Från unga till unga

Dagsverke rf främjar barns och ungdomars aktörskap och mänskliga rättigheter

Kom med och påverka!

Tillsammans förändrar vi världen!

taksvarkki_juliste_nelio_suomi_nettiin

Aktuellt från Dagsverke

Det är ytterst viktigt att eleverna förstå varför läskunnigheten är en viktig kunskap.

Dagsverke rf:s kampanj Läsloppet uppmuntrar Finlands skolelever till att läsa och ger info om läskunnighetens betydelse.

Piirroskuvassa gaselli ja kirjapino.

Skolbesök

Boka en utbildare i global fostran! Dagsverke erbjuder dig mångla slags stöd till behandlingen av globala frågor med studerande. Dagsverke rf:s utbildare i global fostran gör skolbesök till grundskolor och till andra stadiets läroanstalter.

Nyhetsbrev

Dagsverkes månatliga nyhetsbrev (på finska) erbjuder perspektiv på olika kulturer och realiteter. Via nyhetsbrevet får du nyttiga redskap och material som kan användas av lärocenter för undervisning i global fostran.

Frivilligarbete vid Dagsverke rf

Vill du besöka skolor i Finland och hålla workshopar om barnets rättigheter och utvecklingsteman? Vill du planera global fostran med oss och främja aktivt medborgarskap för barn och ungdomar?