Nya kunskaper höjde till förebild

En grupp zambiska ungdomar har blivit förebilder som nu är färdiga att hjälpa andra barn och unga. Dagsverks RF:s samarbete med den zambiska ungdomsorganisationen Barefeet Theatre som pågått i tre år har resulterat i att ungdomarnas rättigheter förbättrats inom projektets verkningsramar.

I samarbetsprojektet som startades med hjälp av Dagsverks-insamlingen har Barefeet Children Council-programmet stötts. Förutom Ungdomsrådet som verkar i huvudstaden Lusaka har aktiva ungdomsgrupper grundats även i Kaoma och Livingstone. Ungdomsrådens kapacitet har stärkts bland annat genom att förtydliga verksamhetens regler och strukturer.

Ungdomarna har deltagit i utbildningar om självuttryck där ledarskap, socialt ansvar, sexualhälsa, jämställdhet och påverkningsmöjligheter behandlats. De färdigheter utbildningen gett har motiverat de 150 ungdomarna som deltagit i verksamheten och gett dem färdigheter att forma sitt liv till allt mer meningsfullt.

Nuförtiden är ungdomarna förebilder för andra barn och unga. Bland annat genom att utnyttja teater, poesi och färdigheter att uppträda verkar de för att nedmontera de utmaningar unga ställs inför. I ungdomskonferensen som årligen ordnas i Lusaka utmanas beslutsfattare att notera de ungdomars rättigheter som till exempel är flyktingar, funktionsvarierade och lever på gatan.

”En förändring i ungdomarnas beteende och attityd är tydlig” berättar projektets koordinator Mwenya Katongo. ”Själviskheten har försvunnit och de blyga ungdomarna har kommit ut ur sina skal och överraskat mig med sina färdigheter.”

Projektsamarbetet med Barefeet fortsätter de kommande åren. I framtiden ligger fokusen framför allt på att medlemmarna i Ungdomsråden ska få verka som kamratstödjare för andra ungdomar i deras egna samfund. På så sätt lär sig allt fler ungdomar i Lusaka, Kaoma och Livingstone om sina rättigheter och påverkningsmöjligheter.

Med hjälp av Dagsverke får ungdomarna chansen att utveckla sitt självförtroende och viktiga färdigheter att uppträda samt delta och påverka i angelägenheter som sker den egna omgivningen.

DSCF0617

Foto: Pamela Arslan