Anmälning till kampanjen 2017

Anmäl din skola till kampanjen eller boka ett skolbesök med formuläret nedan.

Självsäkerhet, utbildning och jämställdhet för flickorna i Malawi! Genom att arbeta och delta i Dagsverkesinsamlingen stöder de finländska ungdomar malawiska unga som vill ändra på saker i sina samfund.

I flick- och ungdomsgrupperna får man kamratstöd, kunskap och färdigheter i livshantering. Modiga ungdomar verkar som förebilder och förbättrar flickornas liv. De ändrar attityder och tillvägagångssätt i byarna tillsammans med föräldrarna och byhövdingarna.

Skolorna och läroanstalterna kan delta i insamlingen den dag som enligt schemat passar dem bäst.

Anmäl er senast en vecka före er egen Dagsverkesdagen, så att vi hinner skicka instruktioner arbetsblanketter och läromaterial.

Allt material och skolbesök är avgiftsfritt för skolorna. Alla deltagande elever är försäkrade.

Anmälning

Vi deltar i Dagsverkesinsamlingen
Vi beställer ett skolbesök

Skolans information

Skolans namn och typ: (högstadium, gymnasium, yrkeshögskola o.s.v.)

Postadress

Postnummer

Postkontor

Dagsverkesdagen

Dagsverkesdagen i vår skola ordnas (datum, om redan fastslaget).

I vår skola deltar elever i Dagsverkesinsamlingen.

Vi ordnar en insamling med sparbössor eller ett evenemang och behöver st. sparbössor.

Skolbesök

Vi är intresserade av ett besök av en utbildare i global fostran:
Ja

Vi önskar ett skolbesök i (datum, månad eller en annan önskad tidpunkt ifall sådan finns). Dagsverke kontaktar er för att noggrannare komma överens om tidpunkten för besöket och om dess innehåll. Skolbesöket skräddarsys enligt gruppstorlek och lärarens önskemål.

Välj den typ av besök ni önskar.
Presentation av En röst för flickorna -kampanjen och ungdomar i Malawi
Barnets rättigheter -lektioner
Påverka-workshop, metoder för att inspirera unga till samhällsengagemang (Läs mera: Påverka! -workshop)
Fotonovela-workshop, berättelser med hjälp av fotografier och text (Läs mera: www.fotonovela.fi)

Ansvarsperson

Ansvarsperson för insamlingen i skolan (namn)

Position/uppgift

Telefon

E-postadress

Tillägsinformation