Unga påverkare i Nepal

Vilka saker vill du påverka? Nepalesiska unga berättar.

Nepalilaisia nuoria ja opettaja pohtimassa ryhmätyön ääressä.

”Vissa vågar inte berätta ifall de upplevt mobbing. De håller det hemligt. Det här kan påverka ungas välmående och kan till exempel leda till depression. Vi har lagt fram gemensamma regler som alla eleverna följer”, berättar Ashmita, 14.

Yksinkertaistettu piirros vuorenhuipuista.

Fakta om Nepal

2/3 av landet är bergsbeklätt. Himalayas högsta topp Mount Everest är beläget i Nepal.

I Nepal finns 29 miljoner invånare.

40 % av befolkningen är under 20 år.

I landet talas 123 olika språk. De vanligaste är nepali, maithili och bhojpuri.

Nepalilainen nuori lähikuvassa.

”I skolan kan man bli mobbad om man beter sig annorlunda än vad som förväntas av killar eller tjejer – t.ex. om man klär sig eller talar på ett annat sätt.”

Hemraj, 19, Jhapa, Nepal

Nepalilainen nuori lähikuvassa.
 

”Mitt mål är att skapa förändring. Ungas problem är samma överallt i världen. Först måste de identifieras, sen kan man lösa dem tillsammans.”

Chandani, 17, Jhapa, Nepal

Seinämaalaus ja tekstiä tyttöjen vessarakennuksen seinässä nepalilaisessa koulussa.

”Mens är ett tabubelagt ämne i Nepal. När vi ännu inte hade vilorum eller toalett för flickor, måste flickor oftast gå hem från skolan direkt då deras mens började”, berättar Chandani.

Piirroksessa ääriviivoina koulupuvun paita, koulukirja ja kynä.

Skolor i Nepal

Undervisningen är gratis i statens grundskolor. Skoluniformen och allt material måste införskaffas själv.

Ungas röster har knappt hörts i beslutsfattandet. Man har försökt öka ungas deltagande genom att grunda ungdomsråd och olika slags klubbar i skolor.

Nepalilainen nuori lähikuvassa.

”Vi lär oss tillsammans om mens med pojkarna. De gamla övertygelserna och den felaktiga infon hör till det förflutna. Vi är en ny generation.”

Barsha, 16, Jhapa, Nepal

Pöydän ja ison julistepaperin ympärillä seitsemän nepalilaista nuorta keskustelemassa.

Salin och Chandani har båda verkat i sina skolors elevkårsstyrelse i fyra år. Salin berättar att i elevkåren delas makten jämt mellan könen.

”Här verkar lärarna, eleverna och föräldrarna tillsammans och skapar en mer barnvänlig atmosfär. För unga är det viktigt att få vara sig själva. Ifall vi vill åstadkomma något, måste vi agera.”

Chandani vill uppmuntra alla att engagera sig i samhället.

”En av de viktigaste sakerna i elevkårens verksamhet är att här kan man berätta om sina problem utan att vara rädd. Ingen blir dömd och alla kan fritt uttrycka sig själv.”

Nepalilainen nuori lähikuvassa.
 

”På grund av skadliga attityder förverkligas inte flickors rättighet. Pojkar upplever alltså också diskriminering. Diskriminering upphör endast om hela samfundet deltar i förändringen.”

Ishika, 15, Jhapa, Nepal

Nepalilainen nuori lähikuvassa.
 
”Elevkårens roll är viktig. Vi hjälper människor att förstå att ingen ska bli diskriminerad.”
 

Salin, 15, Jhapa, Nepal

Pöydän ympärillä neljä nepalilaista nuorta, joista yksi tyttö puhuu.

”I elevkåren jobbar vi för att få slut på diskriminering”, berättar Ishika.

”Det finns flera sorters diskriminering – till exempel sånt som baserar sig på kön eller etnisk bakgrund. Diskriminerande beteende motiveras med, att det är frågan om traditioner. Elevkåren ökar på människors förståelse om diskriminering. Vi gör gatuteater, talar i radio och ordnar kampanjer.”

Piirros puhekupla jossa kysymysmerkki.

Vill du veta mer?

Kolla in undersökningen om unga i Nepal på finska (pdf).

Nepalilainen nuori lähikuvassa.
 
”Alla måste behandlas med lika rätt. Världen är allas hem, och jag vill att alla ska respektera varandra.”
 

Ashmita, 14, Jhapa, Nepal