Du är effektfull.

Tillsammans förändrar vi världen!

Anmäl din skola till Dagsverke!

3 orsaker att delta i Dagsverke

Unga påverkare

Ungdomsgrupper, elevkårer och ungdomsråd stödjer unga människors möjligheter att påverka och att delta i utvecklingen av sina egna samhällen.

Mamie.

”Då och då samlar jag ihop alla ungdomar i min by och berättar att flickors utbildning är det viktigaste. Jag vill ta med mig allt jag har lärt mig om mänskliga rättigheter till mitt samfund.”

Mamie, 15, Sierra Leone

Mabinty.

”Tro på dina drömmar och fokusera på det du tycker om. Se till att det du vill händer. Låt ingenting hindra dig från att få det du vill ha.”

Mabinty, 18, Sierra Leone

Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen stöds unga människors möjligheter att påverka till exempel på följande sätt:

15 €

Ett tredagarsläger där man lär sig olika metoder för påverkansarbete för en ungdom i Nepal.

60 €

Genomförandet av ett en timmes radioprogram till stöd för lagstiftning om funktionsvarierades rättigheter i Sierra Leone.

200 €

En datainsamlingsprocess om barnäktenskap, sexuella rättigheter och om utbildningsrelaterade teman som utförs av ungdomar i samfunden i Malawi.

Videomeddelanden från unga påverkare

Material för lektioner

Färdiga lektionsövningar och ungdomarnas videohälsningar. Beställ ett kostnadsfritt skolbesök.

Instruktioner för Dagsverke

Instruktioner för skolan, arbetsgivaren och elevkåren.

Hur ert stöd når fram i Dagsverke

Sydän ääriviivat ja ympyrä jossa euron merkki.

Intäkterna från Dagsverksinsamlingen

Ungdomar i Finland deltar i Dagsverke och donerar en dags arbete eller ett evenemangs intäkter till Dagsverksinsamlingen.

Yksinkertainen piirros maapallosta.

Dagsverke rf:s lokala samarbetsorganisationerna

I Dagsverke rf:s och sex samarbetsorganisationernas projekten främjas jämställdhet.

Ääriviivoin kuvatut kolme henkilöä ja kolme puhekuplaa.

Främja påverkande av unga 

Unga och vuxna arbetar tillsammans för att förverkliga ungas rättigheter. Projekten främjar ungdomars deltagande i beslutsfattandet.