Ohjeet Taksvärkkiin

Huom. Nämä ohjeet koskevat vain Taksvärkki ry:n Taksvärkkikeräykseen osallistuvia kouluja ja ryhmiä.

Taksvärkkipäivän järjestäminen lyhyesti: 

 1. Nimetkää Taksvärkistä vastaava henkilö tai työryhmä.
 2. Päättäkää keräystapa yhdessä osallistujien kanssa ja ilmoittautukaa keräykseen.
 3. Tutustukaa ohjeisiin ja materiaaleihin, ja jos haluatte, tilatkaa myös kouluvierailu.
 4. Hyödyntäkää oppimateriaaleja ja jakakaa tietoa oppilaille. 
 5. Jakakaa työlomakkeet osallistujille ja järjestäkää Taksvärkkipäivä.
 6. Tehkää yhteenveto keräyksen tuotosta ja tilittäkää mahdolliset käteistuotot.
 7. Pitäkää osallistujien kanssa palaute- ja ideapalaveri.
 

1. Nimetkää Taksvärkistä vastaava henkilö tai työryhmä

Jokaisesta luokasta voidaan myös nimetä oma Taksvärkki-vastaava.

2. Päättäkää tapa, jolla järjestätte Taksvärkkikeräyksen ja ilmoittautukaa keräykseen

Pohtikaa yhdessä työryhmän, oppilas- tai opiskelijakunnan tai oman luokan kanssa, mikä on teille sopivin tapa osallistua keräykseen ja vaikuttaa. Järjestämistapoja on monia:

 • Taksvärkkipäivä voidaan toteuttaa perinteisesti päivän työnä, jolloin palkkio työstä lahjoitetaan keräykseen. Ideoikaa tällöin yhdessä, mistä Taksvärkkipäivän työpaikkoja voi etsiä. Työpaikkoja voitte kysyä yrityksestä, järjestöstä, sukulaisen työpaikalta tai esimerkiksi harrastuspaikasta. Myös kotona voi tehdä työtä Taksvärkkipäivänä. Vinkkejä Taksvärkki-työpaikan hankkimiseen saa alta kohdasta Ohjeet oppilas- ja opiskelijakunnille.
 • Taksvärkkipäivä voi myös olla koulun ja luokan hauska yhteinen tapahtuma, esimerkiksi konsertti, kioski tai kahvila, jonka tuotto lahjoitetaan keräykseen.
 • Voitte tilata keräyslippaita ja kerätä niillä varoja esimerkiksi koulun tapahtumassa.
 • Voitte myös kysyä, onko koululla tai kotikunnassa töitä tehtäväksi. Tarvitseeko esimerkiksi koulun piha kunnostusta tai paikallinen puisto siivousta? Kysykää voisiko koulu tai kotikunta toimia sponsorina ja lahjoittaa keräykseen palkkion, joka maksetaan talkootyöstä.

3. Tutustukaa ohjeisiin ja kampanjamateriaaleihin

Taksvärkkikeräyksen ja -kampanjan materiaalit ovat osa Taksvärkin globaalikasvatusta. Materiaalit auttavat keräykseen osallistujia ymmärtämään Taksvärkkipäivän merkityksen ja saamaan merkityksellisen kokemuksen yhteiskunnallisiin ja maailmanlaajuisiin asioihin vaikuttamisesta yhdessä muiden maailman nuorten kanssa.

Keräykseen ilmoittautuneille oppilaitoksille lähetetään postitse:

 • Taksvärkin järjestäjän ohjeet, jotka auttavat teitä mielekkään ja onnistuneen Taksvärkkipäivän järjestämisessä
 • Osallistujan opas jokaiselle osallistujalle. Opas auttaa oivaltamaan, mistä Taksvärkkikeräyksessä on kyse ja mihin osallistujat vaikuttavat omalla toiminnallaan. Opas informoi myös keräykseen osallistuvan huoltajia.
 • Taksvärkki-juliste oppilaitoksen käytävälle ripustettavaksi. Juliste kutsuu mukaan Taksvärkkikeräykseen.
 • Työlomake jokaiselle osallistujalle. Taksvärkki ry:n työlomakkeilla ja rahankeräyslippailla voi osallistua vain Taksvärkki ry:n järjestämään Mitä välii? -keräykseen.
 • Keräyslippaat, jos olette niitä tilanneet (+ avain ja pakettiosoitekortti palautusta varten).

Lisäksi käytettävissänne ovat tältä sivustolta löytyvät materiaalit:

 • Nuorten videoviestit, joissa nuoret vaikuttajat Guatemalasta, Nepalista, Sambiasta ja Suomesta kertovat ajatuksiaan vaikuttamisesta. Videot toimivat hyvänä pohjana kampanjan aiheista keskustelun pohjaksi.
 • Oppituntitehtävät tukevat perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien toteutusta. Harjoitukset virittävät pohtimaan osallistumista, yhteiskunnallista vaikuttamista, aktiivista kansalaisuutta ja kestävän tulevaisuuden edistämistä.

Suosittelemme myös tilaamaan koululle kampanjan aihepiiriä käsittelevän työpajan! Vapaaehtoisten globaalikasvatuksen kouluttajan pitämällä vierailulla käsitellään toiminnallisin menetelmin nuorten näköisiä vaikuttamisen keinoja ja pohditaan sitä, mitkä vaikuttamiskeinot tuntuvat itselle mieluisilta ja sopivilta. Voitte lukea lisää ja tilata työpajan osoitteessa: www.taksvarkki.fi/kampanja2022/oppitunnille.

4.Jakakaa tietoa keräykseen osallistujille

On tärkeää, että Taksvärkkikeräyksen osallistujat ymmärtävät keräyksen merkityksen ja tietävät, mihin yhdessä kerätyt varat käytetään. Suosittelemme käyttämään yllä mainittuja materiaaleja monipuolisesti keräystä järjestäessänne!

Jakakaa osallistujan oppaat oppilaille ennen Taksvärkki-päivää. Kannustakaa nuoria tutustumaan oppaaseen ja keskustelemaan siitä esimerkiksi koulussa ja kotona. 

5. Järjestäkää Taksvärkkipäivä

Mikäli järjestätte Taksvärkkikeräyksen perinteisenä päivän työnä, jakakaa jokaiselle keräykseen osallistuvalle oppilaalle työlomake. Se on tarkastuslomake, jonka toinen osa jää työnantajalle kuitiksi. Työlomake on samalla myös vakuutuslomake.

Työlomakkeet jaetaan osallistujille ennen Taksvärkkipäivää. Seuraavana koulupäivänä oppilas tuo työlomakkeen koulun tai luokan Taksvärkki-yhteyshenkilölle.

Työnantaja maksaa palkkion työlomakkeen ohjeiden mukaisesti suoraan Taksvärkki ry:n tilille. Yksityishenkilöt voivat käyttää myös MobilePay-maksua. Taksvärkki ry ei suosittele käteismaksuja, sillä harva pankki ottaa enää vastaan käteistä. Jos käteismaksuja on suosituksista huolimatta tehty, seuratkaa seuraavan kohdan ohjeita.

Suosituspalkkio Taksvärkkipäivän työstä on 15 euroa.

6. Tehkää yhteenveto keräyksen tuotosta ja tilittäkää mahdolliset käteistuotot.

Saatuaan kaikkien työlomakkeiden kuittiosat oppilaitoksen yhteyshenkilö tekee yhteenvedon niistä ja lippailla kerätyistä varoista osoitteesta https://forms.office.com/r/VjFJLuP9Ge löytyvälle yhteenvetolomakkeelle.

Työlomakkeiden alaosat jäävät oppilaitokselle, niitä ei tarvitse palauttaa Taksvärkki ry:lle. Käyttämättömät työlomakkeet tulee hävittää väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Mahdolliset rahankeräyslippaat palautetaan valmiiksi täytettyä pakettiosoitekorttia käyttäen, jolloin oppilaitokselle ei koidu postituskuluja.

Käteisellä maksetut palkkiot ja rahankeräyslippailla kerätyn summan voi tilittää:

 1. Oppilaitoksen oman tilin kautta Taksvärkki ry:n keräystilille Nordea FI96 1521 3000 1014 53. Tilisiirrossa tulee käyttää oppilaitoskohtaista viitenumeroa, joka löytyy teille lähetetystä sähköpostista.
 2. TalletusOtto-automaatilla käyttäen Talletuskorttia, jonka voi tilata lainaan Taksvärkki ry:ltä. Myös TalletusOtto-automaatilla käytetään samaa oppilaitoskohtaista viitenumeroa. Tilaa Talletuskortti sähköpostilla ilmoittautuminen@taksvarkki.fi.

7. Pitäkää osallistujien kanssa palaute- ja ideapalaveri.

Kerro keräystuloksenne osallistujille. Keskustelkaa, miltä keräykseen osallistuminen tuntui. Kokivatko nuoret vaikuttavansa toiminnallaan ja olevansa mukana edistämässä yhdenvertaista maailmaa? Millaisissa työpaikoissa nuoret olivat ja millaista työnteko oli? Miten yhteisen tapahtuman järjestäminen onnistui? Miten keräyksen voisi ensi vuonna järjestää tai mitä uusia työpaikkoja voisi kokeilla?

Antakaa palautetta myös Taksvärkki ry:lle teille lähetetyllä palautelomakkeella.

Kaikki osallistujat on vakuutettu

Taksvärkki ry on vakuuttanut kaikki Taksvärkki-keräykseen osallistuvat tapaturmien varalta If Vahinkovakuutusyhtiössä. Tapaturmavakuutuksen numero on SP1345508.

Kysymyksiä?

Taksvärkki ry:n toimisto antaa tarvittaessa mielellään lisätietoa ja lähettää lisämateriaalia.
Yhteydenotot: Milka Autio puh. 050 341 5507 tai ilmoittautuminen@taksvarkki.

Huom. Nämä ohjeet koskevat vain Taksvärkki ry:n Taksvärkkikeräykseen osallistuvia kouluja ja ryhmiä.

Ohjeet työnantajille

Taksvärkki-päivä yhdistää ainutlaatuisella tavalla suomalaiset työnantajat ja nuoret. Opiskelijat ja koululaiset voivat näyttää taitonsa ja hankkia arvokasta työkokemusta. Yritykset puolestaan saavat nuorten työpanoksen lisäksi tilaisuuden kertoa omasta alastaan ja yrityksestään tulevaisuuden työnantajana.

Taksvärkki ry:n toiminta perustuu työnantajan Taksvärkki-työstä lahjoittamiin Taksvärkki-palkkioihin. Lahjoitusvaroilla Taksvärkki ry toteuttaa lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä kehitysyhteistyöhankkeita.

Taksvärkki ry:n toiminta on ammattimaista ja valvottua. Muun muassa ulkoministeriö ja opetusministeriö tukevat yhdistyksen toimintaa. Taksvärkki ry:n keräyskustannukset ovat maan alhaisimpia, alle 10 prosenttia.

Taksvärkki-keräykseen on helppo osallistua. Voit sopia Taksvärkki-päivästä suoraan koulun tai yksittäisen koululaisen tai opiskelijan kanssa.

Jokainen Taksvärkki-keräykseen osallistuva koululainen ja opiskelija on vakuutettu tapaturmien varalta If Vahinkovakuutusyhtiössä. Tapaturmavakuutuksen numero on SP1345508.

Suositus Taksvärkki-työstä maksettavaksi palkkioksi on 15 euroa. Taksvärkki-palkkiosta ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä eikä maksaa sosiaaliturvamaksua.

Työlomake ja palkkion maksu

Taksvärkki-keräykseen osallistuva nuori tuo mukanaan työlomakkeen, jonka toinen osa jää työnantajalle kuitiksi. Lomakkeen kääntöpuolella on ohjeet palkkion maksamiseksi.

Taksvärkki-palkkio maksetaan mieluiten suoraan Taksvärkki ry:n tilille Nordea FI96 1521 3000 1014 53. Tilillepanossa on mainittava oppilaitoskohtainen viitenumero, joka löytyy osallistujan työlomakkeesta.

Yksityishenkilöt voivat maksaa palkkion Taksvärkistä myös MobilePay-maksuna älypuhelimella. Oppilaitoskohtainen numero löytyy työlomakkeesta.

Lisätietoja Taksvärkki-keräyksestä: Milka Autio puh. 050 341 5507 ja ilmoittautuminen@taksvarkki.fi.

Oppilas- ja opiskelijakunnat

Taksvärkkiin osallistuminen on helppoa. Voitte yhdessä tehdä Taksvärkkipäivästä teidän koulunne näköisen tapahtuman! Aiempaa kokemusta ei tarvita, into tehdä riittää!

Miksi Taksvärkki?

 • Taksvärkissä puolustatte nuorten oikeuksia.
 • Tekemällä päivän töitä ja lahjoittamalla palkkionne tuette nuoria.
 • Taksvärkki on kehitysyhteistyötä nuorelta nuorelle.

Taksvärkin toteutustavat – teidän näköinen Taksvärkkipäivä

Oppilas- tai opiskelijakunta voi valita keskuudestaan Taksvärkki-vastaavat, jotka yhdessä suunnittelevat koulun oman Taksvärkkipäivän ja Taksvärkki-kampanjan. Taksvärkki-vastaava voidaan valita myös jokaisesta luokasta.

Taksvärkkikeräykseen voi osallistua monella eri tavalla. Pohtikaa yhdessä oppilas- ja opiskelijakunnan kanssa mikä on teidän koulullenne paras tapa osallistua.

1) Taksvärkki-keräys

 • Taksvärkkipäivä voidaan toteuttaa perinteisesti päivän työnä, jolloin palkkio työstä lahjoitetaan keräykseen.
 • Ideoikaa tällöin yhdessä, mistä Taksvärkkipäivän työpaikkoja voi etsiä. Työpaikkoja voitte kysyä yrityksestä, järjestöstä, sukulaisen työpaikalta tai esimerkiksi harrastuspaikasta. Myös kotona voi tehdä työtä Taksvärkkipäivänä. Alla lisää vinkkejä työpaikan löytämiseksi!

2) Taksvärkki-tapahtuma

 • Taksvärkkipäivä voi myös olla koulun ja luokan hauska yhteinen tapahtuma, esimerkiksi konsertti, kioski tai kahvila, jonka tuotto lahjoitetaan keräykseen.
 • Voitte tilata keräyslippaita ja kerätä niillä varoja esimerkiksi koulun tapahtumassa.

3) Talkoot

 • Voitte myös kysyä, onko koululla tai kotikunnassa töitä tehtäväksi. Tarvitseeko esimerkiksi koulun piha kunnostusta tai paikallinen puisto siivousta?
 • Kysykää voisiko koulu tai kotikunta toimia sponsorina ja lahjoittaa keräykseen palkkion, joka maksetaan talkootyöstä.

Suunnitelkaa oma Taksvärkki-kampanja

Osallistumalla Taksvärkki ry:n taksvärkkikeräykseen olette mukana edistämässä nuorten oikeuksia ja tekemässä muutosta muiden nuorten kanssa. Jokaisen nuoren osallistuminen on arvokasta. On myös tärkeää, että kaikki koulussa tietävät, mitä varten Taksvärkkikeräys järjestetään ja mitä kerätyillä varoilla tehdään.

Oppilas- ja opiskelijakunnassa voitte tiedottaa keräyksen tarkoituksesta ja edistää Taksvärkkikampanjan teemojen käsittelyä monella tavalla. Käykää siis ennen Taksvärkkipäivää läpi Mitä välii? -kampanjan materiaaleja ja päättäkää yhdessä, mitä ja miten kampanjan materiaaleja koulullanne käytätte. Millaiselta näyttää teidän kampanja?

Voitte esimerkiksi:

 • Pitää kampanjaan liittyvän aamunavauksen.
 • Tehdä kampanjasta ja Taksvärkkipäivästä kertovia julkaisuja koulun some-kanaviin.
 • Järjestää tilaisuused, jossa katsotaan nuorten videoviestejä.
 • Tilata Taksvärkin kouluvierailija vetämään infon tai työpajan kampanjan teemoista.
 • Julkistaa tiedon Taksvärkki-keräyksen tuotosta koulun kevätjuhlassa.

Vinkkejä Taksvärkki-työpaikkojen hankkimiseen

 • Ideoikaa yhdessä hyviä työpaikkoja ja tehkää niistä koulun seinälle juliste.
 • Pyytäkää paikallislehteä uutisoimaan lähestyvästä Taksvärkki-päivästä, jotta työnantajat voivat ilmoittaa työpaikoista suoraan koululle.
 • Taksvärkki-paikka voi löytyä myös vanhempien työpaikalta, yrityksistä, yhdistyksistä, seurakunnista tai kotoa.
 • S-ryhmä on mukana Taksvärkki-kampanjassa ja tarjoaa useilla paikkakunnilla mahdollisuuden tutustua erilaisiin kaupan alan töihin. S-ryhmän toimipaikkoja ovat esim. Prisma, S-market, Alepa, Sale, ABC -market ja Sokos. Ottakaa yhteyttä toimipaikan esimieheen mielellään kaksi viikkoa ennen varsinaista Taksvärkki-päivää.

Taksvärkkipäivän työ voi auttaa saamaan työpaikan tulevaisuudessa. Kysykää siis rohkeasti töitä Taksvärkkipäiväksi unelmienne työpaikasta! 

Koulupuutarhan hoitoa Nepalissa. Kuva: ECCA.
Koulupuutarhan hoitoa Nepalissa. Kuva: ECCA.

”Koska nuoret ovat maamme tulevia tukipilareita, heidän tulisi liittyä yhteen, kohdata ympäristöongelmat sekä varoittaa muita niistä. Jos me teemme näin, voimme vaikuttaa myös tuleviin sukupolviin.”

Banisha, 16, Nepal