Vad hindrar dig? är den nya Dagverkskampanjen

Den nya Dagsverkskampanjen frågar om vad som hindrar en från att ingripa i diskriminering som riktar sig mot personer med funktionsvariationer. Kampanjen ”Vad hindrar dig?” vill synliggöra diskriminering av personer med funktionsvariationer. Kampanjen visar hur alla kan agera mot diskriminering av personer med funktionsvariationer.

”Så vitt jag vet har ingen liknande kampanj tidigare genomförts av en organisation som inte specifikt arbetar för funktionsvarierades sak. Detta är det första större steget där en så kallad vanlig icke-statlig organisationen övergripande tar hänsyn till inkluderingen av funktionsvariationer”, säger kampanjens projektarbetare Julianna Brandt.

I kampanjen delar unga funktionsvarierade och icke-funktionsvarierade med sig av sina åsikter om att påverka och om hinder för deltagande. Normen för funktionsvariationer utmanas. Dagsverke arbeta för inkludering av personer med funktionsvariationer både i det inhemska arbetet med global fostran och i sina utvecklingssamarbeten.

”Alla har rätt att vara likaberättigade globala medborgare, att materialet finns på klarspråk och är tillgängliga handlar alltså om att jämställa kunskapen”, säger Brandt om bakgrunden till kampanjen.

Funktionsvarierade ungdomar måste får vara delaktiga och deras synpunkter och de utmaningar de möter måste tas på allvar.

Deltar i Dagsverksinsamling

Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen 2021–2022 stödjer man ungdomsorganisationers arbete i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Zambia och Sierra Leone. Ungdomsgrupperna försvarar ungas lika rättigheter och uppskattningen av mångfald. Icke-diskriminering är en central princip för grupperna.

I projektländerna ingriper man i diskriminering av personer med funktionsvariationer t.ex. genom kamratutbildare, utbildningar och olika kampanjer. Genom att arbeta en dag och ge en lönen till Dagsverksinsamlingen möjliggör finländska ungdomar fleråriga utvecklingssamarbetsprojekt i sex länder.

Anmäl din skola till Dagsverksinsamlingen