Taksvärkkikeräys

Tietoa Taksvärkki-keräyksestä 2023–2024

Jokaisella nuorella on oikeus vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Nuoret ovat paitsi tulevaisuus, myös nykyisyys, ja siksi on tärkeää taata yhdenvertaiset vaikuttamismahdollisuudet kaikille jo tänään. Taksvärkki-kampanja 2023–2024 käsittelee nuorten vaikuttamista ja ajatuksia tulevaisuudesta.  

Olet vaikuttava -kampanja

Olet vaikuttava -kampanjassa sierraleonelaiset nuoret kertovat vaikuttamistyöstään, siihen liittyvistä haasteista sekä tulevaisuuden visioistaan. 

Sierraleonelaiset nuoret haaveilevat koulutuksesta, työstä, tasa-arvosta ja rauhallisesta tulevaisuudesta. Kuitenkin köyhyys, korruptio, eriarvoisuus ja ilmastonmuutos ovat hankaloittaneet heidän koulunkäyntiään, vaikuttamismahdollisuuksiaan ja tulevaisuudennäkymiään. Vuonna 1991 alkanut, 11 vuotta kestänyt sisällissota tuhosi heidän kotimaansa lähes täysin ja riisti monilta lapsuuden ja nuoruuden. Elämää vaikeutti olennaisesti myös ebolaepidemia vuosina 2014–2015, jolloin esimerkiksi koulunkäynti keskeytyi yhdeksäksi kuukaudeksi.  

Monia ongelmia on kuitenkin onnistuttu ratkaisemaan ja ihmiset tekevät töitä Sierra Leonen tulevaisuuden eteen. Maassa hyväksyttiin vuonna 2022 tasa-arvolaki, joka takaa naisille 30 prosenttia parlamenttipaikoista ja luottamusviroista paikallishallinnossa. Myös hiljattain uusittu nuorisolainsäädäntö takaa nuorille aiempaa parempia osallistumismahdollisuuksia alueellisessa päätöksenteossa. 

Sierraleonelaiset nuoret muutoksentekijät edistävät tasa-arvoa ja vammaisten osallisuutta, puuttuvat haitallisiin käytäntöihin sekä ehkäisevät sukupuolittunutta väkivaltaa. He järjestävät keskusteluohjelmia radiossa, kouluttavat teini-ikäisiä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista, puhuvat yhteisöissään tyttöjen ja vammaisten oikeuksista sekä haastavat viranomaisia toimimaan yhdenvertaisesti. 

Taksvärkki ry edistää nuorten edellytyksiä osallistua omien yhteisöjensä kehittämiseen. Taksvärkissä kerättyjen varojen ansiosta työmme voi jatkua. Keräystuotot käytetään kehitysyhteistyöohjelmamme rahoittamiseen. Tuemme nuorten osallisuutta ja ihmisoikeuksia Sierra Leonen lisäksi Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Mosambikissa, Nepalissa ja Sambiassa. 

Tehdään huomisesta kaikille oikeudenmukainen. 

Taksvärkki-päivä on mahdollisuus vaikuttaa!

Tekemällä päivän töitä ja antamalla palkkion Taksvärkki-keräykseen suomalaiset nuoret mahdollistavat monivuotiset kehitysyhteistyöhankkeet kuudessa maassa. Tavoitteena on, että nuorista tulee yhteisöjensä aktiivisia toimijoita ja kehityksen edistäjiä.

Taksvärkki-kampanja käynnistyy heti koulujen alkaessa elokuussa. Koulun oma Taksvärkki-päivä voi olla mikä tahansa lukujärjestykseen sopiva päivä kouluvuoden aikana. Kiitos kun osallistutte Taksvärkkiin ja muutoksen tekemiseen.

Tervetuloa mukaan muuttamaan maailmaa!

Taksvärkki-keräyksen tuotoilla tuetaan nuorten vaikuttamista esimerkiksi näillä keinoilla!

15 €

Kolmen päivän leiri vaikuttamistaidoista yhdelle nuorelle Nepalissa. 

60 €

Tunnin radio-ohjelman toteuttaminen vammaisten oikeuksia tukevan lainsäädännön puolesta Sierra Leonessa. 

200 €

Nuorten toteuttama tiedonkeruuprosessi yhteisöissä lapsiavioliittoihin, seksuaalioikeuksiin ja koulutukseen liittyvistä teemoista Malawissa. 

Taksvärkki-päivä ja työpaikat

Yksi osa Taksvärkki-kampanjaa on Taksvärkki-keräys. Se perustuu päivän työhön, Taksvärkkiin.

Erilaiset keräystavat:

Mistä Taksvärkki-työpaikkoja?

Taksvärkki-päivänä voi työskennellä vaikkapa yrityksessä tai kotitaloudessa. Taksvärkki-työtä voi tehdä melkein missä tahansa, esimerkiksi:

Taksvärkki-päivä tutustuttaa kiinnostavaan työpaikkaan

Taksvärkkipäivä antaa mahdollisuuden tutustua työelämään ja itseään kiinnostavaan alaan. Samalla saa hyödyllistä kokemusta ja suhteita esimerkiksi kesätöitä ajatellen.

Uutiskirje

Taksvärkin kuukausittainen uutiskirje tarjoaa näkymiä eri kulttuureihin ja kehitysmaiden todellisuuteen. Sen kautta saa hyödyllisiä välineitä ja materiaaleja oppilaitosten globaalikasvatuksessa käytettäväksi sekä uusimmat uutiset kampanjaan liittyen.

Presidentti Tarja Halosen kasvokuva.

Olet vaikuttava -kampanjan suojelija on presidentti Tarja Halonen, Taksvärkki ry:n kunniajäsen ja Taksvärkkitoimikunnan puheenjohtaja 1985–1988.

Tuloksia Taksvärkillä vuonna 2022

16 510

lasta ja nuorta Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa  ja Sierra Leonessa osallistui Taksvärkki ry:n tukemaan toimintaan.

3473

aktiivista nuorta osallistui Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelman toteuttamiseen. 

3814

aikuista vastuunkantajaa osallistui nuorten oikeuksien tukemiseen.

Fatu.

”Kun onnistun vaikuttamalla, se antaa minulle voimaa ja halua vaikuttaa lisää.” 

Fatu, 15, Sierra Leone