Dagsverksinsamling

Dagsverksinsamling 2022–2023

Varje ung människa har rätt att vara med och påverka. Mänskliga rättigheter gäller alla. Därför ska alla få vara med och påverka och bestämma saker. Ett aktivt medborgarskap garanterar fred. 

Vem bryr sig? -kampanj

Vem bryr sig? -kampanjen fokuserar på ungas möjligheter att påverka. Vi vill uppmuntra unga människor att pröva sig fram och hitta egna sätt att göra skillnad.

Att främja global rättvisa är viktigt för unga människor. Till exempel visar Ungdomsbarometern 2021 att en betydande majoritet av unga ser målen för hållbar utveckling, som att garantera fred, bevara biologisk mångfald och minska ojämlikhet, som ytterst viktiga.

Alla ungdomar har ändå inte samma möjligheter att påverka. Enligt Finlands skolhälsoundersökning (THL, 2021) är det bara 10,8 % av eleverna i 8:an och 9:an och 10,5 % av eleverna i 1:an och 2:an på gymnasiet som känner att de kan påverka saker i sin skolmiljö. Situationen är liknande för ungdomar runt om i världen.

Vuxencentrerad kultur, ojämlikhet, svaga möjligheter för digitalt deltagande och begränsningar för medborgarengagemang är exempel på problem som unga möter i Dagsverkes programländer. Dagsverke främjar ungas chanser att delta i utvecklingen av det egna samhället.

Dagsverke från unga till unga

Intäkterna från Dagsverke stödjer ungdomsorganisationernas påverkansarbete i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Zambia och Sierra Leone.

Ungdomsgrupper försvarar ungdomars lika rättigheter och uppskattningen av mångfald. Unga arbetar tillsammans med vuxna och beslutsfattare. På så sätt åstadkommer man förändringar.

Utmaningarna är globala och gemensamma. Tillsammans kan vi lösa dem. Genom att delta i Dagsverksdagen hjälper du till att lösa dem.

Dagsverke är en möjlighet att påverka!

Dagsverksdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat. Tack för att ni deltar i Dagsverksdagen och gör skillnad.

Välkommen med att förändra världen!

Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen stöds unga människors möjligheter att påverka till exempel på följande sätt:

15 €

Två kamratutbildare kan erbjuda utbildning för 70 ungdomar i Zambia. Teman för utbildningen är rättigheter för personer med funktionsvariationer, sexuell- och reproduktiv hälsa samt-rättigheter.

60 €

Kenyanska ungdomar får möjlighet att starta ett miljöinitiativ för att bromsa klimatförändringen.

160 €

Ungdomar kan organisera en diskussion med sina samfunds ledare och de lokala myndigheterna om de frågor som berör dem i deras kommun i Guatemala.

Dagsverksinsamling

En del av Dagsverkskampanjen utgörs av Dagsverksinsamlingen. Den bygger på att eleverna eller studerandena arbetar en dag, gör ett dagsverke. Lönen de får donerar de till Dagsverke rf. Den rekommenderade minimilönen för ett Dagsverke är 15 euro.

Olika insamlingsmetoder 

Var hitta Dagsverksplats?

Det går exempelvis bra att arbeta vid ett företag eller för ett hushåll. Man kan alltså göra ett Dagsverke nästan var som helst:

Dagsverksdagen ger också möjlighet att lära känna en intressant arbetsplats

I vissa skolor slås Dagsverksdagen ihop med den praktiska arbetsorienteringen, prao-perioden, så att skoleleverna kan vara kvar på den arbetsplats de prövat en dag längre. Dagsverksdagen erbjuder ytterligare en möjlighet att lära känna en intressant bransch och arbetsplats och att knyta kontakter t.ex. med tanke på sommarjobb.

Nyhetsbrev

Dagsverke rf informerar i sitt elektroniska nyhetsbrev som utkommer ca 10 i året om arbetet med ungdomarna som utförs i utvecklingsländerna och dess resultat, samt den globalfostran som sker i Finland och de workshops och material som erbjuds.

Presidentti Tarja Halosen kasvokuva.

Beskyddare för Dagsverkeskampanjen är president Tarja Halonen, Dagsverke rf:s hedersmedlem och ordförande för Dagsverkeskommittén 1985–1988.

Dagsverkes resultat år 2021

13 980

barn och unga i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Sierra Leone och Zambia deltog i projekt stöds av Dagsverke rf.

4140

aktiva unga deltog i genomförandet av Dagsverkes utvecklings-samarbetsprojekt.

3500

ansvarstagande vuxna deltog i att stöda ungas rättigheter.

”När vi unga ses delta i och prata på olika platser och i olika sammanhang så skiljer vi oss från andra ungdomar. På så sätt märker de också att ’hej, dom deltar sådär, jag vill också delta och göra samma som de gör’.”

Lesly, 16, Guatemala