Så här stöder ni flickor i Malawi

Självsäkerhet, utbildning och jämställdhet! Genom att delta i Dagsverkeinsamlingen inverkar ni på att malawiska flickor kan utbilda sig och bestämma över ärenden som gäller dem själva.
15€

Fyra dagars utbildning i färdigheter i livshantering åt en ung.

50€

Utbildning i klubb för barns rättigheter åt en flicka för ett år.

150€

Tre dagars gruppledarutbildning åt en ung.

HUR ERT STÖD NÅR FRAM

INTÄKTERNA
FRÅN DAGSVERKS-INSAMLINGEN

DEN LOKALA ORGANI­SATIONEN CYECE

FLICK- OCH UNGDOMS­GRUPPERNA

”Kanske jag kan vara en förebild och berätta om hur viktig utbildning är.”Taona

DAGSVERKESKAMPANJ 2017–2018

Självsäkerhet, utbildning och jämställdhet för flickorna i Malawi!

I Dagsverke stöder du malawiska ungdomsgrupperna samt utbildning i livskunskap.

Dagsverke är de ungas eget utvecklingssamarbete – från unga till unga.

I Dagsverke arbetar eleverna för en dag och donerar sin lön till Dagsverkesinsamlingen.

Dagsverkesdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret.

Dagsverke rf – 50 år av global fostran och utvecklingssamarbete.

”Jag är redo att svara på utmaningarna jag möter. Som kamratstödjare inspirerar jag andra unga.”Martha

EN RÖST FÖR FLICKORNA

SE KORTDOKUMENTÄR | ► Se alla videor

KOM MED OCH PÅVERKA!

I Dagsverke stöder de finländska ungdomarna flick- och ungdomsgrupperna i Malawi. Modiga ungdomar verkar som förebilder och förbättrar flickornas liv. Med ungdomarnas ledning kan man ändra attityder och tillvägagångssätt i byarna.

Anmäl din skola till samlingen Läs mer om kampanjen

BERÄTTELSER AV UNGA

► Läs alla
"I ungdomsgruppen talar vi om olika saker bland annat sexualhälsa och livshantering. Så här får vi bättre färdigheter för att möta utmaningar."Skater, 16
"Speciellt barnäktenskap och det att skolgången avbryts är allvarliga problem. Förr diskuterades inte de här sakerna offentligt. Vi har åstadkommit förändring."Peter, 23
”Att göra saker tillsammans sporrar ungdomarna. Vi gör pjäser, som vi ber alla att delta i. Så bättrar vi ungdomarnas konster i uppträdande.” Syphert, 15

BILDTÄVLING

Ta en bild av din Dagsverks- dag och lägg upp den på Instagram, Facebook eller Twitter. Vi lottar ut S-grupp- ens presentkort varje månad bland alla som deltagit.

#enröstförflickorna

BILDER FRÅN MALAWI

► Se alla bilder