Aktivt världsmedborgarskap och vikten av global fostran i undervisningen

Vilken slags undervisning och uppfostran behöver vi, nu och i framtiden? Kan en lärare förändra världen?

På Dagsverke rf:s och Amnestys föreläsning under seminariet ”Maailma koulussa”, som ordnades av Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet, diskuterades uppfostran i enighet med läroplanens värderingar och hur man genom undervisning kan stärka ett aktivt medborgarskap hos eleverna. Tillsammans med blivande lärare funderade vi på hur man kan omvandla värderingar till aktivt handlande.

Vad har global fostran med det här att göra? Måste läraren, som redan har ett späckat schema, ta på sig ännu mera uppgifter? Uppfostran har en viktig roll i byggandet av en hållbar och likaberättigad framtid, samt i lösandet av globala utmaningar, så som klimatförändringen. I Finland syns det här starkt även i den nationella läroplanen, som förpliktigar till att ge eleverna en ekosocial bildning och ett aktivt medborgarskap, det vill säga eleverna ska ha omfattande förståelse för världens fenomen och deras ömsesidiga beroende på globala plan, samt förståelse för den egna rollen i främjandet av hållbar utveckling.

”Läroplanen förpliktigar, eller snarare uppmuntrar, lärarna att inkludera global fostran i undervisningsarbetet. Det här är uttryckligen en möjlighet, en möjlighet där läraren inte behöver vara ensam,” påminner Hanna Hjerppe, Dagsverkes planerar för global fostran.

Men hur ska man då göra för att stöda eleverna i global solidaritet och aktivt världsmedborgarskap? De blivande lärarnas tankar om sina egna förmågor och det stöd de kan räkna med varierade. En tanke som många ändå delade var att den egna attityden, modet och nyfikenheten gentemot global fostran och dess teman är avgörande. Alla deltagarna var överens om att lärarna är med och utvecklar samhället och förändrar världen. I diskussionerna funderade man över lärar-yrket och hur det är ett av de mest betydelsefulla sätten att påverka i samhället. ”Läraren kan påverka de enstaka ungdomarna och åstadkomma förändringar i attityder, tankesätt och till och med beteendet”, konstaterade en av de blivande lärarna.

”För att kunna skapa en hållbar framtid och ett aktivt världsmedborgarskap krävs det att man stannar upp och ser över undervisningens värden och målsättningar, och potentiellt omvärderar de tillvägagångssätt man vant sig vid,” säger Anna Kivimäki, Dagsverkes planerar för global fostran.

Centralt i global fostran är att stöda eleverna att själva betrakta världens fenomen och delta i övningarna. Det är viktigt att öka förståelsen för ömsesidigt beroende på ett globalt plan, och hur de egna handlandena har en skillnad – såväl i den egna närmiljön som på ett globalt plan. ”Vi är alla sammankopplade med globala problem, och samtidigt delar i lösningarna. Det är viktigt att styra elevernas fokus till roten av de komplicerade problemen, behandla de känslor det ger upphov till och ta fram exempel på förändringar som varit positiva. På så sätt skapar man en framtidstro och visar exempel på aktivt agerande”, påpekar Hanna Hjerppe.

Kraven på undervisningen och uppfostran är redan nu omfattande, och mitt i det kan det kännas utmanande att inkludera ytterligare ämnen i undervisningen. Men global fostran är inte bara en extra bonus, utan en del i läroplanen och det dagliga skolarbetet. Läraren är heller aldrig ensam med den globala fostran, många organisationer stöder lärarnas arbete.

Dagsverke stöder global fostran bland annat genom att erbjuda kostnadsfria skolbesök, undervisningsmaterial och Dagsverkesinsamlingar med teman som varierar varje år. Utöver det utbildar vi lärare i global fostran och dess teman och praktiker. Läs mera om de tjänster och material som Dagsverke erbjuder.

Bilderna: Ungdomar i Dagsverkes workshoppar i Nepal och Finland.