Dagsverksinsamling

Dagsverksinsamling 2021–2022

Varje ungdom har rätt att delta och påverka. Via Dagsverke ingriper unga tillsammans i diskriminering som personer med funktionsvariationer möter.

Med dagsverkskampanjen vill vi göra diskriminering som riktar sig mot funktionsvarierade, dvs. funkfobi, synligt. Samtidigt visar vi hur alla kan vidta åtgärder mot diskriminering av personer med funktionsvariationer.

Vad hindrar dig? -kampanj

I kampanjen ”Vad hindrar dig?” berättar unga funktionsvarierade och icke-funktionsvarierade påverkare om sina tankar om påverkansarbete och om hinder i tillgänglighet.

Mänskliga rättigheter gäller alla. Alla måste vara delaktiga i att påverka och besluta om saker.

Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen stöds ungdomsorganisationernas arbete i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Sierra Leone och Zambia. Ungdomsgrupper försvarar ungdomars lika rättigheter och uppskattningen av mångfald. Icke-diskriminering är en nyckelprincip för grupperna.

I projektländerna behandlas diskriminering av personer med funktionsvariationer, t.ex. genom kamratutbildare, utbildningar och olika kampanjer. Ungdomar arbetar tillsammans med vuxna och beslutsfattare. Detta kommer att medföra förändring.

Dagsverke från unga till unga

Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverksinsamlingen stöder de finländska ungdomarna Dagsverke rf:s mångåriga utvecklingssamarbetsprojekten. Målsättningen är att ungdomarna blir engagerade i verksamheten i sitt lokalsamhälle och främjar dess utveckling.

Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen 2021–2022 kan de unga fortsätta sitt arbete med att främja likaberättigande. På plats i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Sierra Leone och Zambia arbetar Dagsverkes samarbetsorganisationer.

Utmaningarna är globala och gemensamma. Tillsammans kan vi lösa dem. Genom att delta i Dagsverksdagen är ni med och arbetar för att skapa en rättvisare värld.

Dagsverke är en möjlighet att påverka!

Dagsverksdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat. Tack för att ni deltar i Dagsverksdagen och gör skillnad.

Välkommen med att förändra världen!

Med Dagsverkes intäkter försvaras funktionsvarierade ungdomars rättigheter till exempel på följande sätt:

10 €

Två kamratutbildare kan erbjuda utbildning för 70 ungdomar i Zambia. Utbildningsämnet är jämlikhet och icke-diskriminering av personer med funktionsvariationer.

80 €

En cykel kan skaffas för ungdomsgrupp i Malawi. Tack vare cykelskjutser kan ungdomar med funktionsvariationer som är intresserade av att påverka delta i ungdomsgruppsmöten.

250 €

Elevkårsaktiva vid en nepalesisk skola kan driva kampanj för att främja funktionsvarierades rättigheter i närliggande byar.

Dagsverksinsamling

En del av Dagsverkskampanjen utgörs av Dagsverksinsamlingen. Den bygger på att eleverna eller studerandena arbetar en dag, gör ett dagsverke. Lönen de får donerar de till Dagsverke rf. Den rekommenderade minimilönen för ett Dagsverke är 15 euro.

Olika insamlingsmetoder 

Var hitta Dagsverksplats?

Det går exempelvis bra att arbeta vid ett företag eller för ett hushåll. Man kan alltså göra ett Dagsverke nästan var som helst:

Dagsverksdagen ger också möjlighet att lära känna en intressant arbetsplats

I vissa skolor slås Dagsverksdagen ihop med den praktiska arbetsorienteringen, prao-perioden, så att skoleleverna kan vara kvar på den arbetsplats de prövat en dag längre. Dagsverksdagen erbjuder ytterligare en möjlighet att lära känna en intressant bransch och arbetsplats och att knyta kontakter t.ex. med tanke på sommarjobb.

Nyhetsbrev

Dagsverke rf informerar i sitt elektroniska nyhetsbrev som utkommer ca 10 i året om arbetet med ungdomarna som utförs i utvecklingsländerna och dess resultat, samt den globalfostran som sker i Finland och de workshops och material som erbjuds.

Presidentti Tarja Halosen kasvokuva.

Beskyddare för Dagsverkeskampanjen är president Tarja Halonen, Dagsverke rf:s hedersmedlem och ordförande för Dagsverkeskommittén 1985–1988.

Dagsverkes resultat år 2020

13372

barn och unga i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Sierra Leone och Zambia deltog i projekt stöds av Dagsverke rf.

366

organiserade möten, där unga fick nya kunskaper och kamratpåverkan.

8477

ansvarstagande vuxna deltog i att stöda ungas rättigheter.

Nuoren kasvokuva.

”Funktionsvarierades deltagande ska tas på allvar. Deras åsikter får inte förbises.”

Madalitso, 18, Malawi