Vaikuta! työpaja FSS:n oppilaskuntaviikonlopussa

Maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna innokkaita oppilaskunta-aktiiveja eri lukioista ympäri Suomea kokoontui Paraisiin, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS:n oppilaskuntaviikonloppuun. Myös Taksvärkki oli mukana! Aurinkoisena talviaamuna Taksvärkin kansainvälisyyskasvatuksen iskuryhmä Leena Honkasalo ja minä suuntasimme Helsingistä länteen kohti Paraista”.

Oppilaskuntaviikonlopun aikana Taksvärkin tehtävä oli Vaikuta! -työpajan vetäminen. Guatemalassa kehitetty menetelmä korostaa osallistujien aktiivisuutta, asettaen heidät pääosaan. Työpaja pohjaa kriittiseen pedagogiikkaan: osallistujat saavat itse pohdiskella käsillä olevaa ongelmaa ja myös keksiä siihen ratkaisuja. Työpajan keskeiset toimijat ovat siis osallistujat!

Työpaja aloitettiin lyhyellä nimileikillä nimeltä ”Sateenkaari”. Vaikka osallistujat tiesivät toistensa nimet jo ennestään, kävi ilmi, että leikki kuitenkin oli melko haastava! Seuraavan vaiheen aikana osallistujat tutustuivat ongelmaan. Kysymyksenasettelu ”Minkälaisia haasteita oppilaskunta-aktiivit kohtaavat kouluissaan?” tuntui aluksi hieman haastavalta, mutta hetken päästä ideoita alkoi pulputa.

Esimerkiksi mainittiin huono yhteys opettajiin sekä kiinnostuksen puute oppilaskunnassa. Seuraavana tehtävänä osallistujien tuli ryhmittäin kehittää ongelmapuu tietyntyyppisen haasteen ympärillä. Tehtävän tarkoituksena oli antaa osanottajille mahdollisuus analysoida ongelmaa ja keksiä ratkaisuja siihen. Osallistujat keksivätkin luovia ja konkreettisia ratkaisuja! Hallituksen jatkokoulutus ja läpinäkyvyys olivat pari mainituista ehdotuksista. Seuraavaksi ryhmät suunnittelivat ja äänittivät radiospotit, lähtökohtana sama haaste. Spoteista tuli hauskoja ja keskenään hyvin erilaisia! Yksi ryhmä nauhoitti paneelikeskustelun, toiset valitsivat uutispohjan tai kohtauksia kuvitteellisesta lukiosta.

Tässä voit kuunnella yhden radiospoteista! (ruotsinkielinen)

Lopuksi osallistujille annettiin tehtäväksi analysoida ongelmaa ja työpajan vaikutusta heihin itseensä. Heitä pyydettiin myös reflektoimaan ongelman mahdollisia ratkaisuja. Kun anonyymit vastaukset luettiin ääneen, ilmeni, että suurin osa osallistujista koki saaneensa miettiä ja analysoida ongelmia uusien näkökulmien kautta; ja että työpaja oli antanut heille uusia ideoita. Monet mainitsivat olevansa aiempaa motivoituneempia toimimaan aktiivisesti oppilaskunnan hallituksessa. Mainittiin jopa yksi konkreettinen toimenpide: yksi osallistuja sanoi aikovansa muuttaa oppilaskuntansa äänestysjärjestelmää! Näin työpaja päätettiin toiveikkaassa ja innostuneessa hengessä. Asioihin vaikuttaminen onkin yllättävän helppoa!

 

Teksti: Elisabeth Wide