Ohjeet Taksvärkkiin

1. Nimeä Taksvärkistä vastaava henkilö tai työryhmä

Jokaisesta luokasta voidaan myös nimetä oma Taksvärkki-vastaava.

2. Tutustu keräyksen materiaaliin

Keräykseen ilmoittautuneille oppilaitoksille lähetetään postitse:

 • Osallistujan oppaita oppilas/opiskelijamäärän mukaan
 • Taksvärkki-julisteet
 • Työlomake jokaiselle osallistujalle
 • Taksvärkki-ohjeet
 • Taksvärkki-keräyksen tilityslomake ja vastauslähetyskuori
 • Erikseen tilattaessa rahankeräyslippaita

Taksvärkki ry:n työlomakkeilla ja rahankeräyslippailla voi osallistua vain Taksvärkki ry:n järjestämään Oikeus olla minä -keräykseen.

3. Jaa tietoa keräykseen osallistujille

Osallistujan oppaat jaetaan oppilaille ennen Taksvärkki-päivää. Nuoria kannustetaan tutustumaan oppaaseen ja keskustelemaan siitä esimerkiksi koulussa ja kotona. Oppilaita pyydetään ilmoittautumaan Taksvärkkiin muutaman päivän kuluessa oppaiden jakamisesta.

Vinkkejä Taksvärkki-työpaikan hankkimiseen saa alta kohdasta Ohjeet oppilas- ja opiskelijakunnille.

4.a Järjestä Taksvärkki-päivä

Taksvärkki-päivä voidaan toteuttaa perinteisenä päivän työnä tai osallistujien tai koko koulun yhteisenä tapahtumana.

Jokainen Taksvärkki ry:n keräykseen osallistuva oppilas saa työlomakkeen. Se on tarkastuslomake, jonka toinen osa jää työnantajalle kuitiksi. Työlomake on samalla myös vakuutuslomake.

Työlomakkeet jaetaan osallistujille ennen Taksvärkki-päivää. Seuraavana koulupäivänä oppilas tuo työlomakkeen koulun tai luokan Taksvärkki-yhteyshenkilölle.

Työnantaja maksaa palkkion työlomakkeen ohjeiden mukaisesti suoraan Taksvärkki ry:n tilille. Yksityishenkilöt voivat käyttää myös MobilePay-maksua. Taksvärkki ry ei suosittele käteismaksuja, sillä harva pankki ottaa enää vastaan käteistä.

Työlomakkeita ei tarvitse palauttaa Taksvärkki ry:lle. Käyttämättömät työlomakkeet tulee hävittää väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Suosituspalkkio Taksvärkki-päivän työstä on 15 euroa.

4.b Järjestä lipaskeräys

Keräyslippaita toimitetaan vain niitä tilanneille kouluille. Lippailla kerätty summa merkitään tilityslomakkeelle. Rahat tilitetään lähimmällä TalletusOtto-automaatilla Taksvärkki ry:n toimittamaa korttia käyttäen.

5. Tilitä keräyksen tuotto

Oppilaitoksen yhteyshenkilö tekee yhteenvedon tilityslomakkeelle saatuaan kaikilta luokilta työlomakkeiden kuittiosat.

Mahdolliset käteisellä saadut Taksvärkki-palkkiot tilitetään koulun tililtä Taksvärkki ry:n keräystilille Nordea FI96 1521 3000 1014 53. Tilisiirrossa tulee mainita oppilaitoskohtainen viitenumero, jotta tiedämme, minkä oppilaitoksen keräykseen tilitys kuuluu. Viitenumero löytyy tilityslomakkeesta. Vaihtoehtoisesti käteisrahojen tilityksen voi tehdä lähimmällä TalletusOtto-automaatilla käyttäen Taksvärkki ry:ltä erikseen tilattavaa korttia (puh. 050 341 5507 tai ilmoittautuminen@taksvarkki.fi).

Koulun yhteyshenkilö palauttaa tilityslomakkeen vastauskuoressa ja mahdolliset rahankeräyslippaat pakettina valmiiksi maksettua ja täytettyä pakettiosoitekorttia käyttäen.

Kaikki osallistujat on vakuutettu

Taksvärkki ry on vakuuttanut kaikki Taksvärkki-keräykseen osallistuvat tapaturmien varalta If Vahinkovakuutusyhtiössä. Tapaturmavakuutuksen numero on SP1345508.

Kysymyksiä?

Taksvärkki ry:n toimisto antaa tarvittaessa mielellään lisätietoa ja lähettää lisämateriaalia.
Yhteydenotot: Milka Autio puh. 050 341 5507 tai ilmoittautuminen@taksvarkki.fi.

Ohjeet työnantajille

Taksvärkki-päivä yhdistää ainutlaatuisella tavalla suomalaiset työnantajat ja nuoret. Opiskelijat ja koululaiset voivat näyttää taitonsa ja hankkia arvokasta työkokemusta. Yritykset puolestaan saavat nuorten työpanoksen lisäksi tilaisuuden kertoa omasta alastaan ja yrityksestään tulevaisuuden työnantajana.

Taksvärkki ry:n toiminta perustuu työnantajan Taksvärkki-työstä lahjoittamiin Taksvärkki-palkkioihin. Lahjoitusvaroilla Taksvärkki ry toteuttaa lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä kehitysyhteistyöhankkeita.

Taksvärkki ry:n toiminta on ammattimaista ja valvottua. Muun muassa ulkoministeriö ja opetusministeriö tukevat yhdistyksen toimintaa. Taksvärkki ry:n keräyskustannukset ovat maan alhaisimpia, alle 10 prosenttia.

Taksvärkki-keräykseen on helppo osallistua. Voit sopia Taksvärkki-päivästä suoraan koulun tai yksittäisen koululaisen tai opiskelijan kanssa.

Jokainen Taksvärkki-keräykseen osallistuva koululainen ja opiskelija on vakuutettu tapaturmien varalta If Vahinkovakuutusyhtiössä. Tapaturmavakuutuksen numero on SP1345508.

Suositus Taksvärkki-työstä maksettavaksi palkkioksi on 15 euroa. Taksvärkki-palkkiosta ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä eikä maksaa sosiaaliturvamaksua.

Työlomake ja palkkion maksu

Taksvärkki-keräykseen osallistuva nuori tuo mukanaan työlomakkeen, jonka toinen osa jää työnantajalle kuitiksi. Lomakkeen kääntöpuolella on ohjeet palkkion maksamiseksi.

Taksvärkki-palkkio maksetaan mieluiten suoraan Taksvärkki ry:n tilille Nordea FI96 1521 3000 1014 53. Tilillepanossa on mainittava oppilaitoskohtainen viitenumero, joka löytyy työlomakkeesta.

Yksityishenkilöt voivat maksaa palkkion Taksvärkistä myös MobilePay-maksuna älypuhelimella. Oppilaitoskohtainen numero löytyy työlomakkeesta.

Lisätietoja Taksvärkki-keräyksestä: Milka Autio puh. 050 341 5507 ja ilmoittautuminen@taksvarkki.fi.

Oppilas- ja opiskelijakunnat

Taksvärkkiin osallistuminen on helppoa. Aiempaa kokemusta ei tarvita, into tehdä riittää!

Aktiivinen oppilas- tai opiskelijakunta vastaa siitä, että koululla tutustutaan Oikeus olla minä -teemaan hyödyntämällä Taksvärkki ry:n materiaaleja. Oppilas- tai opiskelijakunta voi valita keskuudestaan Taksvärkki-vastaavat, jotka yhdessä suunnittelevat koulun oman Taksvärkki-kampanjan. Taksvärkki-vastaava voidaan valita myös jokaisesta luokasta.

Miksi Taksvärkki?

 • Taksvärkissä puolustatte nuorten oikeuksia.
 • Tekemällä päivän töitä ja lahjoittamalla palkkionne tuette nuoria Nepalissa.
 • Taksvärkki on kehitysyhteistyötä nuorelta nuorelle.

Taksvärkin toteutustavat

Ennen Taksvärkki-päivää luokkien, oppilas- tai opiskelijakunnan Taksvärkki-vastaavat käyvät läpi Oikeus olla minä -kampanjan materiaalin ja päättävät, miten teemaa käsitellään. He voivat esimerkiksi järjestää teemaan liittyvää ohjelmaa, perehdyttää oman luokkansa aiheeseen ryhmänohjaajan tunnilla tai järjestää kampanjan teemaan tai kohdemaahan liittyvän opintopiirin.

1) Taksvärkki-keräys

Oppilaat tai opiskelijat työskentelevät yhtenä koulupäivänä jonkun palveluksessa ja lahjoittavat palkkionsa keräykseen.

2) Taksvärkki-tapahtuma

Oppilas- tai opiskelijakunta voi järjestää esim. konsertin, myyjäiset tai kirpputorin. Tapahtuman tuotot lahjoitetaan Taksvärkki-keräykseen.

3) Kioskin tuotto

Oppilas- tai opiskelijakunta voi lahjoittaa kahvilan tai kioskin tuoton Taksvärkki-keräykseen esimerkiksi viikon ajalta.

Vinkkejä Oikeus olla minä -kampanjasta tiedottamiseen

 • Pitäkää kampanjaan liittyvä aamunavaus.
 • Järjestäkää tilaisuus, jossa katsotaan nepalilaisten nuorten arjesta kertova Oikeus olla minä -lyhytdokumentti.
 • Koululle voi maksutta tilata Taksvärkin kouluvierailijan vetämään infon tai työpajan kampanjan teemoista.
 • Taksvärkki-vastaavat seuraavat kehitysyhteistyöhankkeiden etenemistä uutiskirjeen ja Taksvärkin nettisivujen ja sosiaalisen median avulla ja jakavat tietojaan esimerkiksi ryhmänohjaajan tunnilla.
 • Toimittakaa koulun vuosikertomukseen tiedot Taksvärkki-keräyksen tuotosta koulussanne sekä valtakunnallisesti.
 • Julkistakaa tieto Taksvärkki-keräyksen tuotosta koulun kevätjuhlassa.

Vinkkejä Taksvärkki-työpaikkojen hankkimiseen

 • Ideoikaa yhdessä hyviä työpaikkoja ja tehkää niistä koulun seinälle juliste.
 • Pyytäkää paikallislehteä uutisoimaan lähestyvästä Taksvärkki-päivästä, jotta työnantajat voivat ilmoittaa työpaikoista suoraan koululle.
 • Taksvärkki-paikka voi löytyä myös vanhempien työpaikalta, yrityksistä, yhdistyksistä, seurakunnista tai kotoa.
 • S-ryhmä on mukana Taksvärkki-kampanjassa ja tarjoaa useilla paikkakunnilla mahdollisuuden tutustua erilaisiin kaupan alan töihin. S-ryhmän toimipaikkoja ovat esim. Prisma, S-market, Alepa, Sale, ABC -market ja Sokos. Ottakaa yhteyttä toimipaikan esimieheen mielellään kaksi viikkoa ennen varsinaista Taksvärkki-päivää.
Suomalainen nuori lähikuvassa.

”Me ollaan kuitenkin kaikki samanarvoisia, niin miksi jollain olisi oikeus syrjiä muita?”

Alma, 16, Helsinki

Suomalainen nuori lähikuvassa.
”Kaikkien pitäisi saada olla sellaisia kuin ne on. On paljon mukavampaa, kun kaikki saa olla omia itsejään.”
 
Miranda, 14, Oulu