Dagsverkesinsamling

Taksvärkki_Chandani_mielen_vapaus

Under läsåret 2019–2020 erbjuder Dagsverke rf finländska läroanstalter en ny kampanj Sinnesfrihet.

Temat i kampanjen är unga påverkare och ungas välmående.

På kampanjwebbplatsen finns det videor, bilder och ungas berättelser från Nepal samt anvisningar om hur att delta i kampanjen. Det finns också läromaterial som fördjupar temat för lektioner. Se kampanjwebbplatsen här.

Dagsverke från unga till unga

I Dagsverkeskampanjen stöder finländska ungdomar nepalesiska unga som vill ändra på saker i sina samfund. De aktiva ungdomarna i Nepals elevkårer ordnar upptåg och utbildningar samt visar i sina samfund exempel på hur man kan påverka. Nepalesiska ungdomar tar tag i orättvisorna och skapar positiv förändring med hjälp av finländska unga.

Målet med Dagsverkekampanjer är att öppna finländska elevernas ögon för ungdomarnas olika realiteter och hos dem väcka viljan att bygga en mer rättvis, jämlik värld.

Alla deltagande läroanstalter skickas ut avgiftsfritt material för global fostran: kampanjaffisch, en handbok med lektionsuppgifter, kortdokumentär och videosnuttarna.

Dagsverkes frivilliga utbildare i global fostran kan bokas för besök i skolan. De kommer och håller verkstäder om nepaliska ungdomar och unga påverkare eller om barnets rättigheter. Skolan kan boka en utbildare för en lektion eller flera, eller till och med för en hel temadag.

Sinnesfrihet -kampanjen drar igång i augusti 2019 och fortsätter ända till maj 2020. Under den tiden i Dagsverket samlar de finländska ungdomarna varor för de mångåriga utvecklingssamarbetsprojekten i Nepal.

Tillstånd nr POL-2014-13672 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen. Innehavare av tillståndet: Dagsverke rf. Insamlingstid och -område: 1.6.2015–31.5.2020, hela landet med undantag för Åland.

Tillstånd nr ÅLR 2019/4120/28.5.2019 beviljat av Ålands landskapsregering. Giltighetsstid och -område: 1.8.2019–31.7.2020 – landskapet Åland.