Vastuullisen lahjoittamisen marraskuu

Taksvärkki ry on mukana Vastuullisen lahjoittamisen marraskuu -kampanjassa. Perinnöt ovat yhä merkittävämpi tuki monenlaisen yleishyödyllisen toiminnan rahoitukseen ja yhä useampi suomalainen haluaa muistaa järjestöjä testamentissaan. Tietoisuutta testamenttilahjoittamisen mahdollisuudesta lisätään järjestöjen ja asianajajien yhteistyön voimin marraskuussa 2019.

Vastuullisen lahjoittamisen marraskuu -kampanjan myötä asianajajia on kannustettu laatimaan alkavan marraskuun aikana veloituksetta testamentteja, joissa ainakin yhtenä edunsaajana on jokin kampanjassa mukana olevista 45 järjestöstä.

Haasteen tehdä hyvää on ottanut vastaan yli 60 asianajajaa tai asianajotoimistoa ympäri Suomen. Kampanjassa mukana olevat järjestöt edustavat laajasti suomalaista järjestökenttää ja toimivat muun muassa ihmisoikeuksien edistämiseksi, lasten, nuorten ja perheiden hyväksi Suomessa sekä kehitysmaissa, edistävät terveyttä ja hyvinvointia sekä tekevät työtä luonnon- ja eläinsuojelun edistämiseksi.

Kampanjalla myös lisätään kansalaisten tietoisuutta siitä, että omaisuuden testamenttaaminen on lähisukulaisten lisäksi mahdollista myös muille tahoille. Testamentissaan henkilö voi esimerkiksi ohjata osan omaisuudestaan itselle tärkeään hyvään kohteeseen. Koko omaisuuttaan ei tarvitse testamentata järjestölle.

Järjestöt käyttävät saamansa perinnöt lahjoittajan toivomaan kohteeseen. Järjestöille tehtyjen testamenttilahjoitusten on hyvä olla yleisluontoisia, jolloin lahjoitus voidaan varmasti vastaanottaa ja käyttää tehokkaasti. Testamenttilahjoitukset ovat verovapaita eivätkä yleishyödylliset yhteisöt maksa saamastaan perinnöstä veroa.

Tietoa kampanjasta sekä mukana olevat järjestöt ja asianajajat yhteyshenkilöineen löytyvät: www.asianajajaliitto.fi/probono

Lisätietoa lahjoitusmahdollisuuksista Taksvärkki ry:lle antaa toiminnanjohtaja Lauri Peltonen:
lauri.peltonen(@)taksvarkki.fi, 040 848 0905