesjobb, eller genom att donera lönen för t.ex. en timmes arbete direkt till insamlingen på kontot Nordea FI96 1521 3000 1014 53 med referensnummer 1313.

Instruktioner för arbetsgivaren och arrangerare finns på kampanjsidan.

Neljä oppilasta ja opettaja seisovat pöydän äärellä.
Elevkårer i Nepal arbetar mot diskriminering.