Var Modig! Unga verkar i Dagsverke för att stoppa diskriminering

Dagsverkesinsamlingen bygger en bro mellan finska och zambiska ungdomar. Genom att delta i Dagsverke stöder de finländska ungdomar zambiska ungdomsråden som gör påverkansarbete för likaberättigande.

Ungdomarna i Zambia möter diskriminering i skolan, hemma och på gatan. Fattigare familjers flickor, de som föds till flyktingfamiljer, de som lever på gatan eller ungdomar med funktionshinder får inte den utbildning och sjukvård de behöver. Det här leder till exempel till fattigdom, tonårsgraviditeter och hopplöshet.

Dagsverke rf:s nya Var modig -kampanj inleds traditionsenligt i och med läroanstalternas nya läsår. Temat för kampanjen är likaberättigande och ingripande mot diskriminering.

Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverkesinsamlingen stöder de finländska ungdomarna medlemmarna i ungdomsråden som arbetar med att förändra attityder genom att behandla problem som berör deras samfund och ungdomar, så som diskriminering på grund av kön eller bakgrund, tonårsgraviditeter och hinder för skolgång. Modiga zambiska ungdomar sprider information med hjälp av gatuteater, stöder deras rättigheter som är i en utsatt position och inspirerar andra ungdomar att verka emot diskriminering.

taksvarkki_nuorisoneuvosto_Kaoma1


Golden och Edith är medlemmarna i ungdomsråd i Kaoma, Zambia.

Beskyddare för Dagsverkeskampanjen är president Tarja Halonen, Dagsverke rf:s hedersmedlem och ordförande för Dagsverkeskommittén 1985–1988.

Dagsverkeskampanjen Var modig varar tills slutet av maj 2019. Skolorna kan ordnas Dagsverkesdagen vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat.

Läroanstalter kan också beställa ett gratis skolbesök från Dagsverke rf. I workshopen som Dagsverkes utbildare i global fostran håller i behandlas genom praktiska metoder barnens rättigheter, jämlikhet och ungas möjligheter att påverka i Zambia och Finland.

Dagsverke rf är en expertorganisation inom utvecklingssamarbete och global fostran. Dagsverke rf:s global fostran handlar om att kontinuerligt ställa frågor och att ifrågasätta de egna kunskaperna, åsikterna och handlingssätten. Flerkunnighet och kritiskt tänkande utvecklas med global fostran, samt hjälper det bilda förståelse om ens egna påverkansmöjligheter.

Den ursprungliga Dagsverkesinsamlingen sedan 1967 är utvecklingssamarbete från unga till unga.

Juliste_tytot_iso
Juliste_pojat_iso

”Min dröm är att alla ska få samma möjligheter.” – Iiris, 14, Finland

”Du har rätt att göra vad du vill och vara vem du vill.” – Hope, 15 Zambia
 
 
Mer information om Var modig -kampanjen och Dagsverkesinsamlingen:
www.dagsverke.fi/zambia
Informatör Pamela Arslan, pamela.arslan(@)taksvarkki.fi, 050 5419239