Tack till alla som deltagit i Dagsverksinsamlingen!

Med Dagsverke är man med och försvarar ungdomars rättigheter tillsammans med andra unga.

I det gånga läsårets Dagsverkskampanj berättade ungdomar från Sierra Leone om de förändringar som kan ske när unga gör sina röster hörda. Bilden i den här artikeln föreställer 18-åriga Mabinty. Du kan bekanta dig med hennes och de andra ungdomars tankar på kampanjens webbplats. Tack vare stödet från Dagsverke och finska ungdomar främjar de jämlikhet och inkludering av funktionsvarierade, samt ingriper i skadliga och diskriminerande metoder.

Dagsverksinsamlingen möjliggör att Dagsverkes utvecklingssamarbete kan förverkligas i sex olika länder. Vår samarbetspartner i Sierra Leone är CCYA, en lokal organisation som främjar ungdomars deltagande och förverkligandet av deras rättigheter.

Precis innan sommarlovet anordnades ännu några Dagsverksdagar på olika skolor. Traditionellt har man deltagit i insamlingen genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverksinsamlingen. Det är också möjligt att anordna insamlingen i form av ett eget evenemang. I år hölls exempelvis Dagsverksinsamlingen på en skola som en del av en volontärverksamhetskurs.

Nu är det dags för oss att tacka alla som deltagit för ert betydande stöd till vårt arbete.

Ett stort tack till alla de drygt 5 300 unga som deltagit i Dagsverke i hela Finland, från Rovaniemi till Kimitoön! Tillsammans förändrar vi världen!