Röster från världen (Maailman äänet) har nu publicerats på svenska!

Dagsverkes medieguide Röster från världen finns nu även på svenska! Guiden vidgar uppfattningarna om den globala södern och ökar elevernas kunskap om global ojämlikhet. Röster från världen ger högstadie- och gymnasielärare konkreta verktyg för undervisning som stöder värderingarna och målen i grundskolans och gymnasiets läroplan för mediekunskap i global fostran. Guiden utmanar högstadie- och gymnasieelever att ifrågasätta fördomar och granska medierna kritiskt.

Alla har fördomar och antaganden om hurdana olika människor eller länder är. Röster från världen behandlar frågor om hur vi medvetet kan se på världen från mer varierade perspektiv och utmana normer och fördomar. Dagsverke rf:s guide erbjuder lärare konkreta lektionsövningar och verktyg för undervisning i global mediefostran.

”Att främja likaberättigande och erbjuda stöd för eleverna att reflektera kring sitt eget globala medborgarskap är skolans ansvar”, säger Hanna Hjerppe, Dagsverkes planerare för global fostran.

”Det är viktigt att ge unga människor verktyg med vilka de kan behandla globala fenomen, skapa hopp och inspirera genom att föregå med ett positivt exempel.”

Röster från världen uppmuntrar till att reflektera kring den information och de värderingar och attityder som förmedlas via media. Genom en mängd olika mediekällor och övningar breddar guiden uppfattningen av den globala södern, utmanar stereotyper och ger förslag på hur man kan införa mera hållbara metoder i klassrummet.

”Vår världsbild och uppfattning – av till exempel andra länder och kontinenter – påverkas av vilken typ av medieinnehåll vi ser”, påminner Hjerppe.

Global fostran ökar förståelsen för globala fenomen och för hur man genom sina egna handlingar kan bygga en rättvisare värld. Mediefostran öppnar i sin tur dörren till att kritiskt granska och ifrågasätta rådande normer och maktstrukturer.
Guiden finns att ladda ner på vår webbsida.

Kostnadsfria workshoppar i global fostran
Dagsverke rf erbjuder kostnadsfria workshoppar som anknyter till medieguiden Röster från världen. Utöver detta så kan Dagsverkes skolbesök behandla bl.a. barnets rättigheter eller kampanjen Vad hindrar dig? Alla workshoppar ledas av Dagsverkes frivilliga utbildare i global fostran. Workshopparna kan förverkligas antingen på distans eller som närundervisning. Vi genomför skolbesöken runt om i Finland. Läs mer och boka ditt eget skolbesök här!