Unga påverkare

Tillsammans ingriper vi i diskriminering av personer med funktionsvariationer

Nepalilaisia nuoria ja opettaja pohtimassa ryhmätyön ääressä.

”Vissa vågar inte berätta ifall de upplevt mobbing. De håller det hemligt. Det här kan påverka ungas välmående och kan till exempel leda till depression. Vi har lagt fram gemensamma regler som alla eleverna följer”, berättar Ashmita, 14.

Piirros puhekupla jossa kysymysmerkki.

4 sätt att ingripa i diskriminering av personer med funktionsvariationer!

Möt alla människor med respekt.

Följ aktivister med funktionsvariationer på some.

Lägg till undertext i dina videor och skriv en alt-text till dina bilder på some.

Anta inte att alla gör saker på samma sätt eller lika snabbt.

Nuoren kasvokuva.

”Jag tror att unga människor kan göra en verklig skillnad genom sociala medier. Med vloggar och genom att prata om vad man själv tycker.

Ungdomar med funktionsvariationer kan påverka på ungefär samma sätt. Såklart, om man måste komma någonstans, måste man ta i beaktande frågor om tillgänglighet. Att kan man komma dit, hur är atmosfären och får man med en assistent.”

Ronja, 14, Finland

Nuoren kasvokuva.

”Jag vill, att vuxna bättre ska ta ungdomar i beaktande. Jag vill, att de lyssnar på våra förbättringsförslag.”

Chifuniro, 17, Malawi

Nuoren kasvokuva.

”Alla måste ta funktionsvarierade ungdomars synpunkter och utmaningar på allvar. Unga måste tas med i beslutsfattandet.”

Madalo, 18, Malawi

Nuoren kasvokuva.

”Genom ungdomsrådet har jag kunnat komma med utvecklingsidéer i mitt bostadsområde. Om ungdomar stöter på utmaningar i sina samfund, funderar vi på lösningar på dem. Sedan förverkligar vi dem.”

Musa, 18, Zambia

Nuoren kasvokuva.

”Människor diskrimineras på grund av till exempel etnisk härkomst och funktionsvariation. Min dröm är att vara lärare. Som lärare kunde jag ta itu med mobbning och ojämlik behandling i skolan. Jag skulle öka elevernas förståelse för ojämlikhet. De kan sedan dela vad de har lärt sig med sina föräldrar. Då kan föräldrarnas attityder också förändras.”

Nirjala, 17, Nepal

Nuoren kasvokuva.

”Funktionsvarierade ungdomar är en del av lösningen i vilket som helst samhälleligt problem. Vi kan påverka när vi känner oss som en del av ett samfund.”

Jeff, 18, Zambia

Nuoren kasvokuva.

”Funktionsvarierade unga kan vara en del av en förändring. Vi måste få föra fram våra åsikter i sånt som berör oss själva.”

Ndenda, 17, Malawi

Nuoren kasvokuva.

”Unga kan förändra på saker i alla fall genom att ställa upp i alla val. Om du blir vald, kan du föra fram dina egna åsikter. Överlag kan man ifrågasätta samhällets strukturer och normer, det hjälper redan en hel del.”

Emma, 18, Finland

Nuoren kasvokuva.

”Kanske kan rädsla hindra en från att påverka. Om man inte har sett någon som sig själv där tidigare. Rädslan kunde övervinnas om man till exempel i en annons visar olika människor och säger att alla är välkomna.”

Amalia, 16, Finland

Nuoren kasvokuva.

”Jag tycker att ungdomar borde påverka mera på sociala medier. Också ungdomar med funktionsvariationer ska påverka.

Man måste prata och våga dela med sig av sina åsikter. Själv har jag påverkat via sociala medier.”

Hashim, 16, Finland

Nuoren kasvokuva.

”Funktionsvarierades deltagande ska tas på allvar. Deras åsikter får inte förbises.”

Madalitso, 18, Malawi

Nuoren naisen kasvokuva.
 
”Funktionsvariationer är bara en uppfattning som människor skapat.

Om vi lyckas ändra på uppfattningen, skulle funktionsvariationer inte orsaka problem för någon.”

 

Anita, 25, Nepal