Vaikuta koulumaailmaan globaalikasvatustyöryhmässä

Haluatko päästä kurkistamaan kansalaisjärjestöjen tekemään globaalikasvatustyöhön ja ideoida uusia innostavia keinoja edistää lasten ja nuorten aktiivista maailmankansalaisuutta? Tahdotko tutustua syvemmin globaalikasvatuksen ajankohtaisiin aiheisiin ja olla mukana kehittämässä Taksvärkki ry:n opettajille ja oppilaille suunnattua globaalikasvatusmateriaalia ja uusia menetelmiä?

Haemme innokkaita ja motivoituneita vapaaehtoisia globaalikasvatustyöryhmäämme.

Taksvärkin toteuttama globaalikasvatus tähtää yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja kannustaa lapsia ja nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Globaalikasvatustyöryhmän jäsenenä pääset mukaan kehittämään asiantuntijuuttasi globaalikasvatuksessa sekä ideoimaan Taksvärkin kouluyhteistyön ja oppimateriaalien kehittämistä.

Globaalikasvatustyöryhmän jäsenet antavat näkemystään Taksvärkki ry:lle siihen, millaisia menetelmiä ja materiaalia lapset, nuoret ja opettajat kaipaavat kouluihin. Työryhmässä opit järjestötyöstä ja globaalikasvatuksen ajankohtaisista aiheista, saat kokemusta oppimateriaalien kehittämisestä ja tapaat muita aiheesta kiinnostuneita. Vapaaehtoisena työryhmässä toimiminen sopii esim. opettajalle, kasvattajalle, opiskelijalle tai muuten alasta kiinnostuneelle.

Työryhmään valittavilta henkilöiltä toivomme:
– Koulumaailman tuntemusta ja kiinnostusta globaalikasvatusta kohtaan
– Intoa kehittää Taksvärkin oppimateriaalia ja menetelmiä
– Sitoutumista työryhmän toimintaan lukuvuoden 2019–2020 ajaksi

Työryhmä tapaa Helsingissä kerran kuussa lukuvuoden 2019–2020 loppuun asti. Tapaamisten välillä itsenäisesti tehtäviä luku- ja kommentointitehtäviä on arviolta muutama tunti kuukaudessa. Syksyllä työryhmä osallistuu Taksvärkin alakouluille suunnatun Lukuralli-kampanjan ja lapsen oikeuksia käsittelevien oppituntiharjoitusten kehittämiseen. Keväällä työryhmä keskittyy erityisesti uuden Taksvärkki -kampanjan viestin ja pedagogisen materiaalin kehittämiseen sekä nuorten aktiiviseen toimijuuteen. Ryhmän toimintaan sitoutuneet saavat vapaaehtoistyöstään todistuksen.

Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran keskiviikkona 30.10. klo 16:30–19:30 Taksvärkin toimistolla (Siltasaarenkatu 4, Helsinki). Toivomme kaikkien työryhmään valittujen pääsevän osallistumaan ensimmäiseen tapaamiseen. Muiden tapaamisten ajankohta sovitaan ensimmäisen tapaamisen yhteydessä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi sunnuntaihin 27.10. mennessä osoitteeseen hanna.hjerppe@taksvarkki.fi. Voit kertoa hakemuksessasi, miksi haet työ ryhmään, odotuksistasi, aiemmasta globaalikasvatuksen ja koulumaailman tuntemuksestasi sekä mahdollisuudestasi sitoutua toimintaan. Työryhmän valinnoista ilmoitetaan 28.10.

Tiedustelut: globaalikasvatuksen suunnittelija Hanna Hjerppe
hanna.hjerppe@taksvarkki.fi, puh. 050 512 4171

 
 
DSCF4395 – kopio