Vem bryr sig?

Hitta ditt sätt att påverka!

Anmäl din skola till Dagsverke!

3 orsaker att delta i Dagsverke

Unga påverkare

Ungdomsgrupper, elevkårer och ungdomsråd stödjer unga människors möjligheter att påverka och att delta i utvecklingen av sina egna samhällen.


”Jag skulle vilja påverka beslutsfattare. De måste investera mer i barns och ungas välmående.”

Manyi, 16, Guatemala

”Bara ungdomar vet vad som är bäst för unga. Den här tiden är annorlunda än tidigare generationers ungdom.”

Simeon, 16, Finland

Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen stöds unga människors möjligheter att påverka till exempel på följande sätt:

15 €

Två kamratutbildare kan erbjuda utbildning för 70 ungdomar i Zambia. Teman för utbildningen är rättigheter för personer med funktionsvariationer, sexuell- och reproduktiv hälsa samt-rättigheter.

60 €

Kenyanska ungdomar får möjlighet att starta ett miljöinitiativ för att bromsa klimatförändringen.

160 €

Ungdomar kan organisera en diskussion med sina samfunds ledare och de lokala myndigheterna om de frågor som berör dem i deras kommun i Guatemala.

Videomeddelanden från unga påverkare

Material för lektioner

Färdiga lektionsövningar och ungdomarnas videohälsningar. Beställ ett kostnadsfritt skolbesök.

Instruktioner för Dagsverke

Instruktioner för skolan, arbetsgivaren och elevkåren.

Hur ert stöd når fram i Dagsverke

Sydän ääriviivat ja ympyrä jossa euron merkki.

Intäkterna från Dagsverksinsamlingen

Ungdomar i Finland deltar i Dagsverke och donerar en dags arbete eller ett evenemangs intäkter till Dagsverksinsamlingen.

Yksinkertainen piirros maapallosta.

Dagsverke rf:s lokala samarbetsorganisationerna

I Dagsverke rf:s och sex samarbetsorganisationernas projekten främjas jämställdhet.

Ääriviivoin kuvatut kolme henkilöä ja kolme puhekuplaa.

Främja påverkande av unga 

Unga och vuxna arbetar tillsammans för att förverkliga ungas rättigheter. Projekten främjar ungdomars deltagande i beslutsfattandet.