Volontärerna bakom Dagsverke

Ett stort tack till alla er som gör volontärarbete för Dagsverke, ni donerar er tid till fördel för en bättre framtid.

Dagsverkes volontärer främjar målsättningarna för hållbar utveckling på en lokal, nationell och internationell nivå.

”Medborgerligt engagemang och organisationers hållbara arbete kan endast bygga på frivillighet. Utan volontärers engagemang hade Dagsverke aldrig grundats”, berättar Dagsverkes verksamhetsledare Lauri Peltonen.

”Också i år har tiotals volontära utbildare utvecklat vår verksamhet och spridit våra gemensamma budskap. Med hjälp av tusentals skolelevers och vuxna insamlares volontärarbete kan vi både utvecklas och behålla en stark grund för verksamheten!”

Utöver de volontärer som verkar i skolvärlden och i arbetsgrupper vill vi tack alla invandrare i Kapua2020Nepal (länken på finska) och OmaKapuaNepal2020 -teamen. Kapua-teamen har under året som gått på olika sätt samlat in medel till Dagsverkes utvecklingssamarbeten och elevkårernas verksamhet i Nepal.

Distansworkshoppar och nya material

I den här artikelns bild ser ni en del av Dagsverkes utbildare i global fostran. Skolbesöken har för tillfället till en stor del flyttat till nätet, men volontärerna har fortsatt haft energi både till att dra distansworkshoppar och utveckla nya material. 

“De gångna månaderna har rymt flera variabler. Jag vill å hela Dagsverkes vägnar tacka alla volontärer för all flexibilitet och för möjliggörandet av arbetet för ungas rättigheter också under dessa distans- och hybridtider”, hälsar planeraren för global fostran, Matti Pihlajamaa.

”Under hösten har utbildarna i global fostran väckt intresset att verka för likaberättigande och andra globala frågor hos hundratals ungdomar runtom i Finland. Utöver detta har volontärerna deltagit i att utveckla materialet till aktuella distansworkshoppar”.

Det här året har fört med sig diverse utmaningar i vår verksamhet, men lyckligtvis har Dagsverke så fantastiska och flexibla volontärer. Utan er skulle Dagsverke inte finnas! Tack!

*

Blev du intresserad av Dagsverke, global fostran och volontärarbete? Olika volontärmöjligheter kan du bekanta dig med på Dagsverkes Kom med -sida.