Vastauksia lukiolaisille Watereilla

Suomen Lukiolaisten Liiton syksyn Water-festivaalit kokosivat yhteen lukioiden oppilaskuntatoimijoita kautta maan. Oulussa 19.–20.10. ja Lahdessa 26.–27.10. järjestetyillä Water-festivaaleilla yhteensä yli 300 aktiivista lukiolaista sai eväitä ja intoa oppilaskuntatoiminnan kehittämiseen ja tutustui kollegoihinsa eri puolilta Suomea.

Mukana menossa oli myös Taksvärkki ry, jonka jäsenjärjestö Suomen Lukiolaisten Liitto on. Taksvärkki ry on lukiolaisille tärkeä yhteistyökumppani – kaikki sen kehitysyhteistyöhankkeet ovat itse asiassa lukiolaisten omia hankkeita.

Lahdessa Taksvärkki ry esittäytyi sunnuntain Speed Dating -osiossa, jolloin oppilaskuntatoimijoille tarjoutui tilaisuus kysyä mieltä askarruttavista asioista Taksvärkki-keräykseen liittyen. Nuoret ottivat tilaisuudesta vaarin, ja hyviä kysymyksiä riitti. Valtaosalle taksvärkki-keräys oli entuudestaan tuttu. Monet mainitsivat kouluissaan nimenomaan oppilaskunnan hallituksen päättävän päivätyökeräyksen kohteesta.

Oppilaskunta-aktiiveja kiinnosti erityisesti Taksvärkki-työllä ansaittujen rahojen käyttö, mikä onkin olennainen kysymys, kun kyse on nuorten itse ansaitsemista ja keräykseen lahjoittamista varoista. Nuoret tahtoivat tietää esimerkiksi, miten Taksvärkki ry:n uusi sierraleonelainen kumppanijärjestö CCYA valittiin, mitä Taksvärkki-keräyksen tämän lukuvuoden kohdemaassa Sierra Leonessa tehdään kerätyillä varoilla, miten rahankäyttöä valvotaan, kuinka suuri osa rahoista kuluu hallintoon, loppuvatko projektit kehitysmaissa heti keräysvuoden jälkeen ja miksi Taksvärkki-rahat pitäisi lahjoittaa kehitysyhteistyöhön kotimaan kohteen sijaan.

Kaikki Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeet valitaan ammattitaitoisesti etukäteen tutkimalla ja suosituksia pyytämällä. Tulevaa hanketta valittaessa arvioidaan paitsi hanke-ehdotukset, myös kumppanijärjestöjen kyky ja mahdollisuudet toteuttaa yhteisesti sovitut tavoitteet. Keräyskohteelle ja tuettavalle järjestölle asetetuista kriteereistä tärkein on, että ensisijaisina hyödynsaajina ovat kehitysmaan nuoret. Lisäksi hankkeeseen on sisällyttävä koulutus-, valistus- tai opetuselementti ja hankkeella tulee saavuttaa kestävää kehitystä. Lopullisen päätöksen hankkeen valinnasta tekee Taksvärkki ry:n hallitus, joka koostuu 11 opiskelija-, palkansaaja-, rauhan- ja kirkon nuorisotyön järjestön edustajista.

Taksvärkki ry:n hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten kumppanijärjestöjen ammattilaisten kanssa. Työhön kuuluvat myös vuosittaiset tilintarkastukset sekä hankemaassa että Suomessa. Taksvärkki-keräysten tuotosta 85 % menee hankkeissa tehtävään työhön kehitysmaassa. Loput 15 % käytetään keräyksen järjestämiskuluihin kuten postitukseen ja tilintarkastuksiin. Jatkuvuus on pysyvien muutosten edellytys, siksi hankkeet kestävät keskimäärin viisi vuotta, vaikka oppilaitoksille suunnattu kampanja vaihtuukin joka lukuvuosi.

Aidon ja alkuperäisen Taksvärkin idea on osoittaa solidaarisuutta kehitysmaiden lapsille ja nuorille. Taksvärkki on suomalaisten nuorten omaa kehitysyhteistyötä – suoraan nuorelta nuorelle.

Lukuvuonna 2013–2014 Taksvärkki-kampanjan valokeilassa ovat Sierra Leonen nuoret. Vuonna 2014 alkavassa hankkeessa sierraleonelaiset nuoret saavat koulutusta ihmisoikeuksista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja siten paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteiskuntaansa. Pikkukaupungeissa ja kylissä asuvia nuoria tuetaan perus- ja ammatillisessa koulutuksessa ja he saavat tietoa elämänhallintataidoista kuten seksuaaliterveydestä.

Lisää tietoa Taksvärkki-kampanjasta Lukemattomat tytöt lukemaan löytyy kampanjasivustolta.
 
 
 
 
 
 
 
 

Taksvärkki ry on mukana Watereilla seuraavan kerran Seinajoella 6.4.2014 ja Kuopiossa 13.4.2014.