Unga påverkare

Tillsammans kan vi stöda unga människors möjligheter att påverka!

I Zambia använder ungdomarna i organisationen Barefeet Theatre teater som ett sätt att påverka och att sprida information till publiken. På bilden syns ungdomar som har uppträtt på organisationens gatuteaterturné.
Foto: Barefeet Theatre

Piirroksessa megafonin ääriviivat.

4 anledningar till varför ungdomar ska vara med och påverka

Ungdomar vet bäst om sådant som gäller ungdomar.

Det finns otroligt mycket ungdomar i världen, så tillsammans har unga makten att påverka!

Att låta bli att göra något är också ett sätt att påverka – men bara genom handling kan man förändra saker! Man lär sig det bästa sättet att påverka genom att pröva!

Att påverka ger kraft, även om det inte alltid är lätt. Utöva dina rättigheter och gör skillnad för din egen och för andras skull!

Piirros puhekupla jossa kysymysmerkki.

Visste du at 

Totalt är cirka en sjättedel av världens befolkning mellan 10 och 19 år. I många av de fattigaste länderna är andelen unga ännu högre: bland de länder där Dagsverke verkar är till exempel andelen i Kenya över hälften. 90 % av alla unga i världen bor i världens fattigaste länder och endast 10 % i världens rikaste länder. Inget samhälle har råd att ignorera sin största befolkning och deras rättigheter.

”När du kan prata med vänner och familj om saker som är viktiga för dig, är det redan i sig ett sätt att påverka, och viktigt dessutom. Det finns jättemånga sätt att påverka, alla kan hitta ett sätt som passar dem.”

Ella, 16, Finland

”Jag skulle vilja skapa förändring genom medieprojekt, via till exempel tv, radio och sociala medier. För tillfället använder alla sociala medier och det är därför jag anser att det är väldigt viktigt att sociala medier för att göra skillnad.”

Kutawila, 18, Zambia

”När vi unga ses delta i och prata på olika platser och i olika sammanhang så skiljer vi oss från andra ungdomar. På så sätt märker de också att ’hej, dom deltar sådär, jag vill också delta och göra samma som de gör’.”

Lesly, 16, Guatemala

”Den frågan som jag hittills kunnat påverka är hur viktigt det är med allas deltagande: personer med funktionsvariationer måste vara involverade i beslutsfattande på alla nivåer i våra samhällen.”

Mercy, 23, Zambia

”Jag utmanar alla att ta ställning till saker och ting i de kretsar där ni rör er: Man behöver inte vara blyg för att prata om saker. Uttryck era tankar och känslor, för det är så man blir hörd.”

Eleazar, 16, Guatemala

”Det har alltid varit viktigt för mig att kunna lämna ett fotavtryck i världen. Att påverka är för mig en livsstil.”

Lumina, 16, Finland

”Jag skulle vilja påverka beslutsfattare. De måste investera mer i barns och ungas välmående.”

Manyi, 16, Guatemala

”Bara ungdomar vet vad som är bäst för unga. Den här tiden är annorlunda än tidigare generationers ungdom.”

Simeon, 16, Finland

”En fråga som är viktig att påverka är hur människor tänker. Till exempel kan man tänka på funktionsvariationer på ett traditionellt sätt, genom välgörenhetstänkande, eller alternativt kan man tänka på dem via deras rättigheter. Det senare av dessa är det bästa tankesättet, för då kommer även deras mänskliga rättigheter att beaktas.”

Isaac, 20, Zambia

”Unga måste få påverka, för bokstavligt talat är unga framtiden – vi kommer att bo här i framtiden – och det är därför det är viktigt för oss att påverka den framtid vi har.”

Kaisla, 16, Finland

”Eftersom ungdomar är framtidens ledare i vårt land bör de gå samman och bemöta dessa problem och varna andra för dem. Om vi gör detta kan vi också påverka framtida generationer.”

Banisha, 16, Nepal