Lärorikt och givande volontärarbete

Dagsverkes volontära utbildare i global fostran gör skolbesök på olika håll i Finland och leder workshoppar för unga om global fostran och dess teman. Att verka som utbildare i global fostran ger möjligheter att vara med och göra påverkansarbete i skolvärlden och samtidigt utveckla sig själv och lära sig nytt. Så här har verksamheten sett ut för Matilda som började som volontär för Dagsverke förra hösten. 

När Matilda Malkamäki från Tammerfors för ett år sedan hörde att Dagsverke söker nya utbildare i global fostran såg hon möjligheten att lära sig mera om ett ämne som redan från tidigare intresserade henne. ”Jag har alltid varit intresserad av viktiga ämnen, så som hållbar utveckling och barnens rättigheter. Dagsverkes verksamhet lät alltså som en väldigt fin chans att lära sig mera om dessa ämnen själv, och samtidigt dela med sig av kunskapen till andra, framtida aktörer.”

Viisi henkilöä rivissä talon edessä.
Globaalikasvatuksen kouluttajia koulutusviikonlopussa syksyllä 2019.

Volontärarbetserfarenheten har motsvarat Matildas förväntningar. Hon berättar att hon genom verksamheten lärt sig mycket om sig själv som uppträdare och att hon utvecklats i att leda workshoppar.  Att träffa ungdomarna har också på många sätt varit lärorikt. ”Till min glädje har jag insett att det i Finland finns oerhört mycket kunniga och smarta ungdomar, som har en vilja att lära sig mera och bekanta sig med andra ungdomar, som kommer från olika omständigheter och har andra förutsättningar”.

”Det är fint att upptäcka hur många ungdomar som har en vilja att förstår vad världsmedborgarskap är och hur man själv kan vara en sådan.”

För Matilda har en viktig faktor i arbetet som global fostrare, utöver att utmana sig själv, varit de andra volontärerna och den tighta gemenskapen i gruppen. Framförallt minns hon evenemanget som Dagsverke ordnande i samband med Barnkonventionens dag, där det ordnades workshoppar till lågstadieelever.  ”Dagen var händelserik och full av nytt lärande, stämningen var speciell” beskriver Matilda.

Matilda rekommenderar alla som har intresse för dessa ämnen att komma i verksamheten. ”Det är väldigt inspirerande och lärorikt att verka som utbildare i global fostran. Ämnena som behandlas är viktiga och att leda workshoppar är oerhört belönande.”

”Arbetsgruppen är stödande och peppande och jag rekommenderar varmt att söka med till volontärverksamheten och det viktiga arbete som utförs.”

Volontärarbetet kräver ingen tidigare erfarenhet, det räcker med en iver att lära sig. Utbildarna i global fostran får genom verksamheten erfarenhet av organisations- och handledningsarbete och lär sig om teman kring global fostran. Vill du lära dig nytt och vara med och påverka? Läs mera om volontärarbete i Dagsverke och skicka en ansökan senaste 31.5.2020.

Text: Milka Autio
Foton: Matilda Malkamäki och Saila Sieranoja