Material för lektioner

Global fostran i skolor: lektionsuppgifter och workshoppar

Dagsverkes kampanj Du är effektfull innehåller också mångsidiga uppgifter och workshoppar för lektioner.

Dagsverkes frivilliga utbildare i global fostran kommer gärna på besök och handleder en funktionell workshop om kampanjens tema!

I Du är effektfull! -workshoppen (90 min) stärks ungas sociala engagemang och kritiska tänkande med hjälp av funktionella metoder. I workshoppen tränar unga på framtidstänkande och funderar på vilken sorts framtid de för egen del vill vara med och skapa. Workshoppen stärker ungas färdigheter i att identifiera grundorsakerna bakom globala utmaningar, samt förståelsen för hur man kan utnyttja sina egna styrkor i påverkansarbete. I workshoppen får ungdomarna också lära sig grundläggande information om Sierra Leone och om de lokala ungdomarnas påverkansarbete. 

I den längre workshopversionen (180 min) planerar och genomför ungdomarna i mindre grupper, beroende på åldersnivå och lärarens önskemål, antingen ett konkret påverkansprojekt eller en påverkansplan för sitt eget framtida projekt. 

Utöver detta så erbjuder vi funktionella workshoppar om t.ex. barnets rättigheter och mediepedagogik och. Om ni planerar en temadag kring globalt tema kan vår utbildare i global fostran komma och hålla en workshop kring temat för deltagarna.

Boka ett avgiftsfritt skolbesök till er skola med formuläret eller kontakta oss:

Aura Alarto
planerare för global fostran / Dagsverke rf
050 348 5668, aura.alarto@taksvarkki.fi

Material för lektioner

Här kan du hitta lektionsuppgifter och andra material för lektioner. 

Grundorsakernas isberg
Grundorsakernas isberg (docx-fil) (docx-fil)
Grundorsakernas isberg (pdf-fil) (pdf-fil)
Grundorsakernas isberg (bilaga)

Mot framtiden
Mot framtiden (docx-fil)
Mot framtiden (pdf-fil)

Här kan du ladda ner påverkanskort:

Påverkanskort (pdf-fil)

Övrigt material för lektionerna:

Förutom uppgifterna lönar det sig att bekanta sig med Dagsverkskampanjens unga påverkare i Guatemala, Nepal, Zambia och Finland med hjälp av det audiovisuella materialet. För lektionerna passar:

  • Ungas röster [se videomeddelanden här]. I de korta videosnuttarna berättar unga med sig av sina tankar om sätt att påverka och hur man kan åstadkomma förändring. 
Oppilaita katsomassa teatteriesitystä Port Lokossa
Skolelever tittar på en pjäs om könsbaserat våld i Port Loko, Sierra Leone. Foto: Veera Lehto-Michaud