Fotografiutställning: En röst för Malawis flickor

Dagsverke rf:s fotografiutställning berättar hur unga påverkar sitt samhälle i Malawi och förbättrar möjligheter för utbildningen. Utställningen går runt omkring Åboregionen i början av året.

”Jag vill uppmuntra andra flickor att studera och koncentrera sig på vad vi kan uppnå i framtiden”, säger Taona Kayiwe, 20. Hon är en av de malawiska ungdomar, som uppträder i Dagsverke rf:s utställning En röst för flickorna. Utställningen berättar, hur flickor och unga i Malawi för framåt speciellt flickornas utbildning i sina samhällen. Skolgången av många tjejer avbrytas på grund av t.ex. tonårsgraviditet, giftermål eller hushållsarbete. Dessa utmaningar motsvaras i ungdomarnas egna kamratgrupper. Grupper utöker flickornas självförtroendet och sprider information om utbildningens viktighet både till unga och deras föräldrar.

Fotografiutställningen är en del av skolårets 2017-2018 Dagsverkeskampanj, där finska ungdomar stöder sina jämnåriga i Malawi. Dagsverke rf har arrangerat liknande kampanjer sedan år 1967. Principen är: från unga till unga.

”Dagsverkesinsamlingen är ett bra sätt att bilda samband mellan undomarna i Finland och ungdomarna i utvecklingsländer”, säger Katariina Kulha, som jobbar som regionalkoordinator i Åbo. ”Ett annat sätt är våra avgiftsfria, aktiva workshoppar, som lärarna samt elev- och studentkårarna kan beställä från oss. Utöver malawiska ungdomarnas vardag kan workshoppen behandla bland annat Förenta Nationernas Barnkonventionen.”

Utställningen går runt de följande ställen: Åbo huvudbibliotek, ungdomsavdelning Story (veckor 1 och 2), Reso bibliotek, ungdomsavdelning (vecka 3), De ungas konst- och aktivitetshus Vimma (vecka 4) och Kråkkårrets ungdomsgård (vecka 5). Utställningslokalen för veckan 6 säkerställas senare. Workshopparnas beställning och anmälning till Dagsverkeskampanjen går på Dagsverkes webbsidor.

Tilläggsuppgifter:
Informatör Pamela Arslan, Dagsverke rf, 050 541 9239, pamela.arslan(@)taksvarkki.fi
Regionalkoordinator i Åbo Katariina Kulha, Dagsverke rf, 040 8327283, turku(@)taksvarkki.fi
www.dagsverke.fi/malawi