Dagsverksinsamling

Dagsverksinsamling 2020–2021

Varje ungdom har rätt att vara sig själv

Via Dagsverke ingriper unga i Finland och Nepal tillsammans i diskriminering. Diskriminering, mobbning och ojämställdhet mellan könen är problem som påverkar ungdomar överallt i världen.

I Nepal går alla ungdomar inte i skolan och traditionella könsroller avgör ofta den ungas framtid. För flickor försvåras skolgången också på grund av de tabun som är kopplade till mens. Ungdomar som tillhör minoritetsgrupper, så som transkönade eller funktionsvarierade, möter också mycket fördomar.

Alla måste ha samma möjligheter. Därför ingriper elevkårerna i Nepal i diskriminering. Ungdomarna ifrågasätter diskriminerande attityder och försvarar ungas lika rättigheter. Ungdomarna ordnar upptåg och utbildningar samt visar i sina samfund exempel på likaberättigande och hur man kan påverka. Genom att verka tillsammans tar nepalesiska ungdomar tag i orättvisorna och skapar förändring.

Dagsverke från unga till unga

Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverksinsamlingen stöder de finländska ungdomarna Dagsverke rf:s mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt i Nepal. Målsättningen är att ungdomarna blir engagerade i verksamheten i sitt lokalsamhälle och främjar dess utveckling.

Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen 2020–2021 kan de nepalesiska elevkårerna fortsätta sitt arbete med att främja likaberättigande. På plats arbetar Dagsverkes nepaliska samarbetsorganisation ECCA Nepal.

Utmaningarna är globala och gemensamma. Tillsammans kan vi lösa dem. Genom att delta i Dagsverksdagen är ni med och arbetar för att skapa en rättvisare värld.

Dagsverke är en möjlighet att påverka!

Dagsverksdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat. Tack för att ni deltar i Dagsverksdagen och gör skillnad.

Välkommen med att förändra världen!

Vad åstadkommer ni genom att delta i Dagsverke?

Ääriviivoin kuvatut kolme henkilöä ja kolme puhekuplaa.

15 €

En ungdom får möjlighet att delta på ett tredagars läger om påverkansarbete.

Piirroksessa megafonin ääriviivat.

150 €

Elevernas radioinslag om ungas rättigheter och jämställdhet sänds i lokalradion.

Yksinkertaisessa piirroksessa kestoside.

15 €

Fyra flickor får varsitt paket tygbindor, så att de kan fortsätta sin skolgång.

Dagsverksinsamling

En del av Dagsverkskampanjen utgörs av Dagsverksinsamlingen. Den bygger på att eleverna eller studerandena arbetar en dag, gör ett dagsverke. Lönen de får donerar de till Dagsverke rf. Den rekommenderade minimilönen för ett Dagsverke är 15 euro.

Olika insamlingsmetoder 

Var hitta Dagsverksplats?

Det går exempelvis bra att arbeta vid ett företag eller för ett hushåll. Man kan alltså göra ett Dagsverke nästan var som helst:

Dagsverksdagen ger också möjlighet att lära känna en intressant arbetsplats

I vissa skolor slås Dagsverksdagen ihop med den praktiska arbetsorienteringen, prao-perioden, så att skoleleverna kan vara kvar på den arbetsplats de prövat en dag längre. Dagsverksdagen erbjuder ytterligare en möjlighet att lära känna en intressant bransch och arbetsplats och att knyta kontakter t.ex. med tanke på sommarjobb.

Nyhetsbrev

Dagsverke rf informerar i sitt elektroniska nyhetsbrev som utkommer ca 10 i året om arbetet med ungdomarna som utförs i utvecklingsländerna och dess resultat, samt den globalfostran som sker i Finland och de workshops och material som erbjuds.

Presidentti Tarja Halosen kasvokuva.

Beskyddare för Dagsverkeskampanjen är president Tarja Halonen, Dagsverke rf:s hedersmedlem och ordförande för Dagsverkeskommittén 1985–1988.

Dagsverkes resultat år 2019

11453

barn och unga i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Sierra Leone och Zambia deltog i Dagsverke rf:s projekt.

915

organiserade möten, där unga fick nya kunskaper och kamratpåverkan.

143

utbildningar i kamratstödjan om barnets rättigheter och hälsa som organiseras av nepalesiska elevkårer.

Nepalilainen nuori lähikuvassa.

”Diskriminering på grund av kön är ett stort problem.
Vi unga kan förändra människors tankesätt.”

Salin, 15, Jhapa, Nepal