Själviskheten försvinner i ungdomsråden

”Alla former av själviskhet och stoltserande upphör då ungdomarna tillsammans arbetar för gemensamma mål.”

Zambiska ungdomar har organiserat sig för att verka till förmån för ungas rättigheter. Ungdomsråden Barefeet, som samlar ihop ungdomar från olika områden, verkar förutom i huvudstaden Lusaka i Kaoma och Livingstone.

Dagsverke rf:s samarbetskumpan, Barefeet Theratres projektkoordinator och expert inom ungdomsarbete Mwenya Katongo har arbetat med ungdomsrådens ungdomar I flera år.

”Egentligen är det ingen överraskning, men det har varit fint att se en förändring i ungdomarnas beteende. En del av ungdomarna var tidigare tystlåtna. Nu har de kommit ut ur sina skal. Slutligen blev jag överraskad av att alla kan allt möjligt. Ungdomarna kan dansa och hålla tal. De har färdigheter som ingen tidigare visste om.”
 
I Dagsverke 2018–2019 stöder finländska ungdomar Barefeet-ungdomsråden som erbjuder ungdomar kamratstöd och uppmuntrar till att agera. Fattigare familjers flickor, de som föds till flyktingfamiljer, de som lever på gatan eller ungdomar med funktionshinder får inte den utbildning och sjukvård de behöver. Ungdomsrådets medlemmar sprider information med hjälp av gatuteater, stöder deras rättigheter som är i en utsatt position och inspirerar andra ungdomar att verka emot diskriminering.

När Barefeets ungdomsråd ordnar uppvisningar på offentliga platser bjuds alla samfundets ledare in till publiken. Tillsammans skrivs också brev till beslutsfattarna om teman som berör ungdomarnas liv. Ungdomsrådens koordinator Katongo säger att hon är säker på att man alltid kan lite på ungdomarna och på att de sköter sina saker fint.

”Tillsammans försöker vi göra verksamheten rolig och lustfylld. Jag säger också alltid att ingen åsikt är fel, det viktiga är att våga dela med sig av hur man tänker och diskutera saker.”

Tillsammans med Zambias ungdomar avslutar vi diskrimineringen. I Dagsverke arbetar vi för ungdomarnas rättigheter. Läs mer om Dagsverkes Var modig -kampanj. Genom att jobba en dag och och delta i Dagsverkesinsamlingen stöder de finländska ungdomar ungdomar i Zambia.