Tyttöjen asema koulutuksessa puhutti yliopistojen kehitysyhteistyöviikoilla

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnat järjestivät Koulutuksen tulevaisuus-paneelin tiistaina 14.10 Kaisa-talossa. Paneelissa pohdittiin koulutukseen liittyviä haasteita erityisesti kehitysmaissa. Taksvärkki ry:n kouluyhteistyön koordinaattori Virve Turunen oli kutsuttu paneeliin puhumaan erityisesti tyttöjen asemasta koulutuksessa.

Turunen muistutti paikalle saapuneita opiskelijoita siitä kuinka YK:n vuosituhattavoitteista huolimatta 57 miljoonaa lasta ei edelleenkään pääse osallistumaan peruskouluopetukseen. Yli puolet heistä on tyttöjä.

”Tyttöjen mahdollisuus käydä koulua vaikuttaa yhteiskuntaan kokonaisvaltaisesti”, Turunen korostaa. ”Se kartuttaa perheiden toimeentuloa, kun naiset voivat koulutuksen avulla hankkia itselleen työpaikan ja ansaita enemmän. Äiti- ja lapsikuolleisuus vähenee, teiniraskauksien määrä pienenee ja halu ja taidot vaikuttamiseen kasvavat”.

Ebola heikentää lasten ja nuorten mahdollisuuksia käydä koulua Sierra Leonessa

Turunen toi keskusteluun näkökulman Sierra Leonesta, jossa alle puolet 15-24-vuotiaista nuorista osaa lukea. Heikoimmassa asemassa ovat usein koulunkäynnin keskeyttäneet tytöt ja nuoret naiset. Yhdessä sierraleonelaisen kumppanijärjestönsä Center for Coordination of Youth Activities (CCYA) kanssa Taksvärkki ry on tukenut nuorten mahdollisuuksia käydä koulua ja saada tietoa omista oikeuksistaan. Erityistä huomiota on kohdistettu koulupudokkaisiin, maaseudun köyhiin nuoriin naisiin ja vammaisiin.

Ebola-virus heikentää entisestään lasten ja nuorten mahdollisuuksia käydä koulua Sierra Leonessa. Koska koulut on suljettu koko maassa määrittelemättömäksi ajaksi, paikallisradiot on valjastettu toimimaan uudenlaisina oppimiskanavina. Lapsille on koostettu erityisiä radio-ohjelmia, jotta heidän olisi mahdollista oppia kotona. Ongelmana on kuitenkin ollut, ettei radioita ole ollut riittävästi erityisesti maaseudulla.


 
Ebolan myötä myös Taksvärkin kumppanijärjestön CCYA:n nuoret ovat tehneet uudenlaista vaikuttamistyötä. He ovat kiertäneet jakamassa tietoa taudista maaseudun kylissä ja pitäneet keskusteluohjelmia paikallisradiossa. CCYA:n nuoret ovat kampanjoineet Ebolaa vastaan myös tarttuvilla lauluilla, jotka kertovat miten virukselta voi suojautua. Sierra Leonen terveysministeriö on erityisesti kiitellyt CCYA:n nuorten parissa tekemää valistustyötä.
 
 

 
 
Teksti: Taika Kopra
Kuvat: CCYA