Uusi opas haastaa yläkoululaiset ennakkoluulojen purkuun ja median kriittiseen tarkasteluun

Maailman äänet -opas laajentaa mielikuvia globaalista etelästä ja lisää oppilaiden tietämystä globaalista eriarvoisuudesta. Taksvärkki ry kannustaa yläkoulujen opettajia ja oppilaita tarkastelemaan kriittisesti eri tapoja hahmottaa maailmaa.

Jokaisella on ennakkokäsityksiä sekä oletuksia siitä, minkälaisia ihmiset tai maat ovat. Yläkoulun opettajille suunnattu Maailman äänet -opas pureutuu siihen, kuinka voimme havahtua tarkastelemaan maailmaa yhä monipuolisemmista näkökulmista ja haastaa normeja ja ennakkoluuloja. Taksvärkki ry:n julkaisema opas tarjoaa opettajille konkreettisia työkaluja opetukseen sekä toiminnallisia oppituntiharjoituksia mediakasvatukselliseen globaalikasvatukseen.

”Yhdenvertaisuuden edistäminen ja oppilaiden tukeminen pohtimaan omaa aktiivista maailmankansalaisuuttaan ovat koulun velvollisuuksia”, toteaa Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelija Hanna Hjerppe. ”On tärkeää antaa nuorille työkaluja globaalien ilmiöiden käsittelyyn, luoda toivoa ja innostaa toimimaan positiivisilla esimerkeillä.”

Maailman äänet -opas kannustaa tutkimaan median välittämiä tietoja, arvoja ja asenteita. Se laajentaa erilaisten medialähteiden ja harjoitusten avulla mielikuvia globaalista etelästä, haastaa stereotypioita ja antaa ideoita kestävän kehityksen toimintatapojen tuomiseen luokkahuoneeseen.

”Maailmankuvaamme ja käsitykseemme – esimerkiksi muista mantereista ja eri maista – vaikuttaa se, millaista mediasisältöä näemme”, muistuttaa Hjerppe.

Globaalikasvatus lisää ymmärrystä maailmanlaajuisista ilmiöistä ja siitä, kuinka omalla toiminnalla voi rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa. Mediakasvatus puolestaan avaa väylän kriittiseen tarkasteluun ja vallalla olevien normien ja valtarakenteiden kyseenalaistamiseen.

Juuri julkaistun globaalikasvatusoppaan harjoitukset on suunniteltu yläkoulun oppilaiden kanssa tehtäviksi, mutta niitä voi hyvin soveltaa myös muun ikäisten oppijoiden käyttöön. Maailman äänet -opas on tilattavissa ja ladattavissa veloituksetta Taksvärkki ry:n nettisivuilla.

Antoisia hetkiä maailman äänten parissa!

Lisätietoa Maailman äänet -oppaasta:
Hanna Hjerppe, globaalikasvatuksen suunnittelija
hanna.hjerppe(@)taksvarkki.fi