Dagsverksinsamling

Dagsverksinsamling 2023–2024

Varje ung människa har rätt att påverka sin egen framtid. De unga är inte bara framtiden utan också nuet, och därför är det viktigt att garantera lika möjligheter att påverka för alla redan idag. Dagsverkskampanjen 2023–2024 handlar om ungas påverkansarbete och tankar om framtiden.

Du är effektfull -kampanj

I kampanjen ”Du är effektfull” berättar ungdomar från Sierra Leone om sitt påverkansarbete, utmaningar relaterade till det samt deras visioner för framtiden. 

Sierra Leones ungdomar drömmer om utbildning, arbete, jämställdhet och en fredlig framtid. Fattigdom, korruption, ojämlikhet och klimatförändringar har dock hämmat skolgången, framtidsutsikterna och deras möjligheter att påverka. Inbördeskriget som började 1991 och varade i 11 år förstörde deras hemland nästan fullständigt och berövade många på deras barndom och ungdom. Livet komplicerades också avsevärt av ebolaepidemin 2014–2015, då till exempel skolgången avbröts i nio månader.

Men samtidigt har man lyckats lösa många problem och folket arbetar för Sierra Leones framtid. Landet antog en jämställdhetslag 2022, som garanterar kvinnor 30 procent av platserna i parlamentet och förtroendeuppdragen i lokala myndigheter. Den nyligen förnyade ungdomslagstiftningen garanterar också bättre möjligheter för unga att delta i det regionala beslutsfattandet än tidigare.

Sierra Leones samhällsengagerade ungdom främjar jämlikhet och inkludering av personer med funktionsvariationer, ingriper i skadliga system och förebygger könsbaserat våld. De anordnar diskussionsprogram på radio, utbildar tonåringar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, talar om flickors och funktionsvarierades rättigheter i sina samhällen och utmanar myndigheterna att agera enligt principen för likaberättigande.

Dagsverke rf främjar förutsättningarna för ungdomar att delta i utvecklingen av det egna samhället. Tack vare de medel som samlats in under Dagsverket kan vårt arbete fortsätta. Insamlingsintäkterna används för att finansiera vårt utvecklingssamarbete. Förutom Sierra Leone stödjer vi ungdomars inkludering och mänskliga rättigheter i Guatemala, Kenya, Malawi, Moçambique, Nepal och Zambia.

Låt oss göra morgondagen rättvis för alla.

Dagsverke är en möjlighet att påverka!

Dagsverksdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat. Tack för att ni deltar i Dagsverksdagen och gör skillnad.

Välkommen med att förändra världen!

Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen stöds unga människors möjligheter att påverka till exempel på följande sätt:

15 €

Ett tredagarsläger där man lär sig olika metoder för påverkansarbete för en ungdom i Nepal.

60 €

Genomförandet av ett en timmes radioprogram till stöd för lagstiftning om funktionsvarierades rättigheter i Sierra Leone.

200 €

En datainsamlingsprocess om barnäktenskap, sexuella rättigheter och om utbildningsrelaterade teman som utförs av ungdomar i samfunden i Malawi.

Dagsverksinsamling

En del av Dagsverkskampanjen utgörs av Dagsverksinsamlingen. Den bygger på att eleverna eller studerandena arbetar en dag, gör ett dagsverke. Lönen de får donerar de till Dagsverke rf. Den rekommenderade minimilönen för ett Dagsverke är 15 euro.

Olika insamlingsmetoder 

Var hitta Dagsverksplats?

Det går exempelvis bra att arbeta vid ett företag eller för ett hushåll. Man kan alltså göra ett Dagsverke nästan var som helst:

Dagsverksdagen ger också möjlighet att lära känna en intressant arbetsplats

I vissa skolor slås Dagsverksdagen ihop med den praktiska arbetsorienteringen, prao-perioden, så att skoleleverna kan vara kvar på den arbetsplats de prövat en dag längre. Dagsverksdagen erbjuder ytterligare en möjlighet att lära känna en intressant bransch och arbetsplats och att knyta kontakter t.ex. med tanke på sommarjobb.

Nyhetsbrev

Dagsverke rf informerar i sitt elektroniska nyhetsbrev som utkommer ca 10 i året om arbetet med ungdomarna som utförs i utvecklingsländerna och dess resultat, samt den globalfostran som sker i Finland och de workshops och material som erbjuds.

Presidentti Tarja Halosen kasvokuva.

Beskyddare för Dagsverkeskampanjen är president Tarja Halonen, Dagsverke rf:s hedersmedlem och ordförande för Dagsverkeskommittén 1985–1988.

Dagsverkes resultat år 2022

16 510

barn och unga i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Sierra Leone och Zambia deltog i projekt stöds av Dagsverke rf.

3473

aktiva unga deltog i genomförandet av Dagsverkes utvecklings-samarbetsprojekt.

3814

ansvarstagande vuxna deltog i att stöda ungas rättigheter.

Fatu.

”När jag lyckas påverka, ger det mig styrka och pepp att påverka mer.”

Fatu, 15, Sierra Leone