Oppitunnille

Globaalikasvatus koulussa: oppimateriaaleja ja työpajoja

Monipuoliset opetusmateriaalit ja työpajat oppitunneille ovat osa Mikä sua estää? -kampanjaa. Alta löydät neljä toiminnallista oppituntitehtävää ja niiden ladattavat ja tulostettavat ohjeet.

Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen kouluttajat tulevat mielellään ohjaamaan työpajan, jossa tutustutaan kampanjan teemaan sekä nuoriin vaikuttajiin Malawista, Nepalista, Sambiasta ja Suomesta. Kouluvierailija voi myös esitellä Mikä sua estää? -kampanjan ja Taksvärkkikeräyksen koko koululle, vetää oppitunnin lapsen oikeuksista toiminnallisia menetelmiä käyttäen tai ohjata Vaikuta! -työpajan, joka kannustaa nuoria vaikuttamistyöhön.

Syyslukukaudella 2021 järjestämme globaalikasvatuksen työpajoja etänä koronatilanteen vuoksi. Kouluvierailun voi tilata myös luokkatilassa toteutettavana lähityöpajana, mikäli alueellinen tilanne ja koulun ohjeistukset tämän mahdollistavat.

Jos koulussanne ollaan järjestämässä vaikkapa kansainvälisyyteen, aktiiviseen kansalaisuuteen, yhdenvertaisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvä teemapäivä, voi kouluvierailija tulla pitämään työpajoja koko päiväksi. Maksuttoman vierailun ja työpajat voit tilata kouluusi tilauslomakkeella tai ottamalla yhteyttä:

Aura Alarto
globaalikasvatuksen suunnittelija
050 348 5668, aura.alarto@taksvarkki.fi

Tehtäviä oppitunneille

Kampanjan oppituntitehtävät virittävät pohtimaan lapsen oikeuksia, yhdenvertaisuutta ja syrjintään puuttumisen keinoja. Kampanjassa esiintyvien nuorten esimerkkien valossa pohditaan vammaisten kohtaamaa syrjintää sekä sitä, miten nuoret voivat vaikuttaa asioihin omassa lähiympäristössään. Oppituntitehtävien tavoitteina on lisätä oppilaiden ymmärrystä nuorten elämään vaikuttavista globaaleista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä sekä kannustaa pohtimaan oman toiminnan merkitystä. Toiminnallisissa tehtävissä harjoitellaan lisäksi toisen asemaan asettumista, monipuolisten näkökulmien ottamista ja syy-seurausajattelua.

Tehtävät on tarkoitettu peruskoulun 6.–9. luokkien ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneille, opettajan johdolla tehtäviksi. Niiden pituus vaihtelee 15 minuutista kokonaiseen oppituntiin. Tehtävien ohjeet ja tarvittavat liitteet ovat helposti tulostettavassa pdf-muodossa sekä saavutettavana Word-tiedostona. Tehtävien 1 (Aamuni esteet) ja 4 (Yhdenvertaisuuden puu) ohjeet ovat saatavilla myös selkokielisinä pdf- ja Word-tiedostoina. Ohjeissa kerrotaan myös, miten kauan aikaa tehtävään on hyvä varata, minkä kokoiselle ryhmälle se sopii ja mitä tarvikkeita tai ennakkovalmisteluja vaaditaan.

Kesto: 15–25 min
Ryhmäkoko: Sopii eri kokoisille ryhmille. Työskennellään itsenäisesti, pareittain ja koko ryhmän kesken.

Harjoituksessa opitaan vammaisten oikeuksiin liittyviä perustermejä, kuten esteettömyys ja saavutettavuus. Käsitteitä lähestytään oppilaiden omasta arkiympäristöstä käsin. Oppilaat pohtivat pareittain työskennellen, missä tilanteissa heidän arkielämässään esteettömyys ja saavutettavuus eivät ehkä toteudu. Lisäksi harjoituksen aikana pohditaan, mitä tulisi tehdä toisin, jotta esteitä ei muodostuisi fyysiseen ympäristöön tai verkkoon.

Ohjeet
Aamuni esteet, ohjeet (pdf-tiedosto),
Aamuni esteet, ohjeet (Word-tiedosto),

Selkokielellä:
Aamuni esteet, selkokielinen pdf-tiedosto,
Aamuni esteet, selkokielinen Word-tiedosto.

Kesto: 30–40 min
Ryhmäkoko: Työskennellään pareittain.

Harjoituksessa oppilaat tutustuvat pareittain vammaisuutta käsitteleviin mediaesimerkkeihin. Mediaesimerkkien pohjalta työskennellään sekä keskustellen että toiminnallisesti. Oppilaat oppivat tunnistamaan vammaisia syrjiviä puhetapoja ja pohtivat niiden esiintymistä mediassa ja arjessa. Harjoituksessa luodaan uutta tapaa puhua vammaisuudesta ja pohditaan, miten jokainen meistä voi toimia vammaisten kohtaaman syrjinnän vastaisesti.

Ohjeet
Puhetta vammaisuudesta, ohjeet (pdf),
Puhetta vammaisuudesta, ohjeet (Word)

Liite A1
:
Puhetta vammaisuudesta, kuva (pdf)

Liite A2

Puhetta vammaisuudesta, kuva (pdf)

Liite A3

Puhetta vammaisuudesta, uutisia (pdf)
Puhetta vammaisuudesta, uutisia (Word)

Liite B
:
Puhetta vammaisuudesta, kuvaesitys (pdf)

Liite C
:
Puhetta vammaisuudesta, kuva (jpg-kuva)

Kesto: 60 min
Ryhmäkoko: 2–4 henkilön pienryhmissä.

Harjoituksessa oppilaat tutustuvat pienryhmissä vammaisaktivistien some-tileihin. Tutustuessaan tileihin oppilaat pohtivat, millaisia tarinoita vammaisuudesta jää piiloon ja minkälaisten tarinoiden kautta vammaisaktivistit itse kuvaavat elämäänsä.  Keskustelun jälkeen pienryhmät koostavat pohdinnoistaan yhteisen tuotoksen, kuten miellekartan, sarjakuvan tai ääniviestin, jonka avulla ryhmä jakaa ajatuksiaan muulle ryhmälle.

Ohjeet
Mikä sua estää? ohjeet (pdf-tiedosto),
Mikä sua estää? ohjeet (Word-tiedosto)

Liite 1
:
Mikä sua estää? -linkkilista (pdf)
Mikä sua estää? -linkkilista (Word)

Kesto: 30–45 min
Ryhmäkoko: 15–30 oppilasta. Työskennellään pienryhmissä.

Harjoituksessa oppilaat tarkastelevat ryhmissä vammaisten kohtaamaan syrjintään liittyviä teemoja, syrjinnän syitä ja seurauksia sekä puuttumisen keinoja. Kukin ryhmä tekee oman yhdenvertaisuuden puun ja pyrkii keksimään ratkaisuehdotuksia. Syyt, seuraukset ja ratkaisut muodostavat puun juurineen, runkoineen ja lehtineen. Tarkoituksena on tunnistaa keinoja ehkäistä vammaisten kohtaamaa syrjintää ja edistää yhdenvertaisuutta omassa lähiympäristössä ja koulumaailmassa. Samalla oppilaat pääsevät harjoittelemaan ryhmätyötaitoja ja omien mielipiteiden esittämistä.

Ohjeet
Yhdenvertaisuuden puu, ohjeet (pdf)
Yhdenvertaisuuden puu, ohjeet (Word)

Selkokielellä:
Yhdenvertaisuuden puu, selkokielinen (pdf),
Yhdenvertaisuuden puu, selkokielinen (Word).

Muuta materiaalia tunneille

Tehtävien lisäksi kannattaa tutustua Taksvärkki-kampanjan nuoriin vaikuttajiin audiovisuaalisen materiaalin avulla. Oppitunneille sopivat:

  • Nuorten ääniä [katso videoviestit täältä]. Lyhyissä videopätkissä nuoret vammaiset ja ei-vammaiset vaikuttajat Malawista, Nepalista, Sambiasta ja Suomesta kertovat mielipiteensä vaikuttamisesta ja osallistumisen esteistä. 
Nuoren kasvokuva.

”Nuoret voi tehdä muutosta ainakin niin, että asettuu ehdolle kaikissa vaaleissa. Jos sut valitaan, voit tuoda esiin sun omia mielipiteitä. Ylipäänsä voit kyseenalaistaa yhteiskunnan rakenteita ja normeja, se auttaa jo paljon.”

Emma, 18, Suomi