Vaikuttamiskortit innostivat Educa-messuilla

Taksvärkki ry osallistui Educa 2023 -tapahtumaan Fingo ry:n kansalaisvaikuttamisen torilla. Esillä oli Taksvärkin oppimateriaaleja ja oppaita sekä Mitä välii? -kampanjan materiaaleja. Esillä olleet vaikuttamiskortit herättivät kiinnostusta messukävijöissä ja nuorten vaikuttamisen teemat synnyttivät innostavia keskusteluja. Vaikuttamisteemaisten korttien katsottiin myös sopivan erityistä tukea tarvitsevien sekä S2-ryhmien opetukseen sekä kotouttavaan koulutukseen aikuisille. Erityistä kiitosta saivat vaikuttamiskorttien selkoversiot. 

Vaikuttamiskortit ovat ladattavissa maksuttomasti kampanjan sivuilta. Kortit ovat saatavilla myös selkokielisenä.  

Kävijät jakoivat ajatuksiaan nuorten vaikuttamiskeinoista 

Kävijät saivat äänestää korteista niitä, joihin itse kannustavat tai haluaisivat kannustaa nuoria työssään tai työnsä ulkopuolella. Taksvärkki ry haastatteli neljää ständillä kävijää, Susannaa, Doraa, Tanjaa sekä Liisaa (Liisan nimi muutettu). Susanna valitsi suosikeikseen keskustelun käymisen ja tiedon jakamisen, itsemyötätunnon sekä ympäristöteot. Hänen mukaansa myös kasvattajien tulisi varata arkeen riittävästi aikaa keskustelulle.  

”Nämä ovat matalan kynnyksen vaikuttamiskeinoja, jotka eivät vaadi hirveästi vaivannäköä. ”  

Susanna hymyilee kameralle ja pitelee oranssia Taksvärkin kangaskassia.
Susanna kannustaa kasvattajia toimimaan itse esimerkkinä nuorille. 

Vaikuttaa voi monella tavalla 

Lukutaito ja lukeminen luovat pohjaa keskustelulle ja tiedon jakamiselle. Liisan omassa työssä on korostunut lukemisen merkitys. 

”Nuori voi oivaltaa, että lukemalla saa otettua selvää asioista ja saa maailmaa avaavia kokemuksia, joiden kautta voi itsekin muodostaa mielipiteensä asioista, kyseenalaistaa tai pitää totena lukemaansa. Sitten voidaan jakaa tietoa toisten kanssa keskustelemalla.” 

Aikuisten kotoutumiskoulutuksessa toimivan Tanjan mukaan osalle opiskelijoista ympäristöteot ovat uusi ja konkreettinen vaikuttamisen muoto. Tanja kannustaa opiskelijoita myös vapaaehtoistyöhön, sillä vaikuttamisen lisäksi vapaaehtoistyö toimii kotoutumisen keinona. Vapaaehtoistyön kautta tapaa muita ihmisiä erilaisista taustoista ja yhteiskunta ja yhteisöt tulevat tutuiksi. Myös äänestämisen merkitys on noussut Tanjan työssä esiin: 

”Osa ei ole kotimaassaan tottunut äänestämään. Ajatellaan, että äänestämisellä ei ole merkitystä ja vaalien tulokset ovat ennalta sovittuja. Meillä Suomessa on kuitenkin toimiva demokratia ja äänestämällä voi oikeasti vaikuttaa.” 

”Taide on moniulotteista, se ylittää maantieteelliset rajat ja sitä voi tulkita monella eri tavalla.”

Dora  nosti vaikuttamiskeinoista esiin kantaaottavan taiteen tekemisen.  

”Kantaaottava taide on helposti lähestyttävä vaikuttamisen muoto. Jokainen voi taiteen keinoin rakentaa ja luoda ja tuoda esille niitä asioita, mihin itse haluaa ottaa kantaa. Taide on moniulotteista, se ylittää maantieteelliset rajat ja sitä voi tulkita monella eri tavalla.” 

Dora hymyilee kameralle.
Dora nosti korteista esille kantaaottavan taiteen tekemisen. 

Aikuisten täytyy antaa lapsille ja nuorille tilaa ja mahdollisuus vaikuttaa 

Kävijät jakoivat myös vinkkejään nuorille, kasvattajille ja muille aikuisille nuorten vaikuttamiseen liittyen. 

”Menkää porukalla tutustumaan tapahtumiin ja toimintaan, niin kynnys lähteä mukaan madaltuu. Yhdessä tekemällä on helppo tutustua eri tapoihin vaikuttaa!” vinkkaa Tanja.  

Dora ja Liisa muistuttavat kasvattajia sekä vanhempia siitä, että lasten ja nuorten täytyy saada tehdä itse päätöksiä arjessa, jolloin nuori oppii voivansa vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Tämä vaatii aikuiselta kykyä siirtyä aika ajoin keskiöstä sivummalle. 

”Kasvattajien tulisi myös antaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallistua ja toimia itsenäisesti. Täytyy siis pystyä irrottamaan ja antamaan nuorelle mahdollisuus itsenäiseen toimintaan, vaikka on tottunut olemaan tukijan roolissa” huomauttaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa työskentelevä Liisa.  

Itsemyötätunto ja ystävällisyys vaikuttamiskeinona vetosi messukävijöihin 

Ylivoimaisesti suosituimmaksi vaikuttamiskeinoksi osoittautui itsemyötätunto ja ystävällisyys.  

”Meidän täytyy myös muistaa olla ystävällisiä itsellemme ja miettiä omaa hyvinvointiamme, koska sillä on vaikutusta myös ulospäin ja siihen, miten vaikutamme omaan ympäristöömme ja toisiin ihmisiin” Susanna kiteyttää.  

Kuvassa Itsemyötätunto ja ystävällisyys -vaikuttamiskortti. Piirroshahmo Amina Avulias auttaa käsi kipsissä olevaa ystäväänsä ostoksissa. Korttiin on kiinnitetty värikkäitä strassitarroja.
Itsemyötätunto ja ystävällisyys -kortti osoittautui messukävijöiden suosikiksi.