Tutustu nuoriin vaikuttajiin

Vahvistetaan yhdessä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia!

Kantaa ottava teatteriesitys Port Lokossa.

Sierraleonelaiset nuoret käyttävät teatteria vaikuttamisvälineenä. Kuvan teatteriesityksessä otetaan kantaa sukupuolistuneiseen väkivaltaan. Näytelmä esitettiin koulussa Port Lokossa. Kuva: Tanja Seppänen

CCYA: logo.

CCYA 

Centre for Coordination of Youth Activities on Taksvärkin kumppanijärjestö Sierra Leonessa. Järjestöjen yhteistyöllä vahvistetaan tasa-arvoa, nuorten osallistumista päätöksentekoon sekä heidän toimeentulomahdollisuuksiaan.

Kartassa oranssi Afrikan manner ja sen vieressä erillinen suurennettu Sierra Leonen kartan ääriviivat. Sierra Leonen kartasta johtaa viiva sen oikeaan sijaintipaikkaan Afrikan mantereen länsirannikolla.

Tiesitkö että

Sierra Leone sijaitsee Afrikan länsirannikolla, naapurimainaan Guinea ja Liberia. Maassa asuu hieman yli 8 miljoonaa ihmistä, joista alle 25-vuotiaita on 60 prosenttia. Sierra Leone itsenäistyi Iso-Britanniasta vuonna 1961. Maan virallinen kieli on englanti, mutta puhutuin kieli on krio. Pääkaupunki Freetown perustettiin 1700-luvulla Karibialta, Amerikoista sekä Englannista vapautuneille entisille orjille.

Aminata.

On tärkeää lopettaa tyttöjen sukuelinten silpominen. Koulutus on tärkeintä. Olen ylpeä koulutuksestani ja siitä, että voin kouluttaa muita nuoria ihmisoikeuksista. Haluaisin myös tehdä vaikuttamistyötä teatterin kautta.”  

Aminata, 14, Sierra Leone
Lansana.

”Tyttöjen koulutuksella on positiivinen vaikutus koko yhteisöön. Antakaa tyttöjen opiskella rauhassa.” 

Lansana, 20, Sierra Leone

Adama.

”Koulutuksen ansiosta olen oppinut olemaan itsevarma ja vahva. Naisten ei enää tarvitse olla riippuvaisia miehistä, pystymme seisomaan omillamme. Kun mies laittaa pöytään 2000 leonea, voin laittaa 5000 leonea.”

Adama, 25, Sierra Leone

Ansun kuva.
”Omien oikeuksiensa tunteminen on etuoikeus. Se on voimaa, tieto on valtaa. Tähtäämme siihen, että ihmiset tietäisivät omat oikeutensa.” 
 
Ansu, 28, Sierra Leone
Kadiatu.

”Uskon, että voin muuttaa asioita omassa lähiympäristössäni.” 

Kadiatu, 24, Sierra Leone

Rudrakshi.

”Vaikuttaminen alkaa pienistä askeleista, joista kasvaa isoja muutoksia.” 

Rudrakshi, 13, Suomi

Aava.

”Jokaikinen voi vaikuttaa ja se voi alkaa tosi pienistä teoista ja on helpointa aloittaa itselle tärkeistä asioista. Vaikuttamisen keinoja on tosi paljon.”  

Aava, 12, Suomi

Siiri.

”Haluan vaikuttaa omaan ikäluokkaani ja näyttää heille, miksi on tärkeää vaikuttaa itselle tärkeisiin teemoihin.”

Siiri, 12, Suomi

Ibrahim.

”Vammaiset ihmiset on sysätty syrjään yhteisössämme. Onneksi olemme saaneet tukea Taksvärkiltä ja nyt meitä kuunnellaan aiempaa enemmän. Meillä on oltava samat oikeudet kuin muillakin.”

Ibrahim, 17, Sierra Leone

Abioseh.

”Haluan vaikuttaa siihen, että meitä vammaisia ei syrjitä. Minulle kuuluvat samat oikeudet kuin muillekin.”

Abioseh, 15, Sierra Leone

Fatu.

”Kun onnistun vaikuttamalla, se antaa minulle voimaa ja halua vaikuttaa lisää.” 

Fatu, 15, Sierra Leone