Ungdomars verksamhet mot diskriminering som tema för fotoutställning

Dagsverke rf:s Var modig! -fotoutställning handlar om hur ungdomar verkar för likaberättigande i Zambia. Utställningen som turnerar i Finland under hela läsåret förflyttas i december från Tammerfors till Uleåborg, i februari till Åbo och därifrån till huvudstadsregionen.

”Du har rätt att göra vad du vill och vara vem du vill” säger Hope, 15, som inte längre drar sig från att säga sin åsikt. Zambiska Hope är en av de ungdomar som i Dagsverke rf:s Var modig-utställningen berättar om hur man kan ingripa i diskrimineringen som är närvarande i ungdomarnas vardag.

Utställningen presenterar hur medlemmarna i zambiska ungdomsråd ändrar på attityder genom att behandla problem som påverkar samfunden och ungdomarna, så som diskriminering på grund av kön eller bakgrund, tonårsgraviditeter och förhinder för att gå i skola.
 
Isaac_Lusaka1
 
“Om någon stöter på våld eller trakasseri på grund av sitt kön och inte vet hur hen skall agera, hjälper vi till. Vi berättar var det finns hjälp att få”, berättar Isaac, 18.

Fotoutställningen är en del av Dagsverkskampanjen och -insamlingen läsåret 2018–2019, där finska ungdomar stöder ungdomar i Zambia. Principen är från unga till unga.

”Genom utställningen får ungdomar som bor i Finland bekanta sig med sina jämnårigas verksamhet i Zambia. De zambiska ungdomarnas mod och självsäkerhet i att föra fram diskriminering som sker i deras samfund imponerar och inspirerar ungdomar till att verka för likaberättigande även i Finland”, beskriver Dagsverke rf:s Lotta Abendstein, som fungerar som distriktkoordinator i Tammerfors, fotoutställningens betydelse.

Valokuvanäyttely on 15.10.2018 lähtien nähtävillä seuraavissa paikoissa aukioloaikojen puitteissa: Pääkirjasto Metson lasten ja nuorten osasto (viikko 42), Monitoimitalo 13 (vk 43), Hervannan kirjasto (vk 44), Koilliskeskuksen kirjasto (vk 45) ja Nuorisokahvila Uniikki (vk 46–47).

Läroanstalter kan anmäla sig till Dagsverkes-insamlingen för att stöda de zambiska ungdomarna och beställa skolbesök och workshoppar som handlar om barnens rättigheter genom Var modig –kampanjens sidor.