Vapaaehtoiset aktiivisena osana hanketyötä

Taksvärkki ry:n uudistuneiden vapaaehtoisryhmien jäsenet pääsevät ideoimaan, kommentoimaan ja kehittämään hanketyötä yhdessä hankesuunnittelijoiden kanssa.

Entinen hanketyön vapaaehtoisryhmä Kääntöpiiri ja Guatemala-ohjausryhmä uudistuivat syksyn alussa. Nyt Kumpulantien toimistolla kokoontuu kuukausittain neljä vapaaehtoisryhmää: Afrikka- ja Lattari-opintopiirit sekä hanketyöryhmät, jotka osallistuvat uusien hankkeiden valmisteluun ja suunnitteluun Sambiassa ja Keniassa.

Afrikka-opintopiiriläiset keskittyvät Taksvärkin meneillään oleviin hankkeisiin Mosambikissa, Madagaskarilla ja Sierra Leonessa, Lattari-piirin sarkaa ovat puolestaan Bolivia ja Guatemala. Hankesuunnittelijoiden johdolla kokoontuvat ryhmät perehtyvät hankehallinnon maailmaan kuukausittain vaihtuvan teeman mukaan, joka määräytyy sen perusteella, mikä kulloinkin on ajankohtaista hankkeiden kannalta.

Kaikille avoimet opintopiirit ja hakemusten perusteella muodostetut neljän hengen hanketyöryhmät herättivät paljon kiinnostusta alusta alkaen. Konkreettinen kokemus hanketyöstä motivoi opiskelijoita ja vastavalmistuneita. Tarkoituksena onkin molempia osapuolia hyödyttävä tilanne, jossa Taksvärkki ry tarjoaa vapaaehtoisille arvokasta työkokemusta ja kehittää samalla omaa toimintaansa. Suuremmassa joukossa käytävä keskustelu avaa uusia näkökulmia myös kehitysyhteistyön parissa pidempään työskennelleille.
 

 
Seuranta ja arviointi tutuksi

Syksyn ensimmäisessä Afrikka-opintopiirin tapaamisessa käsiteltiin hankkeen seurantaa ja arviointia. Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeissa tehdään jatkuvan seurannan lisäksi vähintään kaksi arviointia: väliarviointi kolmen vuoden toiminnan jälkeen ja loppuarviointi, kun hanke viiden vuoden jälkeen päättyy. Loppuarviointi on ajankohtainen Madagaskarilla tänä vuonna, kun nuorten lukutaidon parantamiseen tähdännyt hanke pannaan pakettiin.

Hankesuunnittelija Senja Väätäinen-Chimpuku suunnittelee parhaillaan Madagaskar-hankkeen loppuarviointia. Näkökulmaa haettiin yhdessä opintopiiriläisten kanssa, jotka olivat ennen tapaamista tutustuneet kahteen menetelmään: The Most Signicant Change painottaa hankkeeseen osallistuneiden henkilökohtaista kokemusta merkittävimmästä muutoksesta ja Contribution analysis tarkastelee hankkeen toimintojen ja muutosten syy-seuraussuhteita.

Kahden tunnin tapaamisaika tuntui lyhyeltä, kun osallistujat ruotivat eri arviointikeinojen hyviä ja huonoja puolia. Keskustelua käytiin määrällisten ja laadullisten arviointiperusteiden eroista ja kysymyksiä heräsi esimerkiksi siitä, kenen ehdoilla arvioita tehdään ja onko ulkoinen arvioitsija aina tarpeen vai riittääkö pelkkä sisäisesti tehtävä arviointi. Kiinnostavan lisän tapaamisen toi Madagaskarilla hankkeen parissa vapaaehtoisena työskennelleen Heini Rosqvistin osallistuminen Skypen kautta Oulusta.

Arviointia voi tehdä monella tapaa. Parasta olisi räätälöidä eri menetelmistä toimintamalli, joka voidaan helposti toteuttaa käytettävissä olevin resurssein mutta vastaa hankkeen erityisluonnetta. Taksvärkki ry:ssä arviointi suunnitellaan yhdessä kumppanijärjestön kanssa niin, että järjestö voi hyödyntää tietoa tulevia hankkeita suunnitellessaan. Arvioinnin tulokset ovat myös tärkeä osa raporttia, joka Suomessa laaditaan ulkoministeriölle. Ulkopuolisen arvioitsijan palkkaaminen ja raporttien julkisuus tukee läpinäkyvän ja avoimen kehitysyhteistyön periaatetta, jota pidetään Taksvärkki ry:ssä tärkeänä ohjenuorana.
 
Kiinnostuitko opintopiirien toiminnasta?

Taksvärkki ry:n Afrikka- ja Lattari-opintopiirit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Ryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa Taksvärkin toimistolla osoitteessa Kumpulantie 7. Tapaamisiin valmistaudutaan tutustumalla hankesuunnittelijan ennalta lähettämään materiaaliin. Aiempaa kokemusta hanketyöstä ei tarvitse, tule siis rohkeasti mukaan!

Yhteydenotot
Afrikka-opintopiiri:
Senja Väätäinen-Chimpuku
Puh. + 358 (0)9 5845 5502
senja.vaatainen(at)taksvarkki.fi

Lattari-opintopiiri:
Marjaana Hyppönen
Puh. + 358 (0)9 5845 5506
marjaana.hypponen(at)taksvarkki.fi

Teksti: Anja Karppinen
Kuvat: Janne Riikonen