Vad hindrar dig?

Tillsammans ingriper vi i diskriminering av personer med funktionsvariationer

Anmäl din skola till Dagsverke!

3 orsaker att delta i Dagsverke

Unga påverkare

Ungdomsgrupper, elevkårer och ungdomsråd ingriper i diskriminering som personer med funktionsvariationer möter. Genom att verka tillsammans kan vi åstadkomma förändringar.

Nuoren kasvokuva.

”Funktionsvarierade unga kan vara en del av en förändring. Vi måste få föra fram våra åsikter i sånt som berör oss själva.”

Ndenda, 17, Malawi

Nuoren kasvokuva.

”Funktionsvarierade ungdomar är en del av lösningen i vilket som helst samhälleligt problem. Vi kan påverka när vi känner oss som en del av ett samfund.”

Jeff, 18, Zambia

Med Dagsverkes intäkter försvaras funktionsvarierade ungdomars rättigheter till exempel på följande sätt:

10 €

Två kamratutbildare kan erbjuda utbildning för 70 ungdomar i Zambia. Utbildningsämnet är jämlikhet och icke-diskriminering av personer med funktionsvariationer.

80 €

En cykel kan skaffas för ungdomsgrupp i Malawi. Tack vare cykelskjutser kan ungdomar med funktionsvariationer som är intresserade av att påverka delta i ungdomsgruppsmöten.

250 €

Elevkårsaktiva vid en nepalesisk skola kan driva kampanj för att främja funktionsvarierades rättigheter i närliggande byar.

Videomeddelanden från unga påverkare

Material för lektioner

Färdiga lektionsövningar och ungdomarnas videohälsningar. Beställ ett kostnadsfritt skolbesök.

Instruktioner för Dagsverke

Instruktioner för skolan, arbetsgivaren och elevkåren.

Hur ert stöd når fram i Dagsverke

Sydän ääriviivat ja ympyrä jossa euron merkki.

Intäkterna från Dagsverksinsamlingen

Ungdomar i Finland deltar i Dagsverke och donerar en dags arbete eller ett evenemangs intäkter till Dagsverksinsamlingen.

Yksinkertainen piirros maapallosta.

Dagsverke rf:s lokala samarbetsorganisationerna

I Dagsverke rf:s och sex samarbetsorganisationernas projekten främjas jämställdhet.

Ääriviivoin kuvatut kolme henkilöä ja kolme puhekuplaa.

Aktiviteter och utbildning om rättigheter för personer med funktionsvariationer

Unga och vuxna tar upp diskriminering av personer med funktionsvariationer. Projekten främjar deltagande av unga med funktionsvariationer i beslutsfattandet.

Nuoren kasvokuva.

”Jag tror att alla unga människor kan göra en verklig skillnad genom sociala medier. Med vloggar och genom att prata om vad man själv tycker.

Såklart, om man måste komma någonstans, måste man ta i beaktande frågor om tillgänglighet.”

Ronja, 14, Finland

Nuoren kasvokuva.

”Alla måste ta funktionsvarierade ungdomars synpunkter och utmaningar på allvar. Unga måste tas med i beslutsfattandet.”

Madalo, 18, Malawi