Den nya Vem bryr sig? -kampanjen pågår

Vem bryr sig? -kampanjen fokuserar på ungas möjligheter att påverka. Vi vill uppmuntra unga människor att pröva sig fram och hitta egna sätt att göra skillnad.

Vem bryr sig? -kampanjen bjuder in att fundera över hur samhälleliga problem påverkar livet, alltså varför de är av stor betydelse för oss alla. Det är viktigt att kunna påverka och unga ska ha möjlighet att påverka saker som berör dem själva. Globala problem som klimatförändringen, fattigdom och rasism, berör oss alla. Eftersom problemen är gemensamma, måste de också lösas tillsammans. I Dagsverke främjas ungas möjligheter att delta i det egna samhällets utveckling.

”Bara ungdomar vet vad som är bäst för unga. Den här tiden är annorlunda än tidigare generationers ungdom.”

Simeon, 16, Finland

Att främja global rättvisa är viktigt för unga människor. Till exempel visar Ungdomsbarometern 2021 att en betydande majoritet av unga ser målen för hållbar utveckling, som att garantera fred, bevara biologisk mångfald och minska ojämlikhet, som ytterst viktiga.

Alla ungdomar har ändå inte samma möjligheter att påverka. Enligt Finlands skolhälsoundersökning (THL, 2021) är det bara 10,8 % av eleverna i 8:an och 9:an och 10,5 % av eleverna i 1:an och 2:an på gymnasiet som känner att de kan påverka saker i sin skolmiljö. Situationen är liknande för ungdomar runt om i världen.

Vuxencentrerad kultur, ojämlikhet, svaga möjligheter för digitalt deltagande och begränsningar för medborgarengagemang är exempel på problem som unga möter i Dagsverkes programländer. Dagsverke främjar ungas chanser att delta i utvecklingen av det egna samhället.

Intäkterna från Dagsverke stödjer ungdomsorganisationernas påverkansarbete i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Zambia och Sierra Leone. I projektländerna påverkar unga bland annat genom kamratpåverkan, utbildningar och kampanjer. Unga arbetar tillsammans med vuxna och beslutsfattare för att åstadkomma förändring.

”I Nepal har traditionen varit att de äldre generationerna har fattat besluten medan ungas åsikter inte har värderats. Ungas aktivitet är trots det viktigt, och småningom har de fått sina röster hörda och lyckats åstadkomma förändring, till exempel genom skolornas elevkårer”, berättar den nepalesiska ECCA-organisationens verksamhetsledare Yogendra Chitrakar. ECCAs verksamhet stöds av Dagsverke rf.

Dagsverke-kampanjen pågår hela läsåret, till slutet av maj 2023. Beskyddare för Dagsverkeskampanjen är president Tarja Halonen.

I Påverkare-workshopparna får unga använda olika påverkanssätt för att lösa utmaningar de själva valt. Läs mer om workshoppen i kampanjsidan.

Vem bryr sig? -kampanjposter