Taksvärkkikeräys

Tietoa Taksvärkki-keräyksestä 2022–2023

Jokaisella nuorella on oikeus osallistua ja vaikuttaa. Ihmisoikeudet koskevat kaikkia. Siksi kaikkien pitää olla mukana vaikuttamassa ja päättämässä asioista. Aktiivinen kansalaisuus takaa rauhan.

Mitä välii? -kampanja

Mitä välii? -kampanjassa nuoret kertovat ajatuksiaan vaikuttamisesta. Kampanja kannustaa kokeilemaan ja löytämään omannäköisiä keinoja vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. 

Globaalin oikeudenmukaisuuden edistäminen on tärkeää nuorille. Esimerkiksi vuoden 2021 Nuorisobarometrista käy ilmi, että huomattava enemmistö nuorista pitää hyvin tärkeänä kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita, kuten rauhan takaamista, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja eriarvoisuuden vähentämistä.  

Kaikilla nuorilla ei silti ole samanlaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Suomen Kouluterveyskyselyn (THL, 2021) mukaan vain 10,8 % 8. ja 9. luokkalaisista ja 10,5 % lukion 1. ja 2. luokkalaisista kokee, että he voisivat vaikuttaa asioihin kouluympäristössään. Tilanne on samankaltainen nuorilla ympäri maailmaa.  

Aikuiskeskeinen kulttuuri, eriarvoisuus, heikot digitaaliset osallistumismahdollisuudet ja kansalaisvaikuttamisen rajoittaminen ovat esimerkkejä ongelmista, joita nuoret kohtaavat Taksvärkin ohjelmamaissa. Taksvärkissä edistetään nuorten edellytyksiä osallistua omien yhteisöjensä kehittämiseen. 

Taksvärkki on toimintaa nuorelta nuorelle

Tekemällä päivän töitä ja antamalla palkkion Taksvärkki-keräykseen suomalaiset nuoret mahdollistavat monivuotiset kehitysyhteistyöhankkeet kuudessa maassa. Tavoitteena on, että nuorista tulee yhteisöjensä aktiivisia toimijoita ja kehityksen edistäjiä.

Taksvärkki-keräyksen 2022–2023 tuotolla tuetaan nuorisojärjestöjen vaikuttamistyötä Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa. Taksvärkki ry:n kumppanijärjestöt toteuttavat hankkeet paikan päällä.

Nuorten ryhmät puolustavat nuorten yhtäläisiä oikeuksia sekä moninaisuuden arvostusta. Nuoret toimivat yhdessä aikuisten ja päättäjien kanssa. Näin saadaan aikaan muutosta.   

Haasteet ovat maailmanlaajuisia ja yhteisiä. Yhdessä voimme ratkaista niitä. Taksvärkkipäivään osallistumalla autat niiden ratkaisemisessa.  

Taksvärkkipäivä on mahdollisuus vaikuttaa!

Taksvärkki-kampanja käynnistyy heti koulujen alkaessa elokuussa. Koulun oma Taksvärkkipäivä voi olla mikä tahansa lukujärjestykseen sopiva päivä kouluvuoden aikana. Kiitos kun osallistutte Taksvärkkiin ja muutoksen tekemiseen.

Tervetuloa mukaan muuttamaan maailmaa!

Taksvärkki-keräyksen tuotoilla tuetaan nuorten vaikuttamista esimerkiksi näillä keinoilla!

15 €

Kaksi vertaiskouluttajaa voi järjestää Sambiassa koulutuksen 70 nuorelle. Koulutusten aiheina ovat vammaisten oikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet.  

 

60 €

Kenialaiset nuoret pääsevät toteuttamaan ympäristöaloitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

160 €

Nuoret järjestävät yhteisöjohtajille ja paikallisviranomaisille keskustelutilaisuuden heitä huolettavista asioista kunnassaan Guatemalassa. 

Taksvärkki-päivä ja työpaikat

Yksi osa Taksvärkki-kampanjaa on Taksvärkki-keräys. Se perustuu päivän työhön, Taksvärkkiin.

Erilaiset keräystavat:

Mistä Taksvärkki-työpaikkoja?

Taksvärkki-päivänä voi työskennellä vaikkapa yrityksessä tai kotitaloudessa. Taksvärkki-työtä voi tehdä melkein missä tahansa, esimerkiksi:

Taksvärkki-päivä tutustuttaa kiinnostavaan työpaikkaan

Taksvärkki-päivä antaa mahdollisuuden tutustua työelämään ja itseään kiinnostavaan alaan. Samalla saa hyödyllistä kokemusta ja suhteita esimerkiksi kesätöitä ajatellen.

Uutiskirje

Taksvärkin kuukausittainen uutiskirje tarjoaa näkymiä eri kulttuureihin ja kehitysmaiden todellisuuteen. Sen kautta saa hyödyllisiä välineitä ja materiaaleja oppilaitosten globaalikasvatuksessa käytettäväksi sekä uusimmat uutiset kampanjaan liittyen.

Presidentti Tarja Halosen kasvokuva.

Mitä välii? -kampanjan suojelija on presidentti Tarja Halonen, Taksvärkki ry:n kunniajäsen ja Taksvärkkitoimikunnan puheenjohtaja 1985–1988.

Tuloksia Taksvärkillä vuonna 2021

13 980 

lasta ja nuorta Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa  ja Sierra Leonessa osallistui Taksvärkki ry:n tukemaan toimintaan.

4140

aktiivista nuorta osallistui Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelman toteuttamiseen. 

3500

aikuista vastuunkantajaa osallistui nuorten oikeuksien tukemiseen.

”Kun meidät nuoret nähdään puhumassa ja osallistumassa erilaisissa yhteyksissä ja paikoissa, erotumme siinä muista nuorista. Näin hekin huomaavat, että hei, he osallistuvat noin, minäkin haluan osallistua ja tehdä samaa, mitä he tekevät.”   

Lesly, 16, Guatemala