Nya erfarenheter och betydelsefullt volontärsjobb

Oiva Kilpeläinen, som gör skolbesök i Uleåborg med omnejd, gick med i Dagsverkes verksamhet i global fostran för att få nya erfarenheter. Han har under det gånga läsåret hunnit leda ett tjugotal workshops.

Varje höst börjar 30 volontärer som Dagsverke rf:s utbildare i global fostran. Utbildarna leder workshoppar i läroanstalter runtom i Finland.

oiva2x

”Jag är ute efter nya erfarenheter och ett sånt jobb som jag kunde tänka mig göra också i framtiden,” berättar Oiva.

En viktig motivator för Oiva då han sökte till utbildare i global fostran var också möjligheten att påverka samhälleliga saker. ”Såklart jag ville arbeta för såna saker där jag tycker vi borde få till stånd en förändring i världen”

Att bekanta sig med global fostran och dess teman ingår i uppgiften att leda workshoppar. De teman som är centrala på workshopparna och utgör kärnan av Dagsverke rf:s arbete är barnens rättigheter, likaberättigande och ungas möjlighet att påverka. Dagsverke rf utbildar sina volontärer under en skolningshelg i augusti. Under läsåret ordnas även tilläggsutbildningar och regionala träffar där man kan fördjupa sig ytterligare i ämnet.

Jag har själv lärt mig mer om de här ämnena. Framförallt har jag lärt mig berätta om dem för andra, så att de också blir intresserade”, berättar Oiva.

I volontärarbetet som utbildare i global fostran ingår uppträdande och kommunikation. Också pedagogiska kunskaper ses som ett plus. De här färdigheterna konstaterar Oiva att han utvecklats i under förra hösten. ”Jag har blivit modigare när det kommer till att uppträda och verka med personer i olika åldrar.”

De bästa minnena från workshopparna är de små framgångarna. ”Det har varit fint att se hur någon av ungdomarna, som man kanske inte skulle ha trott det av, tydligt fått något att fundera på och kanske ändrat sin åsikt i något mot en positivare riktning.”

Dagsverke rf rekryterar nya volontärer i slutet av våren. Utbildarna i global fostran leds av distriktkoordinatörer i huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä och Uleåborg. Arbetet lämpar sig bra för studeranden som är intresserade av global fostran!

Nästä volontäransökan börjar 14.4.2020. Tilläggsinfo och ansökan för utbildare i global fostran.

Text: Camilla Bergman
Foton: Oiva Kilpeläinen