Kontaktuppgifter

Dagsverke rf
Broholmsgatan 4, vån. 7,
Globaalikeskus,
00530 Helsingfors

+358 (0)50 341 5507
taksvarkki@taksvarkki.fi

FO-nummer: 0727322-0
E-faktureringsadress: 003707273220
Operator: Maventa (003721291126)

Dagsverke betonar etiska principer och principer för god förvaltning i sin verksamhet. Om misstankar om korruption eller oetisk beteende i Dagverkes verksamhet uppstår hoppas vi att de rapporteras till oss omgående: taksvarkki@taksvarkki.fi. All rapporterad information behandlas konfidentiellt.

Dagsverke rf:s personal

Työntekijän kuva.

Auli Starck
verksamhetsledare
+358 (0)45 153 9950
auli.starck@taksvarkki.fi

Sanni.

Sanni Palomäki
planerare för global fostran
+358 (0)50 512 4171
sanni.palomaki@taksvarkki.fi

Työntekijän kuva.

 Aura Alarto
planerare för global fostran
+358 (0)50 348 5668
aura.alarto@taksvarkki.fi

Työntekijän kuva.

Veera Blomster
programplanerare
+358 (0)50 495 3778
veera.blomster@taksvarkki.fi

Työntekijän kuva.

Jaakko Lavonius
programplanerare
+358 (0)44 544 5657
jaakko.lavonius@taksvarkki.fi

Työntekijän kuva.

Tanja Seppänen
kommunikationsplanerare
+358 (0)50 911 4102
tanja.seppanen@taksvarkki.fi

Työntekijän kuva.

Milka Autio
organisationskoordinator
+358 (0)50 341 5507
milka.autio@taksvarkki.fi

Reetta.

Reetta Harkko
praktikant i global fostran och kommunikation
reetta.harkko@taksvarkki.fi

Saila.

 Saila Mattila
 praktikant (Challengers)
saila.mattila@taksvarkki.fi

Taksvärkin henkilökuntaa

Distriktskoordinator

Distriktskoordinator för läsåret 2022–2023.

Tammerfors

Laura Tikkanen
tampere@taksvarkki.fi

Åbo

Minna Laukkanen
turku@taksvarkki.fi

Svenskspråkig skolverksamhet

Jasmine Hyttinen
dagsverke@taksvarkki.fi

Uleåborg

Jiko Kylén
oulu@taksvarkki.fi

Helsingfors

Elina Lindman
helsinki@taksvarkki.fi

Läsloppet

Milka Autio
Läsloppet-projektkoordinator
lukuralli@taksvarkki.fi

www.lukuralli.fi

Dagsverke rf:s styrelsen 2023

Ordförande i styrelsen

Tarja Työläjärvi, personell medlem
+358 (0)44 346 2567
puheenjohtaja@taksvarkki.fi

Vice ordförande

Riikka Hillebrand, Lasten ja nuorten keskus ry
Lotta Kivinen, De Hundras Kommitté i Finland

Ledamöterna i styrelse

Venla Tilli, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry
Sami Kaita, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Mikko Jaskari, Finlands Gymnasistförbund

Dagsverke rf:s medlemsorganisationer