Kampanjer och insamlingar

Varje läsår erbjuder Dagsverke rf finländska läroinrättningar en ny Dagsverkeskampanj där eleverna arbetar en dag och donerar sin lön till Dagsverke rf. Via kampanjerna kan finländska skolungdomar och studerande stöda sina jämnåriga i de fattigaste delarna av världen. Samtidigt får de unga en chans att pröva på arbetslivet.

sambiabanneri_728x90
 

Dagsverkeskampanjen för läsåret 2018-2019 Var modig drar igång i augusti 2018 genast då skolorna börjar.

För tillfället pågår projekt som bygger på insamlingskampanje i sex utvecklingsländer.

Meningen med Dagsverkeskampanjerna

Meningen med Dagsverkeskampanjerna som erbjuds skolorna varje år är att unga finländare ska få en inblick i hur unga jämnåriga i utvecklingsländerna lever. Varje läsår ordnas en ny kampanj och vi producerar ett omfattande nytt undervisningsmaterial för global fostran. Materialet är avsett att användas under lektionerna ute i skolorna.

En del av Dagsverkeskampanjen utgörs av Dagsverkesinsamlingen. Den bygger på att eleverna eller studerandena arbetar en dag, gör ett dagsverke. Lönen de får donerar de till Dagsverke rf.

Med de insamlade medlen genomförs i utvecklingsländerna tre till fem år långa utvecklingssamarbetsprojekt som dessutom får tilläggsfinansiering av utrikesministeriet. Syftet är att främja barns och ungas levnadsförhållanden och deras mänskliga rättigheter.

Man kan delta i Dagsverkesinsamlingen på flera olika sätt

Det traditionella sättet är att eleven arbetar en dag, antingen för någon utomstående arbetsgivare eller hemma, och donerar sin lön till Dagsverke rf:s insamling. Den rekommenderade minimilönen är 15 euro.

Skolan kan också ordna ett evenemang, en konsert eller en basar, eller donera intäkterna från skolans kiosk eller kafé för en viss tid till Dagsverke rf:s insamling. Elevkåren kan också komma överens med hemkommunen om att städa upp en närbelägen park mot en Dagsverkesersättning. Skolan kan dessutom gärna utmana andra skolor i kommunen att delta i insamlingen.

Också löntagare och företagare kan delta i insamlingen genom att erbjuda skolelever och studerande ett Dagsverkesjobb, eller genom att donera lönen för t.ex. en timmes arbete direkt till insamlingen på kontot Nordea FI96 1521 3000 1014 53.

Instruktioner för arbetsgivaren och arrangerare finns på kampanjsidan.

Delta i Dagsverkeskampanjen läsåret 2018–2019: Var modig och avsluta diskrimineringen tillsammans med Zambias ungdomar!

Tidigare Dagsverkeskampanjer:

(Obs! Dessa kampanjsidor uppdateras inte längre.)

Dagsverkeskampanjen 17–18: En röst för flickorna – utbildning och jämställdhet för malawiska unga

Dagsverkeskampanjen 16–17: En dag för förändring – gatubarn i Kenya

Dagsverkeskampanjen 15–16: Utbildning river murar – elevkårerna i Nepal utvecklar sina byar

Dagsverkeskampanjen 14–15: Vardagsidoler – utbildning och stabilare uppväxtmiljö i Zambia och Kenya

Dagsverkeskampanjen 13–14: Låt de obelästa flickorna läsa – unga i Sierra Leone

Dagsverkeskampanjen 12–13: Vi bygger morgondagen idag – unga i Guatemala

Dagsverkeskampanjen 11-12: Drömmen om ett yrke – yrkesutbildning för moçambikianska unga

Dagsverkeskampanjen 10-11: En arbetsplats för modiga – barnarbetare i Kambodja

Dagsverkeskampanjen 09-10 Kunskap och färdighet för unga från ursprungsfolken i Bolivia

Dagsverkeskampanjen 08-09 Connect Madagaskar

Dagsverkskampanjen 07–08 Gatubarnen i Kenya

Dagsverkskampanjen 2006-2007:Guatemala och sexuellt utnyttjande av barn

Dagsverkskampanjen 2005-2006: Tanzania och hiv/aids -problematiken

Dagsverkskampanjen 2004-2005: Visa din sanna natur: Nepal och miljöfrågor

Dagsverkskampanjen 2003-2004: En alldeles vanlig barndom: Kambodja och barnhandel

Dagsverkskampanjen 2002-2003: Drömmen om en skolmorgon: Bangladesh och barnarbete

Dagsverkskampanjen 2001-2002: Burkina Faso och problemen med torka

Dagsverkskampanjen 2000-2001: Nicaragua och förödelsen efter orkanen Mitch

Dagsverkskampanjen 1999-2000: Barnsoldater i Sudan